ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (pav)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Vasenkov <pav@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 44) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 ...
Date: Thu, 18 Aug 2022 00:15:02 +0000
Message-ID: <girar.task.300085.44.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.300085.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/300085/logs/events.44.1.log

subtask name              aarch64  armh i586 ppc64le x86_64
 #74640 gem-andand             58  1:43  34   1:10   31
 #74700 gem-rgen             1:11  2:04  40   1:29   37
 #75000 gem-forwardable-extended      57  1:40  32   1:09   30
 #75100 gem-midwire-common        1:07  1:56  38   1:18   36
 #75200 gem-pom              1:07  1:54  38   1:19   38
 #75300 gem-facets            1:15  2:08  43   1:34   41
 #75400 gem-detroit             57  1:40  32   1:08   29
 #75500 gem-expression-parser       1:03  1:49  36   1:15   35
 #75600 gem-rspec-retry          1:03  1:49  36   1:16   34
 #75700 gem-benchmark-driver       1:06  1:52  39   1:21   37
 #76000 gem-csv              1:05  1:53  37   1:21   35
 #76100 gem-artifactory           59  1:44  33   1:14   32
 #76200 gem-packaging           1:10  2:00  39   1:24   37
 #76400 gem-polyglot            57  1:40  32   1:09   31
 #76500 gem-treetop            1:15  2:04  41   1:29   41
 #76600 gem-digest            1:10  1:57  40   1:24   38
 #77000 gem-date             1:14  2:03  43   1:29   43
 #77100 gem-ruby-ole           1:01  1:46  36   1:15   33
 #77200 gem-wisper             57  1:41  32   1:11   32
 #77300 gem-quantile            57  1:40  32   1:09   30
 #77400 gem-numerizer            57  1:40  33   1:08   32
 #77500 gem-opener             57  1:39  33   1:09   30
 #77600 gem-ntlm-http           1:03  1:48  37   1:16   35
 #77700 gem-foreman-discovery       1:01  1:44  36   1:13   33
#100000 gem-foreman-default-hostgroup    57  1:40  32   1:08   31
#100100 gem-chef-vault          1:01  1:46  35   1:15   34
#100200 gem-atomic            1:01  1:46  37   1:15   34
#100600 gem-packaging-rake-tasks      58  1:41  33   1:09   31
#100700 gem-binman            1:06  1:50  39   1:18   37
#101000 gem-cap2             1:05  1:50  38   1:18   39
#101100 gem-commonjs           1:02  1:46  37   1:13   33
#101200 gem-creole            1:01  1:45  35   1:13   34
#101300 gem-curses            1:21  2:16  47   1:39   44
#101400 gem-docker-api          1:08  1:58  39   1:24   38
#101500 gem-dry-inflector         1:03  1:49  36   1:15   35
#101600 gem-equatable           1:02  1:48  35   1:14   34
#101700 gem-rubyzip            1:11  2:01  40   1:25   38
#102000 gem-sham-rack            59  1:44  32   1:10   33
#102100 gem-faraday-cookie-jar      1:07  1:54  38   1:18   36
#102200 gem-tomlrb             57  1:42  33   1:10   30
#102300 gem-fog-cloudstack        1:19  2:17  43   1:38   42
#102400 gem-gettext-i18n-rails-js     1:12  2:04  42   1:27   39
#102500 gem-gssapi            1:02  1:49  35   1:16   35
#102600 gem-kafo             1:15  2:07  43   1:29   40
#102700 gem-kafo-parsers         1:06  1:53  37   1:18   36
#103000 gem-kafo-wizards         1:06  1:54  37   1:20   35
#103100 gem-libyajl2            57  1:40  33   1:10   30
#103200 gem-ffi-yajl           1:10  1:59  43   1:25   41
#103400 gem-license-acceptance       59  1:46  33   1:12   33
#103500 gem-chef-zero           1:08  1:57  38   1:25   36
#103600 gem-fauxhai-ng          1:20  2:16  45   1:50   42
#103700 gem-markaby            1:03  1:50  37   1:17   36
#104000 gem-md2man            1:10  1:57  40   1:21   40
#104100 gem-minitest-proveit       1:02  1:47  34   1:14   32
#104200 gem-necromancer          1:04  1:51  37   1:18   35
#104300 gem-net-http-digest-auth     1:02  1:48  34   1:15   34
#104400 gem-chronic            1:09  1:56  38   1:22   37
#104500 gem-optimist           1:04  1:51  36   1:16   36
#104600 gem-po-to-json          1:07  1:51  37   1:18   37
#104700 gem-powerpack           1:06  1:52  37   1:17   36
#105000 gem-mono-logger          1:03  1:46  35   1:14   35
#105100 gem-resque            1:11  1:57  40   1:23   39
#105200 gem-rsync             1:05  1:49  36   1:16   36
#105300 gem-ruby-msg           1:06  1:52  39   1:21   36
#105400 gem-rubyntlm           1:07  1:53  37   1:19   36
#105500 gem-timeliness          1:06  1:52  37   1:18   36
#105600 gem-tty-color           1:04  1:48  37   1:14   34
#105700 gem-tty-cursor          1:06  1:49  36   1:16   35
#106000 gem-vegas             1:05  1:51  37   1:16   36
#106100 gem-shoulda            1:08  1:56  40   1:22   37
#106200 gem-webrobots           1:19  2:10  43   1:31   41
#106300 gem-wikicloth           1:11  2:00  39   1:24   38
#106400 gem-rb-readline          1:08  1:57  37   1:24   37
#106500 gem-winrm             1:21  2:14  44   1:34   43
#106600 gem-winrm-elevated         57  1:41  31   1:08   30
#106700 gem-winrm-fs           1:02  1:44  34   1:13   33
#107000 gem-train-winrm          1:03  1:47  34   1:13   34
#107100 puppetdb             1:42  2:45 1:06   1:59  1:00
#107200 gem-test-unit-rr         1:07  1:54  38   1:18   37
#107300 gem-native-package-installer   1:03  1:49  35   1:15   34
#107320 ruby-gnome2            9:44 15:19 6:52  14:25  6:31
#107500 xapian-bindings          3:56  5:45 2:09   4:44  2:01
#107600 gem-mixlib-versioning        59  1:42  32   1:10   31
#133700 gem-mixlib-install        1:23  2:21  47   1:41   43
#134100 gem-xpath             1:08  1:56  38   1:20   37
#134200 gem-scrub-rb           1:02  1:46  34   1:13   34
#134300 gem-marc             1:15  2:05  42   1:35   39
#134400 gem-iostruct           1:03  1:46  36   1:13   35
#134500 gem-zhexdump           1:01  1:47  35   1:14   35
#134600 gem-citrus            1:03  1:46  35   1:14   35
#134700 gem-toml-rb            1:01  1:46  35   1:14   34 parent reply	other threads:[~2022-08-18 0:15 UTC|newest]

Thread overview: 60+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-05-17 11:57 [#300085] [test-only] p10 FAILED rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt18 gem-setup.git=5.999.5-alt12 Girar awaiter (pav)
2022-05-17 14:59 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 2) " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 18:00 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 3) " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 19:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 4) " Girar awaiter (pav)
2022-05-18 9:07 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 5) " Girar awaiter (pav)
2022-05-19 18:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 6) " Girar awaiter (pav)
2022-05-30 21:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 7) " Girar awaiter (pav)
2022-06-01 10:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 8) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 8:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 9) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 10:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 10) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 11:29 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 11) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 13:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 12) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 18:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 13) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 19:39 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 14) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 20:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 15) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 8:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 16) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 14:24 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 17) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 18) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 17:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 19) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 12:55 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 20) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 19:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 21) " Girar awaiter (pav)
2022-06-10 9:23 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 22) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-06-10 10:43 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 23) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 10:08 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 24) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 15:31 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 25) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 9:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 26) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 10:48 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 27) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 12:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 28) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 13:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 29) " Girar awaiter (pav)
2022-07-07 10:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 30) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 21:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 31) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 22:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 32) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 9:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 33) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 12:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 34) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 11:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 35) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 16:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 36) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 8:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 37) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 15:21 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 38) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-08-13 6:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 40) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-08-17 10:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 41) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 12:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 42) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 17:06 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 43) " Girar awaiter (pav)
2022-08-18 0:15 ` Girar awaiter (pav) [this message]
2022-08-29 22:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 45) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-09-06 19:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 46) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 13:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 47) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 16:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 48) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 23:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 49) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 4:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 50) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 8:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 51) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 12:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 52) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 17:15 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 53) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 2:30 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 54) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 8:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 55) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 56) " Girar awaiter (pav)
2022-09-19 23:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 57) rpm-build-ruby.git=1.1.0-alt1 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-20 9:26 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 58) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-22 11:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 59) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 15:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 60) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 16:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 61) " Girar awaiter (pav)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.300085.44.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=pav@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git