ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (pav)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Vasenkov <pav@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 2) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt18 gem-setup.git=5.999.5-alt12 ...
Date: Tue, 17 May 2022 14:59:01 +0000
Message-ID: <girar.task.300085.2.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.300085.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/300085/logs/events.2.1.log

subtask name                 aarch64  armh i586 ppc64le x86_64
 #5100 gem-rubocop-discourse           57  1:23  37   1:09   34
 #5200 gem-mini-mime               47  1:08  28    54   28
 #5300 gem-marcel                51  1:14  31   1:01   28
 #5400 gem-parse-cron              45  1:04  27    54   26
 #5500 gem-permessage-deflate          44  1:04  27    51   26
 #5600 gem-gridster-rails            47  1:07  28    56   28
 #5700 gem-spice-html5-rails           47  1:08  28    55   27
 #6000 gem-minitest               46  1:07  28    55   27
 #6100 gem-minitest-global-expectations     44  1:03  27    51   26
 #6200 gem-rubocop-rake             45  1:04  27    52   26
 #6300 gem-rubocop-shopify            40  1:00  22    47   22
 #6400 gem-minitest-parallel-fork        45  1:04  27    51   26
 #6500 gem-test-unit               50  1:12  27    58   26
 #6600 gem-unf                  41   59  25    48   23
 #6700 gem-domain-name              50  1:10  29    57   28
 #7000 gem-http-cookie              43  1:04  25    53   25
 #7100 gem-racc                 58  1:22  34   1:10   33
 #7200 gem-minitest-hooks            45  1:06  27    52   27
 #7300 gem-mini-portile2             48  1:10  29    56   28
 #7400 gem-builder                41  1:00  24    48   23
 #7500 gem-minitest-reporters          47  1:09  27    55   25
 #7700 gem-hoe-markdown             44  1:02  26    50   25
 #10000 gem-rubocop-minitest           46  1:08  28    53   27
 #10100 gem-rake-compiler             49  1:10  30    55   29
 #10200 gem-nokogiri              1:26  2:03  52   1:40   48
 #10300 gem-ruby-memcheck             51  1:12  30    57   29
 #10400 gem-rr                  48  1:10  28    57   27
 #10500 gem-crass                 46  1:06  28    53   27
 #10600 gem-loofah                53  1:17  31   1:00   30
 #10700 gem-rails-html-sanitizer         41   59  24    48   23
 #11000 gem-rails-dom-testing           41  1:00  24    48   23
 #11100 gem-websocket-extensions         45  1:05  27    52   26
 #11400 gem-eventmachine            1:18  1:51  44   1:30   41
 #11500 gem-docile                44  1:03  27    52   25
 #11600 gem-simplecov-html            42  1:01  25    50   24
 #11700 gem-simplecov-json-formatter       41  1:00  24    48   23
 #12000 gem-simplecov               45  1:08  28    55   27
 #12100 gem-addressable              47  1:09  28    56   27
 #12200 gem-faraday-net-http-persistent      45  1:08  25    53   25
 #12300 gem-multipart-post            47  1:10  28    54   27
 #12400 gem-ruby2-keywords            40  1:00  24    48   23
 #12500 gem-faraday-em-http            46  1:10  26    53   25
 #12600 gem-faraday-em-synchrony         45  1:08  26    53   25
 #12700 gem-faraday-excon             46  1:10  26    54   25
 #13000 gem-faraday-net-http           46  1:10  27    53   26
 #13100 gem-faraday                45  1:09  25    54   25
 #13200 gem-yard                 56  1:24  34   1:10   31
 #13300 gem-benchmark-ips             46  1:08  27    57   27
 #13400 gem-memoist                48  1:08  28    56   27
 #13500 gem-websocket-driver           51  1:16  31    59   31
 #13600 gem-standard               45  1:06  27    53   26
 #13700 gem-rspec-rails              50  1:16  28   1:01   27
 #14000 gem-single-cov              41  1:01  24    48   23
 #14100 gem-rspec-collection-matchers       46  1:07  27    54   27
 #14300 gem-audited                50  1:15  30   1:00   29
 #14400 gem-declarative              43  1:05  25    53   24
 #14500 gem-trailblazer-option          45  1:03  25    50   24
 #14700 gem-packethost              43  1:03  24    51   24
 #15000 gem-uber                 45  1:04  25    53   24
 #15100 gem-representable             47  1:08  26    56   24
 #15200 gem-retriable               44  1:02  24    50   23
 #15300 gem-google-style             46  1:06  25    52   25
 #15400 gem-signet                56  1:22  30   1:04   30
 #15500 gem-googleauth              48  1:11  28    58   28
 #15600 gem-thor                 45  1:06  27    58   26
 #15700 gem-httpclient              45  1:06  25    56   25
 #16000 gem-roadie-rails             52  1:16  31   1:02   30
 #16100 gem-gems                 41  1:00  24    48   23
 #16200 gem-rexml                 50  1:14  28   1:02   27
 #16300 gem-webrick                42  1:04  24    52   24
 #16400 google-api-ruby-client         9:38 14:44 5:34  15:10  4:28
 #16440 gem-rails                4:02  6:12 2:47   5:19  2:37
 #16500 gem-train                1:12  1:47  43   1:28   42
 #16600 gem-multi-json              44  1:05  25    51   24
 #16700 gem-os                  40  1:01  23    47   23
 #17000 gem-coderay                45  1:11  26    56   26
 #17100 gem-redcarpet               55  1:21  34   1:04   34
 #17200 gem-rb-fsevent              47  1:10  27    56   27
 #17300 gem-rake-compiler-dock          49  1:13  29    56   29
 #17500 gem-ffi                 1:04  1:38  39   1:19   36
 #17600 gem-sass-rails              41  1:01  23    48   24
 #17700 gem-will_paginate             41  1:07  24    49   23
 #20000 gem-ancestry               55  1:23  33   1:05   32
 #20100 gem-crack                 44  1:06  25    51   24
 #20200 gem-excon                 41  1:06  24    52   23
 #20300 gem-rack                 48  1:23  28    58   27
 #20400 gem-msgpack                54  1:39  32   1:03   32
 #20500 gem-nio4r                 51  1:17  32   1:01   31
 #20600 gem-hoe                  41  1:10  24    50   23
 #20700 gem-hansi                 41  1:02  24    50   24
 #21000 gem-tilt                 44  1:05  26    54   26
 #21100 gem-erubis                46  1:10  27    55   26
 #21200 gem-less                 43  1:02  25    50   26
 #21300 gem-redcloth               47  1:06  28    55   28
 #21400 gem-rbench                41  1:00  24    49   23
 #21500 gem-radius                41  1:01  23    49   24
 #21600 gem-execjs                43  1:02  24    52   24
 #21700 gem-bacon                 43  1:05  26    50   26
 #22000 gem-twitter-text             45  1:04  26    52   25
 #22100 gem-metaclass               42  1:01  23    48   23
 #22200 gem-fiber-local              44  1:02  24    51   24
 #22300 gem-protocol-http             46  1:09  25    53   24
 #22400 gem-htmlentities             44   ?  24    49   23
 #22500 gem-netrc                 50   ?  26    52   25
 #22600 gem-mapping                48   ?  27    55   28
 #22700 gem-liquid                50   ?  27   1:00   27
 #23000 gem-coffee-script-source         46   ?  25    53   25
 #23100 gem-mocha                 49   ?  25   1:00   25
 #23200 gem-rspec-files              45   ?  25    54   24
 #23300 gem-rspec-memory             49   ?  28    56   28
 #23400 gem-curb                1:35   ?  52   1:54   49
 #23500 gem-localhost               49   ?  25    53   26
 #23600 gem-hashdiff               50   ?  28    56   27
 #23700 gem-ethon                 46   ?  26    55   26
 #24000 gem-typhoeus               45   ?  26    54   26
 #24100 gem-em-synchrony             47   ?  26    54   26
 #24200 gem-console                48   ?  25    56   26
 #24300 gem-puma                 59   ?  35   1:09   35
 #24400 gem-pg                 1:22   ?  47   1:35   46
 #24500 gem-mail                1:10   ?  37   1:36   34
 #24600 gem-sshkey                43   ?  24    48   24
 #24700 gem-deacon                48   ?  28    57   27
 #25100 gem-webpack-rails             42   ?  23    48   23
 #25200 gem-logging                43   ?  24    52   24
 #25300 gem-rabl                 44   ?  25    55   24
 #25400 gem-net-ldap               43   ?  24    52   23
 #25500 gem-rainbow                46   ?  26    ?   26
 #25600 gem-rack-openid              41   ?  23    ?   23
 #25700 gem-rack-jsonp              41   ?  23    ?   23
 #26000 gem-secure-headers            48   ?  27    ?   26
 #26200 gem-fast-gettext             43   ?  24    ?   23
 #26300 gem-gettext-i18n-rails          42   ?  24    ?   23
 #26400 gem-ldap-fluff              56   ?  32    ?   31
 #26500 gem-maruku                47   ?  27    ?   26
 #26600 gem-deep-cloneable            54   ?  29    ?   28
 #26700 gem-validates-lengths-from-database    42   ?  24    ?   23
 #27000 gem-friendly-id              44   ?  24    ?   24
 #27100 gem-safemode               44   ?  24    ?   24
 #27200 gem-activerecord-nulldb-adapter      43   ?  24    ?   23
 #27300 gem-connection-pool            47   ?  27    ?   27
 #27400 gem-sidekiq                48   ?  28    ?   27
 #27500 gem-gitlab-sidekiq-fetcher        43   ?  23    ?   23
 #27600 gem-sd-notify               42   ?  24    ?   23
 #27700 gem-immigrant               52   ?  31    ?   30
 #30000 gem-byebug                59   ?  34    ?   34
 #30100 gem-sprockets-rails            43   ?  23    ?   24
 #30200 gem-sprockets               50   ?  28    ?   27
 #30300 gem-spring                59   ?  34    ?   33
 #30400 gem-minitest-stub-const          42   ?  23    ?   23
 #30500 gem-fog-aws               1:20   ?  44    ?   40
 #30600 gem-coffee-rails             43   ?  24    ?   23
 #30700 gem-single-test              43   ?  25    ?   24
 #31000 gem-minitest-retry            48   ?  27    ?   26
 #31100 gem-minitest-spec-rails          55   ?  33    ?   31
 #31200 gem-hoe-doofus              48   ?  28    ?   26
 #31300 gem-hoe-git                48   ?  28    ?   27
 #31400 gem-hoe-seattlerb             50   ?  29    ?   27
 #31500 gem-path-expander             ?   ?  28    ?   27
 #31600 gem-launchy                ?   ?  32    ?   30
 #31700 gem-hoe-gemspec2              ?   ?  29    ?   27
 #32000 gem-minitest-server            ?   ?  28    ?   27
 #32100 gem-hoe-rubygems              ?   ?  28    ?   27
 #32200 gem-minitest-autotest           ?   ?  31    ?   29
 #32300 gem-minitar                ?   ?  29    ?   28
 #32400 gem-sqlite3                ?   ?  35    ?   32
 #32500 gem-apipie-params             ?   ?  24    ?   23
 #32600 gem-algebrick               ?   ?  25    ?   24
 #32700 gem-sequel                 ?   ?  43    ?   37
 #33000 gem-json-schema              ?   ?  25    ?   24
 #33100 gem-apipie-rails              ?   ?  35    ?   33
 #33200 gem-apipie-dsl               ?   ?  32    ?   30
 #33300 gem-iconv                 ?   ?  29    ?   28
 #33400 gem-method-source             ?   ?  24    ?   23
 #33500 gem-pry                  ?   ?  29    ?   28
 #33600 gem-pry-byebug               ?   ?  27    ?   27
 #33700 gem-daemons                ?   ?  28    ?   28
 #34000 gem-pry-rails               ?   ?  28    ?   27
 #34100 gem-gem-plugin               ?   ?  26    ?   25
 #34200 gem-mongrel                ?   ?  38    ?   36
 #34300 gem-cookiejar               ?   ?  26    ?   24
 #34500 gem-em-socksify              ?   ?  25    ?   24
 #34600 gem-i18n                  ?   ?  28    ?   27
 #34700 gem-rails-i18n               ?   ?  31    ?   29
 #35000 gem-activerecord-session-store       ?   ?  34    ?   32
 #35100 gem-slop                  ?   ?  27    ?   27
 #35200 gem-pry-remote               ?   ?  29    ?   28
 #35300 gem-latest-ruby              ?   ?  28    ?   27
 #35400 gem-pry-doc                ?   ?  48    ?   43
 #35500 gem-concurrent-ruby            ?   ?  59    ?   53
 #35600 gem-rb-inotify               ?   ?  29    ?   28
 #35700 gem-erubi                 ?   ?  27    ?   26
 #36000 gem-sass-listen              ?   ?  27    ?   27
 #36100 gem-sass                  ?   ?  38    ?   35
 #36200 gem-temple                 ?   ?  28    ?   27
 #36300 gem-haml                  ?   ?  36    ?   34
 #36400 gem-slim                  ?   ?  30    ?   30
 #36500 gem-brass                 ?   ?  26    ?   26
 #36600 gem-asciidoctor              ?   ?  38    ?   35
 #36700 gem-sinatra                ?   ?  54    ?   52
 #37000 gem-fog-core                ?   ?  30    ?   29
 #37100 gem-notify                 ?   ?  26    ?   26
 #37200 gem-mast                  ?   ?  26    ?   26
 #37300 gem-libvirt                ?   ? 1:11    ?  1:04
 #37400 gem-net-ssh                ?   ?  28    ?   26
 #37500 gem-fog-vsphere              ?   ?  26    ?   25
 #37600 gem-net-ssh-gateway            ?   ?  29    ?   28
 #37700 gem-rouge                 ?   ?  35    ?   33
 #40000 gem-net-ping                ?   ?  28    ?   27
 #40100 gem-formatador               ?   ?  24    ?   23
 #40200 gem-ovirt-engine-sdk            ?   ?  37    ?   35
 #40300 gem-proxifier               ?   ?  27    ?   25
 #40400 gem-syslog-logger             ?   ?  24    ?   24
 #40500 gem-ed25519                ?   ?  35    ?   30
 #40600 gem-mixlib-authentication         ?   ?  24    ?   23
 #40700 gem-shindo                 ?   ?  30    ?   30
 #41000 gem-stringex                ?   ?  34    ?   32
 #41100 gem-kramdown                ?   ?  33    ?   31
 #41200 gem-indexer                ?   ?  29    ?   28
 #41300 gem-ae                   ?   ?  28    ?   26
 #41400 gem-rulebow                ?   ?  30    ?   28
 #41500 gem-qed                  ?   ?  30    ?   29
 #41600 gem-lemon                 ?   ?  30    ?   29
 #41700 gem-ansi                  ?   ?  30    ?   30
 #42000 gem-gem-hadar               ?   ?  27    ?   27
 #42100 gem-sync                  ?   ?  27    ?   26
 #42200 gem-tins                  ?   ? 4:25    ?  3:42
 #42300 gem-term-ansicolor             ?   ?  31    ?   29
 #42400 gem-coveralls               ?   ?  33    ?   31
 #42500 gem-fuzzyurl                ?   ?  27    ?   26
 #42600 gem-mixlib-shellout            ?   ?  25    ?   24
 #42700 gem-mixlib-archive             ?   ?  26    ?   24
 #43000 gem-turn                  ?   ?  32    ?   30
 #43200 gem-fog-xml                ?   ?  30    ?   29
 #43300 gem-fog-json                ?   ?  29    ?   28
 #43400 gem-hoe-travis               ?   ?  29    ?   28
 #43500 gem-minitest-rg              ?   ?  29    ?   27
 #43600 gem-fog-ovirt               ?   ?  35    ?   32
 #43700 gem-fog-libvirt              ?   ?  33    ?   32
 #44000 gem-minitest-focus             ?   ?  28    ?   28
 #44100 gem-minitest-bisect            ?   ?  31    ?   30
 #44200 gem-fivemat                ?   ?  27    ?   26
 #44300 gem-minitest-pretty-diff          ?   ?  24    ?   24
 #44400 gem-minitest-moar             ?   ?  28    ?   27
 #44500 gem-minitest-around            ?   ?  28    ?   27
 #44600 gem-minitest-bonus-assertions       ?   ?  31    ?   29
 #44700 gem-mime-types               ?   ?  31    ?   30
 #45000 gem-patron                 ?   ?  37    ?   35
 #45100 gem-em-http-request            ?   ?  30    ?   29
 #45200 gem-protocol-http1             ?   ?  26    ?   25
 #45300 gem-protocol-hpack             ?   ?  29    ?   27
 #45400 gem-protocol-http2             ?   ?  26    ?   24
 #45500 gem-timers                 ?   ?  26    ?   24
 #45600 gem-samovar                ?   ?  29    ?   28
 #45700 gem-bake                  ?   ?  28    ?   27
 #46000 gem-bake-bundler              ?   ?  26    ?   25
 #46100 gem-async                 ?   ?  27    ?   25
 #46200 gem-rack-test               ?   ?  32    ?   30
 #46400 gem-async-io                ?   ?  26    ?   25
 #46500 gem-async-rspec              ?   ?  26    ?   24
 #46600 gem-async-container            ?   ?  27    ?   25
 #46700 gem-async-pool               ?   ?  26    ?   25
 #47000 gem-async-http               ?   ?  27    ?   25
 #47100 gem-webmock                ?   ?   ?    ?   31
 #47200 gem-codeclimate-test-reporter       ?   ?   ?    ?   32
 #47300 gem-vcr                  ?   ?   ?    ?   33
 #47400 gem-mime-types-data            ?   ?   ?    ?   29
 #47500 gem-google-cloud-env            ?   ?   ?    ?   26
 #47600 gem-fog-google               ?   ?   ?    ?   37
 #47700 gem-statsd-instrument           ?   ?   ?    ?   27
 #50000 gem-async-rest               ?   ?   ?    ?   25
 #50100 gem-covered                ?   ?   ?    ?   28
 #50300 gem-http-accept              ?   ?   ?    ?   27
 #50340 gem-rest-client              ?   ?   ?    ?   35
 #50400 gem-multi-xml               ?   ?   ?    ?   27
 #50500 gem-oauth                 ?   ?   ?    ? failed reply	other threads:[~2022-05-17 14:59 UTC|newest]

Thread overview: 60+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-05-17 11:57 [#300085] [test-only] p10 FAILED " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 14:59 ` Girar awaiter (pav) [this message]
2022-05-17 18:00 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 3) " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 19:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 4) " Girar awaiter (pav)
2022-05-18 9:07 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 5) " Girar awaiter (pav)
2022-05-19 18:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 6) " Girar awaiter (pav)
2022-05-30 21:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 7) " Girar awaiter (pav)
2022-06-01 10:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 8) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 8:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 9) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 10:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 10) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 11:29 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 11) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 13:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 12) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 18:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 13) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 19:39 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 14) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 20:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 15) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 8:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 16) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 14:24 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 17) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 18) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 17:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 19) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 12:55 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 20) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 19:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 21) " Girar awaiter (pav)
2022-06-10 9:23 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 22) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-06-10 10:43 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 23) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 10:08 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 24) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 15:31 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 25) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 9:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 26) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 10:48 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 27) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 12:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 28) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 13:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 29) " Girar awaiter (pav)
2022-07-07 10:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 30) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 21:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 31) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 22:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 32) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 9:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 33) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 12:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 34) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 11:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 35) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 16:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 36) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 8:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 37) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 15:21 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 38) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-08-13 6:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 40) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-08-17 10:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 41) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 12:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 42) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 17:06 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 43) " Girar awaiter (pav)
2022-08-18 0:15 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 44) " Girar awaiter (pav)
2022-08-29 22:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 45) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-09-06 19:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 46) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 13:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 47) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 16:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 48) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 23:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 49) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 4:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 50) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 8:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 51) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 12:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 52) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 17:15 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 53) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 2:30 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 54) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 8:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 55) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 56) " Girar awaiter (pav)
2022-09-19 23:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 57) rpm-build-ruby.git=1.1.0-alt1 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-20 9:26 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 58) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-22 11:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 59) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 15:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 60) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 16:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 61) " Girar awaiter (pav)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.300085.2.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=pav@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git