ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (pav)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Vasenkov <pav@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 43) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 ...
Date: Wed, 17 Aug 2022 17:06:31 +0000
Message-ID: <girar.task.300085.43.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.300085.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/300085/logs/events.43.1.log

subtask name                 aarch64  armh i586 ppc64le x86_64
 #70100 gem-foreman-puppet            2:58  4:47 1:24   4:10  1:11
 #70160 gem-foreman-tasks            1:57  2:59  49   1:47   46
 #70200 gem-acts-as-list             1:34  2:10  42   1:30   40
 #70300 gem-configparser             1:32  1:55  36   1:19   35
 #70400 gem-dalli                1:11  1:49  34   1:16   32
 #70500 gem-uuidtools              1:15  1:54  41   1:18   35
 #70600 gem-sawyer                1:05  1:50  37   1:16   34
 #70700 memcached                9:59 11:11 9:15  10:46  9:10
 #71000 gem-memcache-client           1:02  1:51  35   1:12   33
 #71100 gem-octokit               1:27  2:21  47   1:45   41
 #71400 gem-xmlrpc                1:06  2:02  36   1:18   34
 #71500 opennebula               15:27 24:29 9:20  17:41  7:24
 #71600 gem-hashie                1:05  1:50  37   1:18   34
 #71700 gem-inflection               59  1:42  33   1:08   32
 #72000 gem-zendesk-api             1:16  1:55  36   1:19   36
 #72140 gem-xml-simple              1:09  1:50  33   1:10   32
 #72200 vsphere-automation-sdk-ruby       4:21  7:14 2:34   6:01  2:15
 #72300 gem-smart-proxy-remote-execution-ssh   1:21  1:59  38   1:23   37
 #72400 gem-smart-proxy-salt           1:00  1:41  31   1:09   32
 #72500 gem-highline               1:07  1:52  37   1:18   34
 #72600 gem-clamp                1:01  1:49  33   1:14   31
 #73000 gem-powerbar               1:09  1:49  38   1:17   36
 #73100 gem-minitest-spec-context        1:25  1:48  36   1:15   34
 #73200 libcaca                 1:54  3:04 1:07   2:13  1:05
 #74100 gem-open4                1:03  1:41  33   1:12   30
 #74200 gem-sshkit                1:13  2:02  39   1:26   37
 #74300 gem-airbrussh              1:15  1:56  37   1:21   37
 #74400 gem-capistrano              1:14  2:09  42   1:26   40
 #74500 gem-minitest-fail-fast          1:05  2:04  36   1:15   35
 #74640 gem-andand                 58   ?  32   1:12   30
 #74700 gem-rgen                 1:14   ?  41   1:29   38
 #75000 gem-forwardable-extended          59   ?  32   1:10   32
 #75100 gem-midwire-common            1:09   ?  37   1:18   35
 #75200 gem-pom                 1:09   ?  40   1:20   37
 #75300 gem-facets                1:18   ?  43   1:34   41
 #75400 gem-detroit               1:00   ?  31   1:09   29
 #75500 gem-expression-parser          1:06   ?  36   1:17   35
 #75600 gem-rspec-retry             1:05   ?  36   1:16   36
 #75700 gem-benchmark-driver           1:08   ?  38   1:21   38
 #76000 gem-csv                 1:07   ?  38   1:21   35
 #76100 gem-artifactory             1:01   ?  34   1:14   32
 #76200 gem-packaging              1:12   ?  39   1:25   38
 #76400 gem-polyglot                58   ?  32   1:09   30
 #76500 gem-treetop               1:15   ?  41   1:32   40
 #76600 gem-digest                1:09   ?  41   1:27   39
 #77000 gem-date                 1:15   ?  43   1:29   42
 #77100 gem-ruby-ole               1:01   ?  35   1:16   33
 #77200 gem-wisper                 58   ?  32   1:10   31
 #77300 gem-quantile                57   ?  33    ?   32
 #77400 gem-numerizer               57   ?  33    ?   31
 #77500 gem-opener                 57   ?  32    ?   31
 #77600 gem-ntlm-http              1:05   ?  38    ?   35
 #77700 gem-foreman-discovery          1:01   ?  35    ?   34
#100000 gem-foreman-default-hostgroup       59   ?  33    ?   30
#100100 gem-chef-vault              1:02   ?  36    ?   35
#100200 gem-atomic                1:02   ?  36    ?   34
#100600 gem-packaging-rake-tasks          59   ?  33    ?   31
#100700 gem-binman                1:07   ?  38    ?   38
#101000 gem-cap2                 1:05   ?  39    ?   37
#101100 gem-commonjs               1:03   ?  36    ?   35
#101200 gem-creole                1:02   ?  35    ?   34
#101300 gem-curses                 ?   ?  47    ?   46
#101400 gem-docker-api               ?   ?  38    ?   37
#101500 gem-dry-inflector              ?   ?  36    ?   34
#101600 gem-equatable                ?   ?  36    ?   34
#101700 gem-rubyzip                 ?   ?  39    ?   38
#102000 gem-sham-rack                ?   ?  33    ?   31
#102100 gem-faraday-cookie-jar           ?   ?  38    ?   37
#102200 gem-tomlrb                 ?   ?  32    ?   31
#102300 gem-fog-cloudstack             ?   ?  43    ?   42
#102400 gem-gettext-i18n-rails-js          ?   ?  41    ?   40
#102500 gem-gssapi                 ?   ?  36    ?   34
#102600 gem-kafo                  ?   ?  42    ?   40
#102700 gem-kafo-parsers              ?   ?  37    ?   37
#103000 gem-kafo-wizards              ?   ?  37    ?   36
#103100 gem-libyajl2                ?   ?  31    ?   31
#103200 gem-ffi-yajl                ?   ?  43    ?   42
#103400 gem-license-acceptance           ?   ?  33    ?   33
#103500 gem-chef-zero                ?   ?  38    ?   37
#103600 gem-fauxhai-ng               ?   ?  46    ?   42
#103700 gem-markaby                 ?   ?  36    ?   34
#104000 gem-md2man                 ?   ?  40    ?   40
#104100 gem-minitest-proveit            ?   ?  34    ?   32
#104200 gem-necromancer               ?   ?  37    ?   35
#104300 gem-net-http-digest-auth          ?   ?  34    ?   32
#104400 gem-chronic                 ?   ?  38    ?   36
#104500 gem-optimist                ?   ?  36    ?   35
#104600 gem-po-to-json               ?   ?  37    ?   35
#104700 gem-powerpack                ?   ?  37    ?   35
#105000 gem-mono-logger               ?   ?  35    ?   34
#105100 gem-resque                 ?   ?  40    ?   38
#105200 gem-rsync                  ?   ?  36    ?   34
#105300 gem-ruby-msg                ?   ?  39    ?   38
#105400 gem-rubyntlm                ?   ?  37    ?   35
#105500 gem-timeliness               ?   ?  37    ?   35
#105600 gem-tty-color                ?   ?  37    ?   36
#105700 gem-tty-cursor               ?   ?  36    ?   34
#106000 gem-vegas                  ?   ?  37    ?   35
#106100 gem-shoulda                 ?   ?  39    ?   39
#106200 gem-webrobots                ?   ?  43    ?   41
#106300 gem-wikicloth                ?   ?  38    ?   37
#106400 gem-rb-readline               ?   ?  39    ?   36
#106500 gem-winrm                  ?   ?  44    ?   42
#106600 gem-winrm-elevated             ?   ?  32    ?   31
#106700 gem-winrm-fs                ?   ?  34    ?   34
#107000 gem-train-winrm               ?   ?  34    ?   32
#107100 puppetdb                  ?   ? 1:05    ?  1:04
#107200 gem-test-unit-rr              ?   ?  37    ?   36
#107300 gem-native-package-installer        ?   ?  36    ?   34
#107320 ruby-gnome2                 ?   ? 6:55    ?  6:28
#107500 xapian-bindings               ?   ? 2:09    ?  2:00
#107600 gem-mixlib-versioning            ?   ?  33    ?   31
#133700 gem-mixlib-install             ?   ?   ?    ?   44
#134100 gem-xpath                  ?   ?   ?    ?   36
#134200 gem-scrub-rb                ?   ?   ?    ?   34
#134300 gem-marc                  ?   ?   ?    ?   39
#134400 gem-iostruct                ?   ?   ?    ?   35
#134500 gem-zhexdump                ?   ?   ?    ?   35
#134600 gem-citrus                 ?   ?   ?    ?   33
#134700 gem-toml-rb                 ?   ?   ?    ?   34
#134740 gem-ohai                  ?   ?   ?    ?   45
#134764 gem-chef                  ?   ?   ?    ? failed parent reply	other threads:[~2022-08-17 17:06 UTC|newest]

Thread overview: 60+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-05-17 11:57 [#300085] [test-only] p10 FAILED rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt18 gem-setup.git=5.999.5-alt12 Girar awaiter (pav)
2022-05-17 14:59 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 2) " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 18:00 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 3) " Girar awaiter (pav)
2022-05-17 19:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 4) " Girar awaiter (pav)
2022-05-18 9:07 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 5) " Girar awaiter (pav)
2022-05-19 18:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 6) " Girar awaiter (pav)
2022-05-30 21:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 7) " Girar awaiter (pav)
2022-06-01 10:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 8) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 8:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 9) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 10:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 10) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 11:29 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 11) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 13:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 12) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 18:04 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 13) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 19:39 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 14) " Girar awaiter (pav)
2022-06-06 20:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 15) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 8:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 16) " Girar awaiter (pav)
2022-06-07 14:24 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 17) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 18) " Girar awaiter (pav)
2022-06-08 17:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 19) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 12:55 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 20) " Girar awaiter (pav)
2022-06-09 19:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 21) " Girar awaiter (pav)
2022-06-10 9:23 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 22) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-06-10 10:43 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 23) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 10:08 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 24) " Girar awaiter (pav)
2022-06-28 15:31 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 25) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 9:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 26) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 10:48 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 27) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 12:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 28) " Girar awaiter (pav)
2022-07-01 13:18 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 29) " Girar awaiter (pav)
2022-07-07 10:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 30) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 21:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 31) " Girar awaiter (pav)
2022-07-17 22:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 32) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 9:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 33) " Girar awaiter (pav)
2022-07-18 12:19 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 34) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 11:56 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 35) " Girar awaiter (pav)
2022-07-25 16:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 36) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 8:27 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 37) " Girar awaiter (pav)
2022-08-04 15:21 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 38) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-08-13 6:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 40) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt1 Girar awaiter (pav)
2022-08-17 10:44 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 41) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 12:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 42) " Girar awaiter (pav)
2022-08-17 17:06 ` Girar awaiter (pav) [this message]
2022-08-18 0:15 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 44) " Girar awaiter (pav)
2022-08-29 22:16 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 45) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1 Girar awaiter (pav)
2022-09-06 19:32 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 46) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 13:28 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 47) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 16:02 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 48) " Girar awaiter (pav)
2022-09-12 23:12 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 49) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 4:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 50) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 8:05 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 51) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 12:42 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 52) " Girar awaiter (pav)
2022-09-13 17:15 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 53) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 2:30 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 54) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 8:34 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 55) " Girar awaiter (pav)
2022-09-14 12:47 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 56) " Girar awaiter (pav)
2022-09-19 23:11 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 57) rpm-build-ruby.git=1.1.0-alt1 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-20 9:26 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 58) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (pav)
2022-09-22 11:38 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 59) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 15:17 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 60) " Girar awaiter (pav)
2022-09-22 16:20 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 61) " Girar awaiter (pav)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.300085.43.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=pav@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git