ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
* [#341661] p10 EPERM nvidia-modprobe.git=550.54.14-alt1 nvidia-settings.git=550.54.14-alt1 ...
@ 2024-02-29 12:21 Girar awaiter (zerg)
 2024-03-05 7:49 ` [#341661] p10 DONE (try 2) " Girar pender (amakeenk)
 0 siblings, 1 reply; 2+ messages in thread
From: Girar awaiter (zerg) @ 2024-02-29 12:21 UTC (permalink / raw)
 To: Sergey V. Turchin
 Cc: girar-builder-p10, sisyphus-incominger, girar-builder-p10

https://git.altlinux.org/tasks/341661/logs/events.1.1.log

subtask name              aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #100 nvidia-modprobe           41  58  23    50   23
  #200 nvidia-settings          1:02 1:31  38   1:09   37
  #300 nvidia-xconfig            30  44  17    31   17
  #400 nvidia_glx_common          40   -  22    -   22
  #500 nvidia_glx_src_550.54.14      2:36   - 1:57    -  1:42
  #600 nvidia_glx_libs_550.54.14     3:01   - 1:58    -  2:08
  #700 nvidia_glx_src_470.239.06     2:16   - 1:54    -  1:43
 #1000 @kernel-modules-nvidia-un-def   1:32   - 1:03    -  1:32
 #1100 @kernel-modules-nvidia-std-def   1:33   - 1:00    -  1:28

2024-Feb-29 11:51:45 :: task #341661 for p10 started by zerg:
2024-Feb-29 11:51:45 :: message: maybe_for_kernel_5.10.210
#100 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2024-Feb-29 09:02:57
#200 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:16
#300 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:24
#400 build 550.54-alt273 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:31
#500 build 550.54-alt260 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_550.54.14.git fetched at 2024-Feb-29 09:06:14
#600 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_libs_550.54.14.git fetched at 2024-Feb-29 09:07:32
#700 build 470.239-alt250 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.239.06.git fetched at 2024-Feb-29 09:08:24
#1000 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2024-Feb-29 09:10:11
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2024-Feb-29 09:10:35
2024-Feb-29 11:51:46 :: created build repo
2024-Feb-29 11:51:47 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:51:47 :: [armh] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:51:47 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:51:47 :: [i586] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:51:47 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:10 :: [i586] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:10 :: [i586] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:10 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:10 :: [x86_64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:28 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:28 :: [aarch64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:37 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:37 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:45 :: [armh] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:45 :: [armh] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:47 :: [x86_64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:47 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:52:48 :: [i586] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:52:48 :: [i586] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:53:04 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:53:04 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Feb-29 11:53:05 :: [i586] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:53:05 :: [i586] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Feb-29 11:53:26 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK
2024-Feb-29 11:53:26 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Feb-29 11:53:27 :: [i586] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK
2024-Feb-29 11:53:28 :: [i586] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Feb-29 11:53:30 :: [aarch64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:53:30 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:53:46 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:53:47 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:54:00 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:54:00 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Feb-29 11:54:16 :: [armh] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:54:16 :: [armh] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:54:18 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:54:18 :: [ppc64le] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Feb-29 11:54:39 :: [ppc64le] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:54:40 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Feb-29 11:54:40 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK
2024-Feb-29 11:54:40 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Feb-29 11:55:00 :: [armh] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:55:00 :: [armh] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Feb-29 11:55:03 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:55:04 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:55:08 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK
2024-Feb-29 11:55:08 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:55:25 :: [i586] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK
2024-Feb-29 11:55:25 :: [i586] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:55:27 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:55:27 :: [ppc64le] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Feb-29 11:55:30 :: [armh] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:55:30 :: [armh] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Feb-29 11:55:51 :: [ppc64le] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:55:52 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:56:06 :: [armh] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:56:06 :: [armh] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:56:28 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:56:28 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:56:40 :: [armh] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:56:40 :: [armh] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Feb-29 11:57:05 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:57:16 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:57:16 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK
2024-Feb-29 11:57:16 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Feb-29 11:57:16 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:57:16 :: [armh] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:57:16 :: [armh] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:57:23 :: [i586] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 11:57:23 :: [i586] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Feb-29 11:58:03 :: [armh] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:58:04 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:58:53 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Feb-29 11:58:59 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK
2024-Feb-29 11:58:59 :: [x86_64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 11:59:17 :: [i586] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK
2024-Feb-29 11:59:17 :: [i586] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 12:00:17 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:00:17 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Feb-29 12:00:20 :: [i586] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:00:20 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 12:00:31 :: [x86_64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:00:31 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 12:01:20 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:01:59 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:02:33 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK
2024-Feb-29 12:02:34 :: [aarch64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 12:04:06 :: [aarch64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:04:06 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Feb-29 12:05:39 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK
2024-Feb-29 12:05:51 :: #100: nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:06:07 :: #200: nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:06:15 :: #300: nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:06:23 :: #400: nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build check OK
2024-Feb-29 12:06:42 :: #500: nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build check OK
2024-Feb-29 12:07:15 :: #600: nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:07:31 :: #700: nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build check OK
2024-Feb-29 12:07:39 :: #1000: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:07:46 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build check OK
2024-Feb-29 12:07:48 :: build check OK
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm.share	2024-02-29 12:08:02.628588491 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.i586.rpm.share	2024-02-29 12:08:05.221612808 +0000
@@ -68,3 +68,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/550.54.14_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-550.54.14-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm.share	2024-02-29 12:08:07.165631038 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm.share	2024-02-29 12:08:10.467662004 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/html	40755	directory
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.i586.rpm.share	2024-02-29 12:08:10.485662172 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm.share	2024-02-29 12:08:10.488662201 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/html	40755	directory
@@ -68,3 +68,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/550.54.14_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-550.54.14-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm.share	2024-02-29 12:08:44.559990112 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.i586.rpm.share	2024-02-29 12:08:47.731021017 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.239.06_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.239.06-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm.share	2024-02-29 12:08:51.690059603 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm.share	2024-02-29 12:08:54.522087204 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/html	40755	directory
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.i586.rpm.share	2024-02-29 12:08:54.532087302 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm.share	2024-02-29 12:08:54.534087321 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.239.06_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.239.06-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#700): non-identical /usr/share part
2024-Feb-29 12:09:13 :: noarch check OK
 warning: existing source package nvidia_glx_libs_535.154.05 is going to be replaced with nvidia_glx_libs_550.54.14-550.54.14-alt1.src.rpm from subtask #600
 warning: existing source package nvidia_glx_libs_535.154.05 is going to be replaced with nvidia_glx_libs_550.54.14-550.54.14-alt1.src.rpm from subtask #600
2024-Feb-29 12:09:15 :: plan: src +9 -7 =18731, aarch64 +29 -24 =31099, armh +6 -6 =29005, i586 +23 -19 =31497, ppc64le +6 -6 =30535, x86_64 +30 -24 =32396
#1100 kernel-modules-nvidia-std-def 535.154.05-alt1.330449.2 -> 550.54.14-alt1.330449.2
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin (zerg) <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1.330449.2
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.209-alt2.
 Tue Jan 23 2024 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 550.54.14-alt1
 - new releases (550.54.14, 470.239.06)
#1000 kernel-modules-nvidia-un-def 535.154.05-alt1.393551.1 -> 550.54.14-alt1.393551.1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin (zerg) <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1.393551.1
 - Build for kernel-image-un-def-6.1.79-alt1.
 Tue Jan 23 2024 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 550.54.14-alt1
 - new releases (550.54.14, 470.239.06)
#100 nvidia-modprobe 535.104.05-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#200 nvidia-settings 535.146.02-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#300 nvidia-xconfig 510.60.02-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#400 nvidia_glx_common 535.154.05-alt272 -> 550.54.14-alt273
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt273
 - new version
2024-Feb-29 12:10:06 :: patched apt indices
2024-Feb-29 12:10:19 :: created next repo
2024-Feb-29 12:10:25 :: duplicate provides check OK
2024-Feb-29 12:11:02 :: dependencies check OK
nm: /tmp/ZgfQqH0Ltn/VQcFqWR5Kr: no symbols
nm: /tmp/0e2_hlnYR6/VkD0uVRQOG: no symbols
	x86_64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixSetPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
2024-Feb-29 12:11:46 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check COND-OK
	x86_64: firmware-nvidia-470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
 /lib/firmware/nvidia/470.239.06
2024-Feb-29 12:12:00 :: [x86_64] #700 firmware-nvidia-470.239.06: install check OK
	i586: firmware-nvidia-470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
 /lib/firmware/nvidia/470.239.06
2024-Feb-29 12:12:00 :: [i586] #700 firmware-nvidia-470.239.06: install check OK
	x86_64: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Feb-29 12:12:07 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe: install check OK
2024-Feb-29 12:12:07 :: [x86_64] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK
	i586: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Feb-29 12:12:08 :: [i586] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK
	aarch64: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Feb-29 12:12:10 :: [aarch64] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK
2024-Feb-29 12:12:14 :: [armh] #100 nvidia-modprobe: install check OK
2024-Feb-29 12:12:20 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK
	i586: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Feb-29 12:12:23 :: [i586] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
2024-Feb-29 12:12:31 :: [armh] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK
	x86_64: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Feb-29 12:12:32 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
	aarch64: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Feb-29 12:12:36 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK
	i586: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Feb-29 12:12:39 :: [i586] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
2024-Feb-29 12:12:44 :: [i586] #600 libcuda: install check OK
2024-Feb-29 12:12:49 :: [i586] #600 libnvcuvid: install check OK
	ppc64le: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Feb-29 12:12:50 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings: install check OK
2024-Feb-29 12:12:54 :: [i586] #600 libnvidia-encode: install check OK
	x86_64: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Feb-29 12:12:59 :: [x86_64] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
2024-Feb-29 12:12:59 :: [i586] #600 libnvidia-fbc: install check OK
	aarch64: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Feb-29 12:13:03 :: [aarch64] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK
2024-Feb-29 12:13:04 :: [i586] #600 libnvidia-ml: install check OK
2024-Feb-29 12:13:05 :: [x86_64] #700 kernel-source-nvidia-47023906: install check OK
	armh: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2024-Feb-29 12:13:08 :: [armh] #200 nvidia-settings: install check OK
2024-Feb-29 12:13:10 :: [x86_64] #500 kernel-source-nvidia-5505414: install check OK
2024-Feb-29 12:13:10 :: [i586] #600 libnvidia-nvvm: install check OK
2024-Feb-29 12:13:14 :: [aarch64] #700 kernel-source-nvidia-47023906: install check OK
2024-Feb-29 12:13:15 :: [x86_64] #600 libcuda: install check OK
	i586: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Feb-29 12:13:17 :: [i586] #600 libnvidia-opencl: install check OK
2024-Feb-29 12:13:20 :: [x86_64] #600 libcudadebugger: install check OK
2024-Feb-29 12:13:22 :: [i586] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK
2024-Feb-29 12:13:24 :: [aarch64] #500 kernel-source-nvidia-5505414: install check OK
2024-Feb-29 12:13:25 :: [x86_64] #600 libnvcuvid: install check OK
2024-Feb-29 12:13:27 :: [i586] #100 nvidia-modprobe: install check OK
2024-Feb-29 12:13:30 :: [x86_64] #600 libnvidia-api: install check OK
2024-Feb-29 12:13:32 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:13:33 :: [i586] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:13:34 :: [aarch64] #600 libcuda: install check OK
2024-Feb-29 12:13:35 :: [x86_64] #600 libnvidia-encode: install check OK
2024-Feb-29 12:13:40 :: [x86_64] #600 libnvidia-fbc: install check OK
2024-Feb-29 12:13:43 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings-devel: install check OK
2024-Feb-29 12:13:44 :: [aarch64] #600 libcudadebugger: install check OK
2024-Feb-29 12:13:45 :: [x86_64] #600 libnvidia-ml: install check OK
	i586: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2024-Feb-29 12:13:49 :: [i586] #200 nvidia-settings: install check OK
2024-Feb-29 12:13:50 :: [x86_64] #600 libnvidia-ngx: install check OK
2024-Feb-29 12:13:53 :: [aarch64] #600 libnvcuvid: install check OK
2024-Feb-29 12:13:54 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig: install check OK
2024-Feb-29 12:13:56 :: [x86_64] #600 libnvidia-nvvm: install check OK
2024-Feb-29 12:13:58 :: [armh] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK
	x86_64: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Feb-29 12:14:02 :: [x86_64] #600 libnvidia-opencl: install check OK
2024-Feb-29 12:14:03 :: [aarch64] #600 libnvidia-api: install check OK
2024-Feb-29 12:14:07 :: [x86_64] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK
2024-Feb-29 12:14:11 :: [i586] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:14:13 :: [aarch64] #600 libnvidia-encode: install check OK
2024-Feb-29 12:14:14 :: [armh] #200 nvidia-settings-devel: install check OK
2024-Feb-29 12:14:16 :: [i586] #200 nvidia-settings-devel: install check OK
	x86_64: libnvoptix=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/nvidia
2024-Feb-29 12:14:17 :: [x86_64] #600 libnvoptix: install check OK
2024-Feb-29 12:14:21 :: [i586] #300 nvidia-xconfig: install check OK
2024-Feb-29 12:14:22 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe: install check OK
2024-Feb-29 12:14:23 :: [aarch64] #600 libnvidia-fbc: install check OK
2024-Feb-29 12:14:28 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:14:30 :: [armh] #300 nvidia-xconfig: install check OK
	i586: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:14:32 :: [i586] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK
2024-Feb-29 12:14:33 :: [aarch64] #600 libnvidia-ml: install check OK
	i586: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:14:42 :: [i586] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK
	x86_64: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Feb-29 12:14:42 :: [aarch64] #600 libnvidia-ngx: install check OK
2024-Feb-29 12:14:42 :: [x86_64] #200 nvidia-settings: install check OK
	i586: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/X11
 /usr/lib/X11/modules
 /usr/lib/X11/modules/drivers
 /usr/lib/gbm
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Feb-29 12:14:49 :: [i586] #400 nvidia_glx_common: install check OK
2024-Feb-29 12:14:53 :: [aarch64] #600 libnvidia-nvvm: install check OK
	i586: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Feb-29 12:14:55 :: [i586] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:15:03 :: [x86_64] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:15:03 :: [i586] #600 ocl-nvidia: install check OK
	aarch64: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Feb-29 12:15:05 :: [aarch64] #600 libnvidia-opencl: install check OK
2024-Feb-29 12:15:08 :: [x86_64] #200 nvidia-settings-devel: install check OK
2024-Feb-29 12:15:13 :: [x86_64] #600 nvidia-smi: install check OK
2024-Feb-29 12:15:16 :: [aarch64] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK
2024-Feb-29 12:15:18 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:15:28 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK
	aarch64: libnvoptix=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/nvidia
2024-Feb-29 12:15:33 :: [aarch64] #600 libnvoptix: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:15:39 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK
2024-Feb-29 12:15:42 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/gbm
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Feb-29 12:15:45 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common: install check OK
	x86_64: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Feb-29 12:15:52 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:15:53 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:15:59 :: [x86_64] #600 ocl-nvidia: install check OK
	aarch64: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Feb-29 12:16:18 :: [aarch64] #200 nvidia-settings: install check OK
2024-Feb-29 12:16:51 :: [aarch64] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:17:01 :: [aarch64] #200 nvidia-settings-devel: install check OK
2024-Feb-29 12:17:11 :: [aarch64] #600 nvidia-smi: install check OK
2024-Feb-29 12:17:21 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig: install check OK
	aarch64: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:17:37 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK
	aarch64: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Feb-29 12:17:54 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK
	aarch64: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/gbm
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Feb-29 12:18:07 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common: install check OK
	aarch64: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Feb-29 12:18:20 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK
2024-Feb-29 12:18:33 :: [aarch64] #600 ocl-nvidia: install check OK
2024-Feb-29 12:18:34 :: [x86_64-i586] plan: #13 +13 -11 =10914
2024-Feb-29 12:20:06 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2024-Feb-29 12:20:22 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2024-Feb-29 12:20:23 :: [x86_64-i586] created next repo
2024-Feb-29 12:20:33 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2024-Feb-29 12:20:35 :: gears inheritance check OK
2024-Feb-29 12:20:35 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #100: nvidia-modprobe: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #200: nvidia-settings: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #300: nvidia-xconfig: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #400: nvidia_glx_common: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #500: nvidia_glx_src_550.54.14: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_libs_535.154.05: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_libs_550.54.14: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #700: nvidia_glx_src_470.239.06: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: kernel-modules-nvidia-un-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kernel-modules-nvidia-std-def: allowed for zerg, needs an approval from a member of @tester group
2024-Feb-29 12:20:44 :: acl check FAILED
2024-Feb-29 12:20:52 :: created contents_index files
2024-Feb-29 12:21:05 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2024-Feb-29 12:21:07 :: task #341661 for p10 EPERM


^ permalink raw reply	[flat|nested] 2+ messages in thread

* [#341661] p10 DONE (try 2) nvidia-modprobe.git=550.54.14-alt1 nvidia-settings.git=550.54.14-alt1 ...
 2024-02-29 12:21 [#341661] p10 EPERM nvidia-modprobe.git=550.54.14-alt1 nvidia-settings.git=550.54.14-alt1 Girar awaiter (zerg)
@ 2024-03-05 7:49 ` Girar pender (amakeenk)
 0 siblings, 0 replies; 2+ messages in thread
From: Girar pender (amakeenk) @ 2024-03-05 7:49 UTC (permalink / raw)
 To: Sergey V. Turchin
 Cc: girar-builder-p10, sisyphus-incominger, girar-builder-p10

https://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_333/341661/logs/events.2.1.log

2024-Mar-05 07:31:13 :: task #341661 for p10 resumed by amakeenk:
2024-Mar-05 07:31:13 :: message: maybe_for_kernel_5.10.210
#100 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-modprobe.git fetched at 2024-Feb-29 09:02:57
#200 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-settings.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:16
#300 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia-xconfig.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:24
#400 build 550.54-alt273 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_common.git fetched at 2024-Feb-29 09:05:31
#500 build 550.54-alt260 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_550.54.14.git fetched at 2024-Feb-29 09:06:14
#600 build 550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_libs_550.54.14.git fetched at 2024-Feb-29 09:07:32
#700 build 470.239-alt250 from /people/zerg/packages/nvidia_glx_src_470.239.06.git fetched at 2024-Feb-29 09:08:24
#1000 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2024-Feb-29 09:10:11
#1100 build sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1 from /people/zerg/packages/kernel-modules.git fetched at 2024-Feb-29 09:10:35
2024-Mar-05 07:31:14 :: created build repo
2024-Mar-05 07:31:15 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:15 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:15 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:15 :: [i586] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:15 :: [armh] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:24 :: [i586] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:24 :: [i586] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:24 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:25 :: [x86_64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:33 :: [i586] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:34 :: [i586] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:34 :: [x86_64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:35 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:35 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:35 :: [aarch64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:36 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:36 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:43 :: [i586] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:43 :: [i586] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Mar-05 07:31:44 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:44 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Mar-05 07:31:45 :: [armh] #100 nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:45 :: [armh] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:52 :: [i586] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:52 :: [i586] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Mar-05 07:31:53 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:53 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Mar-05 07:31:55 :: [aarch64] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:55 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:31:58 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:31:58 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:05 :: [i586] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:05 :: [i586] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:07 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:07 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:15 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:15 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Mar-05 07:32:15 :: [armh] #200 nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:15 :: [armh] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:17 :: [i586] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:17 :: [i586] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Mar-05 07:32:19 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:19 :: [x86_64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:19 :: [ppc64le] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Mar-05 07:32:20 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Mar-05 07:32:31 :: [i586] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:31 :: [i586] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:33 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:33 :: [x86_64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:35 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:35 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Mar-05 07:32:40 :: [i586] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:41 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:42 :: [ppc64le] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:32:42 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Mar-05 07:32:44 :: [x86_64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:44 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:32:45 :: [armh] #300 nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:45 :: [armh] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build start
2024-Mar-05 07:32:50 :: [i586] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:32:54 :: [x86_64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:33:00 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:33:00 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:33:06 :: [ppc64le] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:33:06 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:33:17 :: [armh] #400 nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:33:17 :: [armh] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build start
2024-Mar-05 07:33:23 :: [aarch64] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:33:24 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Mar-05 07:33:29 :: [ppc64le] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:33:29 :: [ppc64le] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Mar-05 07:33:48 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:33:48 :: [aarch64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:33:52 :: [ppc64le] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:33:53 :: [armh] #500 nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:33:53 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:33:53 :: [armh] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:34:09 :: [aarch64] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:34:09 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:34:26 :: [armh] #600 nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:34:27 :: [armh] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build start
2024-Mar-05 07:34:29 :: [ppc64le] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:34:29 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:34:30 :: [aarch64] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build OK (cached)
2024-Mar-05 07:35:03 :: [armh] #700 nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:35:03 :: [armh] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:35:06 :: [ppc64le] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:35:49 :: [armh] #1000 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:35:49 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build start
2024-Mar-05 07:36:39 :: [armh] #1100 kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build SKIPPED
2024-Mar-05 07:36:51 :: #100: nvidia-modprobe.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:37:06 :: #200: nvidia-settings.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:37:14 :: #300: nvidia-xconfig.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:37:23 :: #400: nvidia_glx_common.git 550.54-alt273: build check OK
2024-Mar-05 07:37:41 :: #500: nvidia_glx_src_550.54.14.git 550.54-alt260: build check OK
2024-Mar-05 07:38:15 :: #600: nvidia_glx_libs_550.54.14.git 550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:38:30 :: #700: nvidia_glx_src_470.239.06.git 470.239-alt250: build check OK
2024-Mar-05 07:38:37 :: #1000: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-un-def-550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:38:45 :: #1100: kernel-modules.git sisyphus/kernel-modules-nvidia-std-def-550.54.14-alt1: build check OK
2024-Mar-05 07:38:47 :: build check OK
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm.share	2024-03-05 07:39:00.850891014 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.i586.rpm.share	2024-03-05 07:39:03.326912999 +0000
@@ -68,3 +68,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/550.54.14_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-550.54.14-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm.share	2024-03-05 07:39:05.206929693 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm.share	2024-03-05 07:39:08.325957388 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/html	40755	directory
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.i586.rpm.share	2024-03-05 07:39:08.342957539 +0000
+++ nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm.share	2024-03-05 07:39:08.344957557 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_550.54.14-550.54.14/html	40755	directory
@@ -68,3 +68,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/550.54.14_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-550.54.14.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_550.54.14/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-550.54.14-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#500): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm.share	2024-03-05 07:39:41.336250500 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.i586.rpm.share	2024-03-05 07:39:44.247276349 +0000
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.239.06_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.239.06-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm.share	2024-03-05 07:39:47.914308910 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm.share	2024-03-05 07:39:50.572332512 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/html	40755	directory
warning (#700): non-identical /usr/share part
--- nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.i586.rpm.share	2024-03-05 07:39:50.584332618 +0000
+++ nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm.share	2024-03-05 07:39:50.586332636 +0000
@@ -3,3 +3,3 @@
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/NVIDIA_Changelog	100644	ASCII English text
-/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	UTF-8 Unicode English text
+/usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/README.txt	100644	ASCII English text
 /usr/share/doc/nvidia_glx_470.239.06-470.239.06/html	40755	directory
@@ -64,3 +64,3 @@
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d/470.239.06_nvidia.json	100644	ASCII text
-/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
+/usr/share/hwdatabase/videoaliases/nvidia-470.239.06.xinf	120777	symbolic link to `../../../lib64/nvidia_470.239.06/nvidia.xinf'
 /usr/share/nvidia/nvidia-application-profiles-470.239.06-key-documentation	100644	ASCII English text, with very long lines
warning (#700): non-identical /usr/share part
2024-Mar-05 07:40:09 :: noarch check OK
 warning: existing source package nvidia_glx_libs_535.154.05 is going to be replaced with nvidia_glx_libs_550.54.14-550.54.14-alt1.src.rpm from subtask #600
 warning: existing source package nvidia_glx_libs_535.154.05 is going to be replaced with nvidia_glx_libs_550.54.14-550.54.14-alt1.src.rpm from subtask #600
2024-Mar-05 07:40:11 :: plan: src +9 -7 =18739, aarch64 +29 -24 =31113, armh +6 -6 =29008, i586 +23 -19 =31502, ppc64le +6 -6 =30538, x86_64 +30 -24 =32410
#1100 kernel-modules-nvidia-std-def 535.154.05-alt1.330449.2 -> 550.54.14-alt1.330449.2
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin (zerg) <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1.330449.2
 - Build for kernel-image-std-def-5.10.209-alt2.
 Tue Jan 23 2024 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 550.54.14-alt1
 - new releases (550.54.14, 470.239.06)
#1000 kernel-modules-nvidia-un-def 535.154.05-alt1.393551.1 -> 550.54.14-alt1.393551.1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin (zerg) <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1.393551.1
 - Build for kernel-image-un-def-6.1.79-alt1.
 Tue Jan 23 2024 Sergey V Turchin <zerg at altlinux dot org> 550.54.14-alt1
 - new releases (550.54.14, 470.239.06)
#100 nvidia-modprobe 535.104.05-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#200 nvidia-settings 535.146.02-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#300 nvidia-xconfig 510.60.02-alt1 -> 550.54.14-alt1
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt1
 - new version
#400 nvidia_glx_common 535.154.05-alt272 -> 550.54.14-alt273
 Thu Feb 29 2024 Sergey V Turchin <zerg@altlinux> 550.54.14-alt273
 - new version
2024-Mar-05 07:40:55 :: patched apt indices
2024-Mar-05 07:41:07 :: created next repo
2024-Mar-05 07:41:13 :: duplicate provides check OK
2024-Mar-05 07:41:50 :: dependencies check OK
	x86_64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.x86_64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U dixSetPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U Xfree
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixChangeGC
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixLookupPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixRequestPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U dixSetPrivate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miInitializeBackingStore
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miIntersect
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRectsToRegion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionCopy
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionCreate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionDestroy
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miRegionValidate
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miSubtract
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miTranslateRegion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U miUnion
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.x86_64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
	aarch64: NEW bad_elf_symbols detected:
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/libglxserver_nvidia.so U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_470.239.06-470.239.06-alt250.aarch64.rpm /usr/lib64/nvidia_470.239.06/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/libglxserver_nvidia.so  U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U LoadExtension
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86BlockSIGIO
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86DisableRandR
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86RegisterRootWindowProperty
 nvidia_glx_550.54.14-550.54.14-alt260.aarch64.rpm  /usr/lib64/nvidia_550.54.14/nvidia_drv.so      U xf86UnblockSIGIO
2024-Mar-05 07:42:17 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check COND-OK
	i586: firmware-nvidia-470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
 /lib/firmware/nvidia/470.239.06
2024-Mar-05 07:42:27 :: [i586] #700 firmware-nvidia-470.239.06: install check OK (cached)
	x86_64: firmware-nvidia-470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
 /lib/firmware/nvidia/470.239.06
2024-Mar-05 07:42:27 :: [x86_64] #700 firmware-nvidia-470.239.06: install check OK (cached)
	i586: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Mar-05 07:42:30 :: [i586] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK (cached)
	x86_64: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Mar-05 07:42:30 :: [x86_64] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Mar-05 07:42:34 :: [i586] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
	aarch64: firmware-nvidia-550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /lib/firmware
 /lib/firmware/nvidia
2024-Mar-05 07:42:34 :: [aarch64] #500 firmware-nvidia-550.54.14: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Mar-05 07:42:35 :: [x86_64] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:35 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	i586: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Mar-05 07:42:37 :: [i586] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
	x86_64: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Mar-05 07:42:39 :: [x86_64] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:41 :: [i586] #600 libcuda: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:41 :: [armh] #100 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-std-def=550.54.14-alt1.330449.2 post-install unowned files:
 /lib/modules/5.10.209-std-def-alt2/.versions
2024-Mar-05 07:42:42 :: [aarch64] #1100 kernel-modules-nvidia-std-def: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:42 :: [x86_64] #700 kernel-source-nvidia-47023906: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:43 :: [ppc64le] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:44 :: [i586] #600 libnvcuvid: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:46 :: [x86_64] #500 kernel-source-nvidia-5505414: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:47 :: [i586] #600 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:49 :: [x86_64] #600 libcuda: install check OK (cached)
	aarch64: kernel-modules-nvidia-un-def=550.54.14-alt1.393551.1 post-install unowned files:
 /lib/modules/6.1.79-un-def-alt1/.versions
2024-Mar-05 07:42:49 :: [aarch64] #1000 kernel-modules-nvidia-un-def: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:50 :: [i586] #600 libnvidia-fbc: install check OK (cached)
	ppc64le: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Mar-05 07:42:52 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:52 :: [x86_64] #600 libcudadebugger: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:53 :: [armh] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:53 :: [i586] #600 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:55 :: [x86_64] #600 libnvcuvid: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:56 :: [aarch64] #700 kernel-source-nvidia-47023906: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:57 :: [i586] #600 libnvidia-nvvm: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:42:59 :: [x86_64] #600 libnvidia-api: install check OK (cached)
	i586: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Mar-05 07:43:00 :: [i586] #600 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:01 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:02 :: [x86_64] #600 libnvidia-encode: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:03 :: [i586] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:03 :: [aarch64] #500 kernel-source-nvidia-5505414: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:05 :: [x86_64] #600 libnvidia-fbc: install check OK (cached)
	armh: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2024-Mar-05 07:43:05 :: [armh] #200 nvidia-settings: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:06 :: [i586] #100 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:08 :: [x86_64] #600 libnvidia-ml: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:09 :: [ppc64le] #200 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:10 :: [i586] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:10 :: [aarch64] #600 libcuda: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:12 :: [x86_64] #600 libnvidia-ngx: install check OK (cached)
	i586: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/nvidia-settings
2024-Mar-05 07:43:13 :: [i586] #200 nvidia-settings: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:15 :: [x86_64] #600 libnvidia-nvvm: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:17 :: [aarch64] #600 libcudadebugger: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:17 :: [ppc64le] #300 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:17 :: [i586] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:18 :: [armh] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Mar-05 07:43:18 :: [x86_64] #600 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:21 :: [i586] #200 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:22 :: [x86_64] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:24 :: [aarch64] #600 libnvcuvid: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:24 :: [i586] #300 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	x86_64: libnvoptix=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/nvidia
2024-Mar-05 07:43:25 :: [x86_64] #600 libnvoptix: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:43:27 :: [i586] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:28 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:29 :: [armh] #200 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:30 :: [aarch64] #600 libnvidia-api: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:43:31 :: [i586] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:32 :: [x86_64] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/X11
 /usr/lib/X11/modules
 /usr/lib/X11/modules/drivers
 /usr/lib/gbm
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Mar-05 07:43:34 :: [i586] #400 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Mar-05 07:43:35 :: [x86_64] #200 nvidia-settings: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:37 :: [aarch64] #600 libnvidia-encode: install check OK (cached)
	i586: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Mar-05 07:43:37 :: [i586] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:40 :: [x86_64] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:41 :: [i586] #600 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:41 :: [armh] #300 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:43 :: [x86_64] #200 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:44 :: [aarch64] #600 libnvidia-fbc: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:46 :: [x86_64] #600 nvidia-smi: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:49 :: [x86_64] #300 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:51 :: [aarch64] #600 libnvidia-ml: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:43:53 :: [x86_64] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:43:57 :: [x86_64] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:43:57 :: [aarch64] #600 libnvidia-ngx: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/gbm
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Mar-05 07:44:00 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	x86_64: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Mar-05 07:44:04 :: [x86_64] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:04 :: [aarch64] #600 libnvidia-nvvm: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:07 :: [x86_64] #600 ocl-nvidia: install check OK (cached)
	aarch64: libnvidia-opencl=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /etc/OpenCL
 /etc/OpenCL/vendors
2024-Mar-05 07:44:11 :: [aarch64] #600 libnvidia-opencl: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:18 :: [aarch64] #600 libnvidia-ptxjitcompiler: install check OK (cached)
	aarch64: libnvoptix=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/nvidia
2024-Mar-05 07:44:25 :: [aarch64] #600 libnvoptix: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:32 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:39 :: [aarch64] #100 nvidia-modprobe-debuginfo: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia-settings=550.54.14-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/nvidia-settings
2024-Mar-05 07:44:47 :: [aarch64] #200 nvidia-settings: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:44:55 :: [aarch64] #200 nvidia-settings-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:45:02 :: [aarch64] #200 nvidia-settings-devel: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:45:08 :: [aarch64] #600 nvidia-smi: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:45:15 :: [aarch64] #300 nvidia-xconfig: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_470.239.06=470.239.06-alt250 post-install unowned files:
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:45:22 :: [aarch64] #700 nvidia_glx_470.239.06: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_550.54.14=550.54.14-alt260 post-install unowned files:
 /usr/share/egl
 /usr/share/egl/egl_external_platform.d
 /usr/share/glvnd/egl_vendor.d
 /usr/share/hwdatabase
 /usr/share/hwdatabase/videoaliases
 /usr/share/vulkan
 /usr/share/vulkan/icd.d
 /usr/share/vulkan/implicit_layer.d
2024-Mar-05 07:45:29 :: [aarch64] #500 nvidia_glx_550.54.14: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /etc/X11/xorg.conf.d
 /lib/systemd/system-sleep
 /usr/lib/nvidia
 /usr/lib64/X11
 /usr/lib64/X11/modules
 /usr/lib64/X11/modules/drivers
 /usr/lib64/gbm
 /usr/lib64/vdpau
 /usr/libexec/X11/drv.d
 /usr/share/make-initrd
 /usr/share/make-initrd/features
2024-Mar-05 07:45:36 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common: install check OK (cached)
	aarch64: nvidia_glx_common-debuginfo=550.54.14-alt273 post-install unowned files:
 /usr/lib/debug/etc
2024-Mar-05 07:45:43 :: [aarch64] #400 nvidia_glx_common-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:45:50 :: [aarch64] #600 ocl-nvidia: install check OK (cached)
2024-Mar-05 07:45:52 :: [x86_64-i586] plan: #13 +13 -11 =10917
2024-Mar-05 07:47:24 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2024-Mar-05 07:47:40 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2024-Mar-05 07:47:42 :: [x86_64-i586] created next repo
2024-Mar-05 07:47:52 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2024-Mar-05 07:47:55 :: gears inheritance check OK
2024-Mar-05 07:47:55 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #100: nvidia-modprobe: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #200: nvidia-settings: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #300: nvidia-xconfig: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #400: nvidia_glx_common: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #500: nvidia_glx_src_550.54.14: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_libs_535.154.05: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #600: nvidia_glx_libs_550.54.14: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #700: nvidia_glx_src_470.239.06: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #1000: kernel-modules-nvidia-un-def: allowed for zerg, approved by amakeenk
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for zerg: member of approved group
girar-check-perms: access to @tester ALLOWED for amakeenk: member of approved group
check-subtask-perms: #1100: kernel-modules-nvidia-std-def: allowed for zerg, approved by amakeenk
2024-Mar-05 07:48:06 :: acl check OK
2024-Mar-05 07:48:14 :: created contents_index files
2024-Mar-05 07:48:26 :: created hash files: aarch64 armh i586 ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2024-Mar-05 07:48:29 :: task #341661 for p10 TESTED
2024-Mar-05 07:48:31 :: task is ready for commit
2024-Mar-05 07:48:37 :: repo clone OK
2024-Mar-05 07:48:40 :: packages update OK
2024-Mar-05 07:48:49 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] update OK
2024-Mar-05 07:48:49 :: [x86_64-i586] update OK
2024-Mar-05 07:48:49 :: repo update OK
2024-Mar-05 07:49:07 :: repo save OK
2024-Mar-05 07:49:07 :: src index update OK
2024-Mar-05 07:49:07 :: updated /gears/k/kernel-modules-nvidia-std-def.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: updated /gears/k/kernel-modules-nvidia-un-def.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: updated /gears/n/nvidia-modprobe.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: updated /gears/n/nvidia-settings.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: updated /gears/n/nvidia-xconfig.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: updated /gears/n/nvidia_glx_common.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: created /gears/n/nvidia_glx_libs_550.54.14.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: created /gears/n/nvidia_glx_src_470.239.06.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: created /gears/n/nvidia_glx_src_550.54.14.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:08 :: saved /gears/n/nvidia_glx_libs_535.154.05.git branch `p10' as `old/p10-task341661'
2024-Mar-05 07:49:08 :: removed /gears/n/nvidia_glx_libs_535.154.05.git branch `p10'
2024-Mar-05 07:49:22 :: gears update OK
2024-Mar-05 07:49:22 :: task #341661 for p10 DONE


^ permalink raw reply	[flat|nested] 2+ messages in thread

end of thread, other threads:[~2024-03-05 7:49 UTC | newest]

Thread overview: 2+ messages (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2024-02-29 12:21 [#341661] p10 EPERM nvidia-modprobe.git=550.54.14-alt1 nvidia-settings.git=550.54.14-alt1 Girar awaiter (zerg)
2024-03-05 7:49 ` [#341661] p10 DONE (try 2) " Girar pender (amakeenk)

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git