ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (cas)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Andrey Cherepanov <cas@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	Pavel Skrylev <majioa@altlinux.org>,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#338355] p10 FAILED (try 2) rvm.git=1.29.12-alt2 ruby.git=3.1.4-alt2 ...
Date: Wed, 17 Jan 2024 09:50:47 +0000
Message-ID: <girar.task.338355.2.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.338355.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/338355/logs/events.2.1.log

subtask name aarch64 armh  i586 ppc64le x86_64
  #140 ruby    ?   ? failed    ? failed

2024-Jan-17 09:50:14 :: shared task #338355 for p10 resumed by cas:
2024-Jan-17 09:50:14 :: message: Fix_47660
#100 build 1.29.12-alt2 from /gears/r/rvm.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:18 from sisyphus
#140 build 3.1.4-alt2 from /people/majioa/packages/ruby.git fetched at 2024-Jan-17 09:12:28
#200 removed
#300 build 4.0.0-alt1 from /gears/g/gem-will-paginate.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:46 from sisyphus
#400 build 4.1.1-alt1 from /gears/g/gem-libxml-ruby.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:48 from sisyphus
#500 build 0.9.1-alt1 from /gears/g/gem-ronn-ng.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:49 from sisyphus
#600 build 1.1.1.17-alt0.1 from /gears/g/gem-mustache.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:50 from sisyphus
#700 build 4.5.1-alt1 from /gears/g/gem-facter.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:52 from sisyphus
#1000 build 0.87.2-alt1.1 from /gears/g/gem-foreman.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:53 from sisyphus
#1100 build 1.1.0-alt1 from /gears/g/gem-semantic-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:54 from sisyphus
#1200 build 0.12.0-alt1 from /gears/g/gem-async-http-faraday.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:55 from sisyphus
#1300 build 0.0.10-alt1 from /gears/g/gem-saharspec.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:56 from sisyphus
#1400 build 0.0.9-alt1 from /gears/g/gem-yard-junk.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:57 from sisyphus
#1500 build 1.16.4-alt1 from /gears/g/gem-github-changelog-generator.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:58 from sisyphus
#1600 build 0.9.3-alt1 from /gears/g/gem-tty-spinner.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:59 from sisyphus
#1700 build 4.0.2-alt1 from /gears/g/gem-rspec-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:01 from sisyphus
#2000 build 2.4.0-alt1 from /gears/g/gem-rspec-github.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:02 from sisyphus
#2100 build 3.0.6-alt1 from /gears/g/gem-cfpropertylist.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:03 from sisyphus
#2200 build 8.3.1-alt1 from /gears/g/gem-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:11 from sisyphus
#2300 build 3.3.0-alt1 from /gears/g/gem-puppet-syntax.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:12 from sisyphus
#2400 build 0.9.1-alt1 from /gears/g/gem-simplecov-console.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:13 from sisyphus
#2500 build 7.0.2-alt1 from /gears/g/gem-puppetlabs-spec-helper.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:15 from sisyphus
#2600 build 1.9.0-alt1 from /gears/g/gem-puppet-resource-api.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:16 from sisyphus
#2700 build 4.2.3-alt1 from /gears/g/gem-puppet-lint.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:18 from sisyphus
#3000 delete gem-ronn
2024-Jan-17 09:50:14 :: created build repo
2024-Jan-17 09:50:16 :: [armh] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:16 :: [i586] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:16 :: [aarch64] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:16 :: [ppc64le] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:16 :: [x86_64] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:25 :: [i586] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-17 09:50:25 :: [i586] #140 ruby.git 3.1.4-alt2: build start
2024-Jan-17 09:50:26 :: [x86_64] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-17 09:50:26 :: [x86_64] #140 ruby.git 3.1.4-alt2: build start
[i586] <13>Jan 17 09:50:35 rpmi: rpm-macros-valgrind-0.2-alt1 sisyphus+233110.100.1.1 1561384303 installed
[i586] warning: Macro %vendordir not found
[i586] Reading Package Lists...
[i586] Building Dependency Tree...
[i586] MI2a: marked for install (shallow): rvm-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: gperf (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): gperf 3.1.0.27.b0f9-alt1:sisyphus+269178.400.3.1@1617924131
[i586] MI2a: target SELECTED: gperf 3.1.0.27.b0f9-alt1:sisyphus+269178.400.3.1@1617924131
[i586] MI2a: requesting to install gperf (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): gperf
[i586] MI2a: satisfying Depends: gcc-c++ (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): gcc-c++ 10-alt1:sisyphus+263054.200.3.1@1607516810
[i586] MI2a: target SELECTED: gcc-c++ 10-alt1:sisyphus+263054.200.3.1@1607516810
[i586] MI2a: requesting to install gcc-c++ (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): gcc-c++
[i586] MI2a:   satisfying Depends: gcc10-c++ (NULL)
[i586] MI2a:   maybe install (a direct target): gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625526466
[i586] MI2a:   target SELECTED: gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625526466
[i586] MI2a:   requesting to install gcc10-c++ (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): gcc10-c++
[i586] MI2a:    satisfying Depends: libstdc++10-devel = 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625526466
[i586] MI2a:    target SELECTED: libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625526466
[i586] MI2a:    requesting to install libstdc++10-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): libstdc++10-devel
[i586] MI2a:      satisfying PreDepends: gcc-c++-common >= 1.4.7
[i586] MI2a:      maybe install (a direct target): gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[i586] MI2a:      target SELECTED: gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[i586] MI2a:      requesting to install gcc-c++-common (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:       marked for install (shallow): gcc-c++-common
[i586] MI2a: satisfying Depends: doxygen (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629893858
[i586] MI2a: target SELECTED: doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629893858
[i586] MI2a: requesting to install doxygen (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): doxygen
[i586] MI2a: satisfying Depends: groff-base (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538359
[i586] MI2a: target SELECTED: groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538359
[i586] MI2a: requesting to install groff-base (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): groff-base
[i586] MI2a: satisfying Depends: rust (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): rust 1:1.72.1-alt0.p10.2:p10+331641.300.3.1@1697390453
[i586] MI2a: target SELECTED: rust 1:1.72.1-alt0.p10.2:p10+331641.300.3.1@1697390453
[i586] MI2a: requesting to install rust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): rust
[i586] MI2a:   satisfying Depends: libLLVM-15.so >= set:tjEiAyqCWpN2Ea0HBk0KT20IlugIpzPp05U8NQ6ludOdiWmyYQOyQpdwbTfgt4OBwXXQTFe2gRj1h0JTxi66EQZcJn9xRU77L5nWiNfxNzDwd1ZwSZihJgebxrAII8Wqlt1kqCR02aGJE2GtgQC36ngCEpdGduzbhhHmGZ7Zf9QE0Uz0OoanIyU1n6z7tZC90TNldqiZ9tZzm2ODPMjZvojs9xkahhe9b4Tkw1PAT1c0Q6Gc0kOg8n05zMECMmlysflUn8E39ovO2K13Z9xOT3mdKg1Mqyl1QRLUXJM4Kcv9gTaigFa9iN6A5J99zN2Gi5l3xTw60dlJRgOiiQot27WyFiXpTO2C6XE5UYilFkey34i3V95XIUOjHxK972TkJYku2bUHoqf4U9ssBALlRrr46F3ed0HDjZDDPZ5MPZiZ3VIecxNccMaBAFjUV0ZdwEBmrKKJAI5ZhUmRVQs0O05lcR8w5F7ZmHB0IrfTcniInnY3QXZ1shL2AVf2Lty8Bc28zo1G9fQStpjv0cte1IakkgRTcEQvpaKr81VvA4lPpgYLVPZKfMuGcNRgGMqd4r2v0bKLUSDo5lLXKo2M5VqrnTZq8DyOcQrlme9n1sYmkPeX7U06WZLXVuGZqTzF3TZmWNEjd2zYkHbTXX4xlaFxM53AoQZKxWRZoQlcm0Vq3HKmUBcIQkuCgCn90gIvRiyI5LqZy42G91OMC1vv6zv522osZ2w0fmF5lmjsEkgG6JuKFlDA8QUFaZ4D64gZAcUL60bVIGuGWUBqZoglGTNk7LnD3jozR97jVxSCSyuYyN7DBR3QrsY3yH1xXrPIVVv53W2W0pn5tqLx0sjmswaGLASiYsq3gZDZhAh3gtvj2dPLvDM2U9mGaSOlkdOYHASJGe5Wm34XlfoUDNPhfVqUKUQZ297gLtHQcbNZ7JE87nMUWDXVO0sYZ7Ms7GmRyeKjDyz17XZ1aUaCdpFuguGi0ixRWZGYJW48XbwFkOfSayoAZ7A6pOXLr63Gn07Kk9RAjPmz3jPJ0gQl0e3YIJpouxweWJW1bwLQdf80vYxCOa8xHpTtkzysp70mt9YpVX3524uMSEXCse1zqUAVdzaeaBo4mS4z91UfaUr7cFQTwzbDgxrvY8auYqR3MI2a:   maybe install (a providing target): llvm15.0-libs 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:   target SELECTED: llvm15.0-libs 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:   requesting to install llvm15.0-libs (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): llvm15.0-libs
[i586] MI2a:    satisfying Depends: libedit.so.3 >= set:lhWGuYsENcm3e5dP3PTKehhHZ5VJpv13
[i586] MI2a:     maybe install (a providing target): libedit3 3.1.20191231-alt1:sisyphus+278505.100.1.1@1626106372
[i586] MI2a:    target SELECTED: libedit3 3.1.20191231-alt1:sisyphus+278505.100.1.1@1626106372
[i586] MI2a:    requesting to install libedit3 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): libedit3
[i586] MI2a:    satisfying Depends: llvm15.0-gold = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): llvm15.0-gold 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:    target SELECTED: llvm15.0-gold 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:    requesting to install llvm15.0-gold (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): llvm15.0-gold
[i586] MI2a:    satisfying Depends: llvm15.0-polly = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): llvm15.0-polly 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:    target SELECTED: llvm15.0-polly 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:    requesting to install llvm15.0-polly (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): llvm15.0-polly
[i586] MI2a:      satisfying Depends: llvm15.0-filesystem = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[i586] MI2a:      maybe install (a direct target): llvm15.0-filesystem 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:      target SELECTED: llvm15.0-filesystem 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692285611
[i586] MI2a:      requesting to install llvm15.0-filesystem (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:       marked for install (shallow): llvm15.0-filesystem
[i586] MI2a: satisfying Depends: libssl-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libssl-devel 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a: target SELECTED: libssl-devel 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a: requesting to install libssl-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libssl-devel
[i586] MI2a:   satisfying Depends: libssl1.1 = 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1
[i586] MI2a:   maybe install (a direct target): libssl1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a:   target SELECTED: libssl1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a:   requesting to install libssl1.1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): libssl1.1
[i586] MI2a:    satisfying Depends: libcrypto1.1 = 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): libcrypto1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a:    target SELECTED: libcrypto1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697561043
[i586] MI2a:    requesting to install libcrypto1.1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): libcrypto1.1
[i586] MI2a:      satisfying Depends: ca-certificates (NULL)
[i586] MI2a:      maybe install (a direct target): ca-certificates 2022.09.15-alt1:p10+308004.100.2.1@1665748370
[i586] MI2a:      target SELECTED: ca-certificates 2022.09.15-alt1:p10+308004.100.2.1@1665748370
[i586] MI2a:      requesting to install ca-certificates (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:       marked for install (shallow): ca-certificates
[i586] MI2a:       satisfying Depends: ca-trust (NULL)
[i586] MI2a:        maybe install (a direct target): ca-trust 0.1.4-alt1:p10+308691.100.3.1@1667496283
[i586] MI2a:       target SELECTED: ca-trust 0.1.4-alt1:p10+308691.100.3.1@1667496283
[i586] MI2a:       requesting to install ca-trust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:        marked for install (shallow): ca-trust
[i586] MI2a:         satisfying Depends: p11-kit-trust (NULL)
[i586] MI2a:         maybe install (a direct target): p11-kit-trust 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573407
[i586] MI2a:         target SELECTED: p11-kit-trust 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573407
[i586] MI2a:         requesting to install p11-kit-trust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:          marked for install (shallow): p11-kit-trust
[i586] MI2a:          satisfying Depends: /etc/alternatives/packages.d (NULL)
[i586] MI2a:           maybe install (a providing target): alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[i586] MI2a:          target SELECTED: alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[i586] MI2a:          requesting to install alternatives (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:           marked for install (shallow): alternatives
[i586] MI2a:            satisfying Depends: rpm-macros-alternatives = 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1
[i586] MI2a:            maybe install (a direct target): rpm-macros-alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[i586] MI2a:            target SELECTED: rpm-macros-alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[i586] MI2a:            requesting to install rpm-macros-alternatives (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:             marked for install (shallow): rpm-macros-alternatives
[i586] MI2a:          satisfying Depends: libtasn1.so.6 >= set:jfRaXblmF8mf5SLNNXDA2CDacDxCZqQOspDh1
[i586] MI2a:           maybe install (a providing target): libtasn1 4.19.0-alt1:p10+309071.100.2.1@1668522764
[i586] MI2a:          target SELECTED: libtasn1 4.19.0-alt1:p10+309071.100.2.1@1668522764
[i586] MI2a:          requesting to install libtasn1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:           marked for install (shallow): libtasn1
[i586] MI2a:          satisfying Depends: libp11-kit = 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1
[i586] MI2a:           maybe install (a direct target): libp11-kit 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573407
[i586] MI2a:          target SELECTED: libp11-kit 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573407
[i586] MI2a:          requesting to install libp11-kit (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:           marked for install (shallow): libp11-kit
[i586] MI2a: satisfying Depends: libgmp-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libgmp-devel 6.2.1-alt5:p10+309809.100.1.1@1668099197
[i586] MI2a: target SELECTED: libgmp-devel 6.2.1-alt5:p10+309809.100.1.1@1668099197
[i586] MI2a: requesting to install libgmp-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libgmp-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: libreadline-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libreadline-devel 7.0.3-alt3:sisyphus+278099.3700.1.1@1626031657
[i586] MI2a: target SELECTED: libreadline-devel 7.0.3-alt3:sisyphus+278099.3700.1.1@1626031657
[i586] MI2a: requesting to install libreadline-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libreadline-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: libdb4-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a providing target): libdb4.7-devel 4.7.25-alt11:sisyphus+279812.100.2.1@1626734860
[i586] MI2a: target SELECTED: libdb4.7-devel 4.7.25-alt11:sisyphus+279812.100.2.1@1626734860
[i586] MI2a: requesting to install libdb4.7-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libdb4.7-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: libffi-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libffi-devel 1:3.3-alt1:sisyphus+278158.300.1.1@1626050399
[i586] MI2a: target SELECTED: libffi-devel 1:3.3-alt1:sisyphus+278158.300.1.1@1626050399
[i586] MI2a: requesting to install libffi-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libffi-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: libgdbm-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libgdbm-devel 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626059138
[i586] MI2a: target SELECTED: libgdbm-devel 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626059138
[i586] MI2a: requesting to install libgdbm-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libgdbm-devel
[i586] MI2a:   satisfying Depends: libgdbm = 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1
[i586] MI2a:   maybe install (a direct target): libgdbm 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626059138
[i586] MI2a:   target SELECTED: libgdbm 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626059138
[i586] MI2a:   requesting to install libgdbm (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): libgdbm
[i586] MI2a: satisfying Depends: libncursesw-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libncursesw-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a: target SELECTED: libncursesw-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a: requesting to install libncursesw-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libncursesw-devel
[i586] MI2a:   satisfying Depends: libncurses-devel = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[i586] MI2a:   maybe install (a direct target): libncurses-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:   target SELECTED: libncurses-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:   requesting to install libncurses-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): libncurses-devel
[i586] MI2a:    satisfying Depends: libtinfo-devel = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): libtinfo-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:    target SELECTED: libtinfo-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:    requesting to install libtinfo-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): libtinfo-devel
[i586] MI2a:    satisfying Depends: libncurses = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[i586] MI2a:     maybe install (a direct target): libncurses 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:    target SELECTED: libncurses 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092698
[i586] MI2a:    requesting to install libncurses (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:     marked for install (shallow): libncurses
[i586] MI2a: satisfying Depends: zlib-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): zlib-devel 1.2.13-alt1:p10+318109.100.2.1@1682690581
[i586] MI2a: target SELECTED: zlib-devel 1.2.13-alt1:p10+318109.100.2.1@1682690581
[i586] MI2a: requesting to install zlib-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): zlib-devel
[i586] MI2a: satisfying Depends: libyaml-devel (NULL)
[i586] MI2a:  maybe install (a direct target): libyaml-devel 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094932
[i586] MI2a: target SELECTED: libyaml-devel 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094932
[i586] MI2a: requesting to install libyaml-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:  marked for install (shallow): libyaml-devel
[i586] MI2a:   satisfying Depends: libyaml2 = 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1
[i586] MI2a:   maybe install (a direct target): libyaml2 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094932
[i586] MI2a:   target SELECTED: libyaml2 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094932
[i586] MI2a:   requesting to install libyaml2 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[i586] MI2a:    marked for install (shallow): libyaml2
[i586] rpm-macros-valgrind is already the newest version.
[i586] E: Version >='2.71' for 'autoconf' was not found
[i586] hsh-install: Failed to calculate package file list.
[i586] hsh-install: Failed to generate package file list.
2024-Jan-17 09:50:35 :: [i586] ruby.git 3.1.4-alt2: remote: cannot build src.rpm
2024-Jan-17 09:50:35 :: [i586] #140 ruby.git 3.1.4-alt2: build FAILED
2024-Jan-17 09:50:35 :: [i586] requesting cancellation of task processing
[x86_64] <13>Jan 17 09:50:36 rpmi: rpm-macros-valgrind-0.2-alt1 sisyphus+233110.100.1.1 1561384303 installed
[x86_64] warning: Macro %vendordir not found
[x86_64] Reading Package Lists...
[x86_64] Building Dependency Tree...
[x86_64] MI2a: marked for install (shallow): rvm-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: gperf (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): gperf 3.1.0.27.b0f9-alt1:sisyphus+269178.400.3.1@1617924097
[x86_64] MI2a: target SELECTED: gperf 3.1.0.27.b0f9-alt1:sisyphus+269178.400.3.1@1617924097
[x86_64] MI2a: requesting to install gperf (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): gperf
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: gcc-c++ (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): gcc-c++ 10-alt1:sisyphus+263054.200.3.1@1607517515
[x86_64] MI2a: target SELECTED: gcc-c++ 10-alt1:sisyphus+263054.200.3.1@1607517515
[x86_64] MI2a: requesting to install gcc-c++ (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): gcc-c++
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: gcc10-c++ (NULL)
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:   requesting to install gcc10-c++ (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): gcc10-c++
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: libstdc++10-devel = 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:    requesting to install libstdc++10-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): libstdc++10-devel
[x86_64] MI2a:      satisfying PreDepends: gcc-c++-common >= 1.4.7
[x86_64] MI2a:      maybe install (a direct target): gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[x86_64] MI2a:      target SELECTED: gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[x86_64] MI2a:      requesting to install gcc-c++-common (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:       marked for install (shallow): gcc-c++-common
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: doxygen (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629892835
[x86_64] MI2a: target SELECTED: doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629892835
[x86_64] MI2a: requesting to install doxygen (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): doxygen
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: groff-base (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538375
[x86_64] MI2a: target SELECTED: groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538375
[x86_64] MI2a: requesting to install groff-base (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): groff-base
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: rust (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): rust 1:1.72.1-alt0.p10.2:p10+331641.300.3.1@1697390036
[x86_64] MI2a: target SELECTED: rust 1:1.72.1-alt0.p10.2:p10+331641.300.3.1@1697390036
[x86_64] MI2a: requesting to install rust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): rust
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libLLVM-15.so()(64bit) >= set:tjQZ0jK42SA0WkNgKRnbF0sL50oHYwoP6DP0aMhyFdGYqArAQJ4VFB5FPq0nKvwW8Ab1TTFLjt4wGD2y0qL3BccgFXVSHAMqYzzTybtFUDMUNjMCwvMSnyqxsm2T8pphQRGW2EQcHxeS0aNCJE2GtgYkAYVFVdKELQYRZFgz2wf28zFsNay7spcuQZbB0s7FvoXZnI4AfDxDYvI9KAgaBE8DA5yra0NF1OXE0G7I60ap8AbwyhokjoHahKDaYb4Qx4Ifp1TwxZsg65Og1Mqylxa2c9VjZuJM21BKlAwiliAyd8bqji6z57UkfNJGxMrgPGD2MEJodAIA4dmDMxKoGQuSJIwFNeq1eLkVRyeaNhswgq8fFoD5nuqdQdVgUCGBDOjo1OeDu27n9VrlZ6r46F3ed0HDjZDDPZ5MPZiZ3VIecxNcI7r5EPXMQ9YswZmgQiHdnTmiS2ZwsHWsqew41qADrxmIw9z0mAuUrHB0IrfTcniInnY3QXZ1k0CCE41OY7xTehAi61AhI0RA7qXKIFf0wmTayS5YF5dB7nZ8msTg2OZEAEqe3yZJYVvZxoflCUq8loJ6ydxfw5TnsXjIyGTtnc1UysJJHrv5dSGmL4PgfZ4yMVu6xPbRIPZhUaoO0ZwrZtPZ4RnL7j7KZdQzhDq46VFmnKTT92Hki3xb68NEZJ3RHtEgLMR6mtJMbpoFFYcxcLi0woZGmiAJUlXn84kj2Axd3ZuPoYHgg0zHn0xh90J3F5lmjsEkgqplKSbeTQGji4qYkBuWQwuvSw7y8Yn3wBsmlfltYidv4GiZeoGzTHPx9INWAzFkQRD94fuNtp7QrsY3yH1xXrjn90EbE3AtlY2muPj31UCIU0lkv9JBUVQ6wZvY3OE1EKL9xCVTLjo1Y4bl5rVaG6pZl9JrltaQJ68SHuMMfzDzuORMtNFXBA3ETKlqCBUZrmkAzbosZ3TPB1UUXfoK3lHqFQRCT2XksIAJOFlT7aUaCdpFuguGi0ixRWZGYJW48XbwFkOfSayAxdPPTjqM8dOATvTc6kLS2QwmmJAqOFpHNxFVm08Wa0D1ZotxmpHcLgg7Z6R3m0vFrug0ZofQkmR8dhvySKXE65VOeM673hioZsOT7a48YwJhTdVMI2a:   maybe install (a providing target): llvm15.0-libs 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: llvm15.0-libs 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:   requesting to install llvm15.0-libs (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): llvm15.0-libs
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: libedit.so.3()(64bit) >= set:lhWGuYsENcm3e5dP3PTKehhHZ5VJpv13
[x86_64] MI2a:     maybe install (a providing target): libedit3 3.1.20191231-alt1:sisyphus+278505.100.1.1@1626106374
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: libedit3 3.1.20191231-alt1:sisyphus+278505.100.1.1@1626106374
[x86_64] MI2a:    requesting to install libedit3 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): libedit3
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: llvm15.0-gold = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): llvm15.0-gold 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: llvm15.0-gold 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:    requesting to install llvm15.0-gold (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): llvm15.0-gold
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: llvm15.0-polly = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): llvm15.0-polly 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: llvm15.0-polly 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:    requesting to install llvm15.0-polly (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): llvm15.0-polly
[x86_64] MI2a:      satisfying Depends: llvm15.0-filesystem = 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1
[x86_64] MI2a:      maybe install (a direct target): llvm15.0-filesystem 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:      target SELECTED: llvm15.0-filesystem 15.0.7-alt4:p10+325959.600.12.1@1692286425
[x86_64] MI2a:      requesting to install llvm15.0-filesystem (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:       marked for install (shallow): llvm15.0-filesystem
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libssl-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libssl-devel 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libssl-devel 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a: requesting to install libssl-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libssl-devel
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libssl1.1 = 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): libssl1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: libssl1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a:   requesting to install libssl1.1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): libssl1.1
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: libcrypto1.1 = 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): libcrypto1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: libcrypto1.1 1.1.1w-alt0.p10.1:p10+330586.100.4.1@1697560982
[x86_64] MI2a:    requesting to install libcrypto1.1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): libcrypto1.1
[x86_64] MI2a:      satisfying Depends: ca-certificates (NULL)
[x86_64] MI2a:      maybe install (a direct target): ca-certificates 2022.09.15-alt1:p10+308004.100.2.1@1665748370
[x86_64] MI2a:      target SELECTED: ca-certificates 2022.09.15-alt1:p10+308004.100.2.1@1665748370
[x86_64] MI2a:      requesting to install ca-certificates (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:       marked for install (shallow): ca-certificates
[x86_64] MI2a:       satisfying Depends: ca-trust (NULL)
[x86_64] MI2a:        maybe install (a direct target): ca-trust 0.1.4-alt1:p10+308691.100.3.1@1667496283
[x86_64] MI2a:       target SELECTED: ca-trust 0.1.4-alt1:p10+308691.100.3.1@1667496283
[x86_64] MI2a:       requesting to install ca-trust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:        marked for install (shallow): ca-trust
[x86_64] MI2a:         satisfying Depends: p11-kit-trust (NULL)
[x86_64] MI2a:         maybe install (a direct target): p11-kit-trust 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573397
[x86_64] MI2a:         target SELECTED: p11-kit-trust 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573397
[x86_64] MI2a:         requesting to install p11-kit-trust (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:          marked for install (shallow): p11-kit-trust
[x86_64] MI2a:          satisfying Depends: /etc/alternatives/packages.d (NULL)
[x86_64] MI2a:           maybe install (a providing target): alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[x86_64] MI2a:          target SELECTED: alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[x86_64] MI2a:          requesting to install alternatives (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:           marked for install (shallow): alternatives
[x86_64] MI2a:            satisfying Depends: rpm-macros-alternatives = 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1
[x86_64] MI2a:            maybe install (a direct target): rpm-macros-alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[x86_64] MI2a:            target SELECTED: rpm-macros-alternatives 0.5.2-alt1:p10+309129.100.2.1@1668066636
[x86_64] MI2a:            requesting to install rpm-macros-alternatives (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:             marked for install (shallow): rpm-macros-alternatives
[x86_64] MI2a:          satisfying Depends: libtasn1.so.6()(64bit) >= set:jfRaXblmF8mf5SLNNXDA2CDacDxCZqQOspDh1
[x86_64] MI2a:           maybe install (a providing target): libtasn1 4.19.0-alt1:p10+309071.100.2.1@1668522760
[x86_64] MI2a:          target SELECTED: libtasn1 4.19.0-alt1:p10+309071.100.2.1@1668522760
[x86_64] MI2a:          requesting to install libtasn1 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:           marked for install (shallow): libtasn1
[x86_64] MI2a:          satisfying Depends: libp11-kit = 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1
[x86_64] MI2a:           maybe install (a direct target): libp11-kit 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573397
[x86_64] MI2a:          target SELECTED: libp11-kit 0.24.1-alt1:p10+305061.100.3.1@1660573397
[x86_64] MI2a:          requesting to install libp11-kit (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:           marked for install (shallow): libp11-kit
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libgmp-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libgmp-devel 6.2.1-alt5:p10+309809.100.1.1@1668099184
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libgmp-devel 6.2.1-alt5:p10+309809.100.1.1@1668099184
[x86_64] MI2a: requesting to install libgmp-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libgmp-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libreadline-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libreadline-devel 7.0.3-alt3:sisyphus+278099.3700.1.1@1626030606
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libreadline-devel 7.0.3-alt3:sisyphus+278099.3700.1.1@1626030606
[x86_64] MI2a: requesting to install libreadline-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libreadline-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libdb4-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a providing target): libdb4.7-devel 4.7.25-alt11:sisyphus+279812.100.2.1@1626734823
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libdb4.7-devel 4.7.25-alt11:sisyphus+279812.100.2.1@1626734823
[x86_64] MI2a: requesting to install libdb4.7-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libdb4.7-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libffi-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libffi-devel 1:3.3-alt1:sisyphus+278158.300.1.1@1626050055
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libffi-devel 1:3.3-alt1:sisyphus+278158.300.1.1@1626050055
[x86_64] MI2a: requesting to install libffi-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libffi-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libgdbm-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libgdbm-devel 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626058413
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libgdbm-devel 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626058413
[x86_64] MI2a: requesting to install libgdbm-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libgdbm-devel
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libgdbm = 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): libgdbm 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626058413
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: libgdbm 1.8.3-alt10:sisyphus+278100.1600.1.1@1626058413
[x86_64] MI2a:   requesting to install libgdbm (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): libgdbm
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libncursesw-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libncursesw-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libncursesw-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a: requesting to install libncursesw-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libncursesw-devel
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libncurses-devel = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): libncurses-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: libncurses-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:   requesting to install libncurses-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): libncurses-devel
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: libtinfo-devel = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): libtinfo-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: libtinfo-devel 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:    requesting to install libtinfo-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): libtinfo-devel
[x86_64] MI2a:    satisfying Depends: libncurses = 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): libncurses 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: libncurses 6.3.20220618-alt1:p10+319472.100.4.1@1685092691
[x86_64] MI2a:    requesting to install libncurses (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): libncurses
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: zlib-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): zlib-devel 1.2.13-alt1:p10+318109.100.2.1@1682690580
[x86_64] MI2a: target SELECTED: zlib-devel 1.2.13-alt1:p10+318109.100.2.1@1682690580
[x86_64] MI2a: requesting to install zlib-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): zlib-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libyaml-devel (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libyaml-devel 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094928
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libyaml-devel 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094928
[x86_64] MI2a: requesting to install libyaml-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libyaml-devel
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libyaml2 = 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): libyaml2 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094928
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: libyaml2 0.2.5-alt1:sisyphus+278391.100.1.1@1626094928
[x86_64] MI2a:   requesting to install libyaml2 (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): libyaml2
[x86_64] rpm-macros-valgrind is already the newest version.
[x86_64] E: Version >='2.71' for 'autoconf' was not found
[x86_64] hsh-install: Failed to calculate package file list.
[x86_64] hsh-install: Failed to generate package file list.
2024-Jan-17 09:50:36 :: [x86_64] ruby.git 3.1.4-alt2: remote: cannot build src.rpm
2024-Jan-17 09:50:36 :: [x86_64] #140 ruby.git 3.1.4-alt2: build FAILED
2024-Jan-17 09:50:36 :: [aarch64] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-17 09:50:37 :: [aarch64] task processing CANCELLED
2024-Jan-17 09:50:38 :: [ppc64le] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-17 09:50:39 :: [ppc64le] task processing CANCELLED
2024-Jan-17 09:50:46 :: [armh] #100 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-17 09:50:46 :: [armh] task processing CANCELLED
2024-Jan-17 09:50:36 :: [i586] build FAILED
2024-Jan-17 09:50:36 :: [x86_64] build FAILED
2024-Jan-17 09:50:37 :: [aarch64] build FAILED
2024-Jan-17 09:50:39 :: [ppc64le] build FAILED
2024-Jan-17 09:50:46 :: [armh] build FAILED
2024-Jan-17 09:50:46 :: task #338355 for p10 FAILED


 reply	other threads:[~2024-01-17 9:50 UTC|newest]

Thread overview: 50+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2024-01-17 8:54 [#338355] p10 FAILED rvm.git=1.29.12-alt2 ruby.git=3.1.4-alt1.1 Girar awaiter (cas)
2024-01-17 9:50 ` Girar awaiter (cas) [this message]
2024-01-17 11:35 ` [#338355] p10 FAILED (try 3) autoconf_2.71.git=2.71-alt3 rvm.git=1.29.12-alt2 Girar awaiter (cas)
2024-01-17 13:07 ` [#338355] p10 FAILED (try 4) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 14:27 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 5) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 15:06 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 6) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 18:28 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 7) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 21:16 ` [#338355] p10 FAILED (try 8) " Girar awaiter (cas)
2024-01-18 12:33 ` [#338355] p10 EPERM (try 9) " Girar awaiter (cas)
2024-01-23 3:56 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 10) " Girar awaiter (cas)
2024-01-23 7:31 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 11) " Girar awaiter (cas)
2024-01-23 9:42 ` [#338355] p10 TESTED (try 12) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 6:57 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 13) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 9:25 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 14) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 17:12 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 15) " Girar awaiter (cas)
2024-01-25 5:45 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 16) " Girar awaiter (cas)
2024-01-25 15:09 ` [#338355] p10 FAILED (try 17) " Girar awaiter (cas)
2024-01-26 8:13 ` [#338355] p10 FAILED (try 18) " Girar awaiter (cas)
2024-01-27 2:17 ` [#338355] p10 EPERM (try 19) " Girar awaiter (cas)
2024-01-31 10:12 ` [#338355] p10 EPERM (try 20) " Girar awaiter (cas)
2024-02-01 21:02 ` [#338355] p10 EPERM (try 21) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 11:03 ` [#338355] p10 FAILED (try 22) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 19:31 ` [#338355] p10 FAILED (try 23) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 21:43 ` [#338355] p10 EPERM (try 24) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 0:45 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 25) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 14:37 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 26) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 19:59 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 27) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 21:03 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 28) " Girar awaiter (cas)
2024-02-11 17:51 ` [#338355] p10 EPERM (try 29) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 11:24 ` [#338355] p10 FAILED (try 30) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 15:48 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 31) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 18:54 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 32) " Girar awaiter (cas)
2024-03-01 19:41 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 33) " Girar awaiter (cas)
2024-03-02 13:32 ` [#338355] p10 FAILED (try 34) " Girar awaiter (cas)
2024-03-02 18:19 ` [#338355] p10 EPERM (try 35) " Girar awaiter (cas)
2024-03-04 16:27 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 36) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 8:14 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 37) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 10:32 ` [#338355] p10 FAILED (try 38) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 12:00 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 39) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 18:11 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 40) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 20:16 ` [#338355] p10 EPERM (try 41) " Girar awaiter (cas)
2024-03-09 7:24 ` [#338355] p10 EPERM (try 42) " Girar awaiter (cas)
2024-03-10 6:03 ` [#338355] p10 EPERM (try 43) " Girar awaiter (cas)
2024-03-14 15:02 ` [#338355] p10 EPERM (try 44) " Girar awaiter (cas)
2024-03-18 12:44 ` [#338355] p10 TESTED (try 45) " Girar awaiter (cas)
2024-03-20 13:50 ` [#338355] p10 SWEPT (try 46) " Girar awaiter (cas)
2024-03-20 17:34 ` [#338355] p10 EPERM (try 47) " Girar awaiter (cas)
2024-03-28 10:13 ` [#338355] p10 FAILED (try 48) " Girar awaiter (cas)
2024-03-28 14:46 ` [#338355] p10 EPERM (try 49) " Girar awaiter (cas)
2024-03-29 16:41 ` [#338355] p10 DONE (try 50) " Girar pender (amakeenk)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.338355.2.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=cas@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=majioa@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git