ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (cas)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Andrey Cherepanov <cas@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	Pavel Skrylev <majioa@altlinux.org>,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 11) autoconf_2.71.git=2.71-alt3 rvm.git=1.29.12-alt2 ...
Date: Tue, 23 Jan 2024 07:31:25 +0000
Message-ID: <girar.task.338355.11.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.338355.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/338355/logs/events.11.1.log

subtask name            aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
 #1700 gem-rspec-puppet         46 1:06  26    50   27
 #2000 gem-rspec-github         38  53  20    42   21
 #2100 gem-cfpropertylist        42 1:02  24    49   24
 #2200 gem-puppet           2:08 3:27 1:20   2:45  1:06
 #2300 gem-puppet-syntax        42  55  23    44   23
 #2400 gem-simplecov-console      38  53  21    40   22
 #2500 gem-puppetlabs-spec-helper    41   ?  23    43   23
 #2600 gem-puppet-resource-api     41   ?  23    46   25
 #2700 gem-puppet-lint         42   ?  23    47   23
 #3200 gem-automatiek          43   ?  23    42   23
 #3300 gem-oauth-tty          44   ?  26    46   26
 #3400 gem-pundit            43   ?  23    44   23
 #3500 gem-license-finder        51   ?  30    57   28
 #3600 gem-reek             ?   ?  26    54   25
 #3700 gem-fast-gettext         ?   ?  24    ?   23
 #4000 gem-benchmark-driver       ?   ?  26    ?   27
 #4100 gem-gem-wrappers         ?   ?  21    ?   22
 #4200 gem-rubygems-bundler       ?   ?  23    ?   23
 #4300 gem-smart-proxy          ?   ?  33    ?   32
 #4400 gem-aws-s3            ?   ?  27    ?   27
 #4500 gem-forking-test-runner      ?   ?  24    ?   23
 #4600 gem-gettext-setup         ?   ?  23    ?   23
 #4700 gem-with-env           ?   ?  23    ?   23
 #5000 gem-e2mmap            ?   ?  23    ?   23
 #5100 gem-parser            ?   ? 1:24    ?  1:13
 #5200 gem-bundler-unload        ?   ?  24    ?   23
 #5300 gem-executable-hooks       ?   ?  27    ?   27
 #5400 gem-tf              ?   ?  26    ?   26
 #5500 gem-gettext            ?   ?  27    ?   26
 #5600 gem-racc             ?   ?  30    ?   30
 #5700 gem-session            ?   ?  23    ?   23
 #6000 gem-red-datasets         ?   ?  23    ?   24
 #6100 gem-test-unit-ruby-core      ?   ?  21    ?   22
 #6200 libbabl              ?   ?  56    ?   58
 #6400 xapian-bindings          ?   ?   ?    ? failed

2024-Jan-23 07:11:47 :: test-only shared task #338355 for p10 resumed by cas:
2024-Jan-23 07:11:47 :: message: Fix_47660
#40 build 2.71-alt3 from /gears/a/autoconf_2.71.git fetched at 2024-Jan-17 10:24:45
#60 build 1.29.12-alt2 from /gears/r/rvm.git fetched at 2024-Jan-17 10:25:04
#70 build 1.1.1-alt1 from /gears/r/rpm-build-ruby.git fetched at 2024-Jan-17 10:25:26
#100 removed
#140 removed
#160 build 3.1.4-alt1.0.1 from /people/majioa/packages/ruby.git fetched at 2024-Jan-17 10:26:27
#170 build 5.999.6-alt8.0.1 from /people/majioa/packages/gem-setup.git fetched at 2024-Jan-17 10:26:40
#200 removed
#300 build 4.0.0-alt1 from /gears/g/gem-will-paginate.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:46 from sisyphus
#400 build 4.1.1-alt1 from /gears/g/gem-libxml-ruby.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:48 from sisyphus
#500 build 0.9.1-alt1 from /gears/g/gem-ronn-ng.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:49 from sisyphus
#600 build 1.1.1.17-alt0.1 from /gears/g/gem-mustache.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:50 from sisyphus
#700 build 4.5.1-alt1 from /gears/g/gem-facter.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:52 from sisyphus
#1000 build 0.87.2-alt1.1 from /gears/g/gem-foreman.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:53 from sisyphus
#1100 build 1.1.0-alt1 from /gears/g/gem-semantic-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:54 from sisyphus
#1200 build 0.12.0-alt1 from /gears/g/gem-async-http-faraday.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:55 from sisyphus
#1300 build 0.0.10-alt1 from /gears/g/gem-saharspec.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:56 from sisyphus
#1400 build 0.0.9-alt1 from /gears/g/gem-yard-junk.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:57 from sisyphus
#1500 build 1.16.4-alt1 from /gears/g/gem-github-changelog-generator.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:58 from sisyphus
#1600 build 0.9.3-alt1 from /gears/g/gem-tty-spinner.git fetched at 2024-Jan-17 08:50:59 from sisyphus
#1700 build 4.0.2-alt1 from /gears/g/gem-rspec-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:01 from sisyphus
#2000 build 2.4.0-alt1 from /gears/g/gem-rspec-github.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:02 from sisyphus
#2100 build 3.0.6-alt1 from /gears/g/gem-cfpropertylist.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:03 from sisyphus
#2200 build 8.3.1-alt1 from /gears/g/gem-puppet.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:11 from sisyphus
#2300 build 3.3.0-alt1 from /gears/g/gem-puppet-syntax.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:12 from sisyphus
#2400 build 0.9.1-alt1 from /gears/g/gem-simplecov-console.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:13 from sisyphus
#2500 build 7.0.2-alt1 from /gears/g/gem-puppetlabs-spec-helper.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:15 from sisyphus
#2600 build 1.9.0-alt1 from /gears/g/gem-puppet-resource-api.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:16 from sisyphus
#2700 build 4.2.3-alt1 from /gears/g/gem-puppet-lint.git fetched at 2024-Jan-17 08:51:18 from sisyphus
#3000 delete gem-ronn
#3100 delete userblocker
#3200 build 0.3.0-alt1 from /gears/g/gem-automatiek.git fetched at 2024-Jan-17 11:48:58 from sisyphus
#3300 build 1.0.5-alt1 from /gears/g/gem-oauth-tty.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:07 from sisyphus
#3400 build 2.3.1-alt1 from /gears/g/gem-pundit.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:12 from sisyphus
#3500 build 7.1.0-alt1 from /gears/g/gem-license-finder.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:25 from sisyphus
#3600 build 6.1.4-alt1 from /gears/g/gem-reek.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:32 from sisyphus
#3700 build 2.3.0-alt1 from /gears/g/gem-fast-gettext.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:42 from sisyphus
#4000 build 0.15.17-alt1 from /gears/g/gem-benchmark-driver.git fetched at 2024-Jan-17 11:49:52 from sisyphus
#4100 build 1.4.0-alt1 from /gears/g/gem-gem-wrappers.git fetched at 2024-Jan-17 11:50:01 from sisyphus
#4200 build 1.4.5-alt1 from /gears/g/gem-rubygems-bundler.git fetched at 2024-Jan-17 11:50:10 from sisyphus
#4300 build 3.5.1-alt3.1 from /gears/g/gem-smart-proxy.git fetched at 2024-Jan-17 11:50:40 from sisyphus
#4400 build 0.6.3.79-alt1 from /gears/g/gem-aws-s3.git fetched at 2024-Jan-17 11:51:05 from sisyphus
#4500 build 1.13.0-alt1 from /gears/g/gem-forking-test-runner.git fetched at 2024-Jan-17 13:29:23 from sisyphus
#4600 build 1.1.0-alt1 from /gears/g/gem-gettext-setup.git fetched at 2024-Jan-17 13:29:36 from sisyphus
#4700 build 1.1.0-alt1 from /gears/g/gem-with-env.git fetched at 2024-Jan-17 13:29:55 from sisyphus
#5000 build 0.1.0-alt1 from /gears/g/gem-e2mmap.git fetched at 2024-Jan-17 13:30:05 from sisyphus
#5100 build 3.2.2.4-alt1 from /gears/g/gem-parser.git fetched at 2024-Jan-17 13:30:14 from sisyphus
#5200 build 1.0.2-alt1 from /gears/g/gem-bundler-unload.git fetched at 2024-Jan-17 13:30:27 from sisyphus
#5300 build 1.6.1-alt1 from /gears/g/gem-executable-hooks.git fetched at 2024-Jan-17 13:30:34 from sisyphus
#5400 build 0.4.5-alt1 from /gears/g/gem-tf.git fetched at 2024-Jan-17 13:30:43 from sisyphus
#5500 build 3.4.3-alt1 from /gears/g/gem-gettext.git fetched at 2024-Jan-17 14:37:14 from sisyphus
#5600 build 1.7.3-alt1 from /gears/g/gem-racc.git fetched at 2024-Jan-17 14:37:23 from sisyphus
#5700 build 3.2.0-alt1 from /gears/g/gem-session.git fetched at 2024-Jan-17 14:37:33 from sisyphus
#6000 build 0.1.5-alt1 from /gears/g/gem-red-datasets.git fetched at 2024-Jan-17 16:47:48 from sisyphus
#6100 build 1.0.5-alt1 from /gears/g/gem-test-unit-ruby-core.git fetched at 2024-Jan-17 16:47:56 from sisyphus
#6200 build 0.1.106-alt1 from /gears/l/libbabl.git fetched at 2024-Jan-23 03:44:31 from sisyphus
#6300 removed
#6400 build 1.4.24-alt3 from /gears/x/xapian-bindings.git fetched at 2024-Jan-23 03:45:14 from sisyphus
#6500 delete zonecheck
#6600 build 1.2.5-alt1 from /gears/g/gem-rake-compiler.git fetched at 2024-Jan-23 07:11:29 from sisyphus
2024-Jan-23 07:11:47 :: created build repo
2024-Jan-23 07:11:48 :: #1700: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2000: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2100: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2200: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2300: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2400: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2500: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2600: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #2700: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3200: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3300: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3400: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3500: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3600: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #3700: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4000: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4100: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4200: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4300: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4400: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4500: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4600: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #4700: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5000: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5100: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5200: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5300: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5400: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5500: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5600: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #5700: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #6000: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #6100: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:48 :: #6200: force rebuild
2024-Jan-23 07:11:49 :: [i586] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build start
2024-Jan-23 07:11:49 :: [ppc64le] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build start
2024-Jan-23 07:11:49 :: [x86_64] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build start
2024-Jan-23 07:11:49 :: [aarch64] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build start
2024-Jan-23 07:11:49 :: [armh] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build start
2024-Jan-23 07:12:02 :: [i586] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:02 :: [i586] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-23 07:12:02 :: [x86_64] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:03 :: [x86_64] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-23 07:12:11 :: [i586] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:11 :: [i586] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:12 :: [x86_64] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:12 :: [x86_64] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:17 :: [aarch64] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:17 :: [aarch64] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-23 07:12:20 :: [i586] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:21 :: [i586] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build start
2024-Jan-23 07:12:22 :: [x86_64] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:22 :: [x86_64] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build start
2024-Jan-23 07:12:26 :: [ppc64le] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:26 :: [ppc64le] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-23 07:12:30 :: [i586] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:30 :: [i586] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build start
2024-Jan-23 07:12:32 :: [x86_64] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:32 :: [x86_64] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build start
2024-Jan-23 07:12:39 :: [i586] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:40 :: [i586] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:42 :: [x86_64] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:42 :: [x86_64] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:45 :: [armh] #40 autoconf_2.71.git 2.71-alt3: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:45 :: [aarch64] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:45 :: [armh] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build start
2024-Jan-23 07:12:45 :: [aarch64] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:49 :: [i586] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:49 :: [i586] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:51 :: [x86_64] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:52 :: [x86_64] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:52 :: [ppc64le] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:53 :: [ppc64le] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:12:58 :: [i586] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:12:58 :: [i586] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:01 :: [x86_64] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:01 :: [x86_64] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:07 :: [i586] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:07 :: [i586] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build start
2024-Jan-23 07:13:11 :: [x86_64] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:11 :: [x86_64] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build start
2024-Jan-23 07:13:16 :: [ppc64le] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:16 :: [i586] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:17 :: [ppc64le] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build start
2024-Jan-23 07:13:17 :: [i586] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:21 :: [x86_64] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:21 :: [x86_64] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:22 :: [aarch64] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:22 :: [aarch64] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build start
2024-Jan-23 07:13:24 :: [armh] #60 rvm.git 1.29.12-alt2: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:25 :: [armh] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:26 :: [i586] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:26 :: [i586] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build start
2024-Jan-23 07:13:30 :: [x86_64] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:31 :: [x86_64] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build start
2024-Jan-23 07:13:35 :: [i586] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:35 :: [i586] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:40 :: [x86_64] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:40 :: [x86_64] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:41 :: [ppc64le] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:41 :: [ppc64le] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build start
2024-Jan-23 07:13:44 :: [i586] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:45 :: [i586] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:50 :: [x86_64] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:50 :: [x86_64] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:13:54 :: [i586] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:13:54 :: [i586] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:00 :: [x86_64] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:00 :: [aarch64] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:00 :: [x86_64] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:00 :: [aarch64] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build start
2024-Jan-23 07:14:02 :: [armh] #70 rpm-build-ruby.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:02 :: [armh] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build start
2024-Jan-23 07:14:03 :: [i586] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:03 :: [i586] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:04 :: [ppc64le] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:04 :: [ppc64le] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:09 :: [x86_64] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:10 :: [x86_64] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:12 :: [i586] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:12 :: [i586] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:19 :: [x86_64] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:19 :: [x86_64] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:21 :: [i586] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:21 :: [i586] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:26 :: [ppc64le] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:26 :: [ppc64le] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:28 :: [x86_64] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:29 :: [x86_64] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:30 :: [i586] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:31 :: [i586] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:33 :: [armh] #160 ruby.git 3.1.4-alt1.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:33 :: [armh] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build start
2024-Jan-23 07:14:36 :: [aarch64] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:36 :: [aarch64] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:38 :: [x86_64] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:38 :: [x86_64] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:47 :: [ppc64le] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:14:47 :: [ppc64le] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:14:57 :: [i586] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:14:58 :: [i586] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:04 :: [armh] #170 gem-setup.git 5.999.6-alt8.0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:04 :: [armh] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:05 :: [x86_64] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:15:05 :: [x86_64] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:09 :: [ppc64le] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:09 :: [ppc64le] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build start
2024-Jan-23 07:15:13 :: [aarch64] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:14 :: [aarch64] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:18 :: [i586] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:15:18 :: [i586] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:26 :: [x86_64] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:15:26 :: [x86_64] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:31 :: [ppc64le] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:32 :: [ppc64le] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:35 :: [armh] #300 gem-will-paginate.git 4.0.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:35 :: [armh] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:42 :: [i586] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:15:43 :: [i586] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:50 :: [x86_64] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:15:50 :: [x86_64] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:51 :: [aarch64] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:52 :: [aarch64] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:15:53 :: [ppc64le] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:15:53 :: [ppc64le] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build start
2024-Jan-23 07:16:13 :: [armh] #400 gem-libxml-ruby.git 4.1.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:16:13 :: [armh] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:16:15 :: [ppc64le] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:16:15 :: [ppc64le] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:16:29 :: [aarch64] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:16:29 :: [aarch64] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build start
2024-Jan-23 07:16:36 :: [ppc64le] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:16:36 :: [ppc64le] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:16:56 :: [x86_64] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:16:56 :: [x86_64] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:16:58 :: [ppc64le] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:16:58 :: [ppc64le] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:01 :: [armh] #500 gem-ronn-ng.git 0.9.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:01 :: [armh] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build start
2024-Jan-23 07:17:03 :: [i586] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:17:03 :: [i586] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:05 :: [aarch64] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:06 :: [aarch64] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:19 :: [ppc64le] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:19 :: [x86_64] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:17:19 :: [ppc64le] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:19 :: [x86_64] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:26 :: [i586] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:17:26 :: [i586] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:41 :: [x86_64] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:17:41 :: [ppc64le] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:41 :: [x86_64] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:41 :: [ppc64le] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:42 :: [aarch64] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:43 :: [aarch64] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build start
2024-Jan-23 07:17:47 :: [i586] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:17:48 :: [i586] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:17:48 :: [armh] #600 gem-mustache.git 1.1.1.17-alt0.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:17:49 :: [armh] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:02 :: [ppc64le] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:02 :: [ppc64le] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:04 :: [x86_64] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:04 :: [x86_64] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:11 :: [i586] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:11 :: [i586] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:14 :: [aarch64] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:15 :: [aarch64] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:23 :: [ppc64le] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:24 :: [ppc64le] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:29 :: [x86_64] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:29 :: [x86_64] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:33 :: [armh] #700 gem-facter.git 4.5.1-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:34 :: [armh] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build start
2024-Jan-23 07:18:34 :: [i586] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:35 :: [i586] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:36 :: [aarch64] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:37 :: [aarch64] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:52 :: [x86_64] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:53 :: [x86_64] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:57 :: [aarch64] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:18:57 :: [aarch64] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build start
2024-Jan-23 07:18:58 :: [i586] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:18:58 :: [i586] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:14 :: [ppc64le] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:15 :: [ppc64le] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:16 :: [x86_64] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:16 :: [x86_64] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:18 :: [aarch64] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:19:18 :: [aarch64] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:21 :: [i586] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:21 :: [i586] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:21 :: [armh] #1000 gem-foreman.git 0.87.2-alt1.1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:19:22 :: [armh] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:39 :: [aarch64] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:19:39 :: [aarch64] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:42 :: [x86_64] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:42 :: [x86_64] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:47 :: [i586] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:47 :: [i586] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:57 :: [ppc64le] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:19:58 :: [ppc64le] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build start
2024-Jan-23 07:19:59 :: [aarch64] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:19:59 :: [aarch64] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:05 :: [x86_64] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:06 :: [x86_64] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:09 :: [armh] #1100 gem-semantic-puppet.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:20:10 :: [armh] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:10 :: [i586] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:10 :: [i586] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:19 :: [aarch64] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:20:20 :: [aarch64] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:34 :: [x86_64] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:34 :: [x86_64] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:40 :: [i586] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:40 :: [i586] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:47 :: [ppc64le] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:48 :: [ppc64le] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:59 :: [x86_64] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:20:59 :: [x86_64] #3700 gem-fast-gettext.git 2.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:20:59 :: [armh] #1200 gem-async-http-faraday.git 0.12.0-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:21:00 :: [armh] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:06 :: [i586] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:06 :: [aarch64] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:06 :: [i586] #3700 gem-fast-gettext.git 2.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:06 :: [aarch64] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:22 :: [x86_64] #3700 gem-fast-gettext.git 2.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:22 :: [x86_64] #4000 gem-benchmark-driver.git 0.15.17-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:30 :: [i586] #3700 gem-fast-gettext.git 2.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:31 :: [i586] #4000 gem-benchmark-driver.git 0.15.17-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:35 :: [armh] #1300 gem-saharspec.git 0.0.10-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:21:35 :: [armh] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:44 :: [aarch64] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:44 :: [aarch64] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:49 :: [x86_64] #4000 gem-benchmark-driver.git 0.15.17-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:49 :: [x86_64] #4100 gem-gem-wrappers.git 1.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:21:57 :: [i586] #4000 gem-benchmark-driver.git 0.15.17-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:21:57 :: [i586] #4100 gem-gem-wrappers.git 1.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:06 :: [armh] #1400 gem-yard-junk.git 0.0.9-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:22:06 :: [armh] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:11 :: [x86_64] #4100 gem-gem-wrappers.git 1.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:22:11 :: [x86_64] #4200 gem-rubygems-bundler.git 1.4.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:18 :: [i586] #4100 gem-gem-wrappers.git 1.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:22:18 :: [i586] #4200 gem-rubygems-bundler.git 1.4.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:26 :: [aarch64] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:22:27 :: [aarch64] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:34 :: [x86_64] #4200 gem-rubygems-bundler.git 1.4.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:22:34 :: [x86_64] #4300 gem-smart-proxy.git 3.5.1-alt3.1: build start
2024-Jan-23 07:22:36 :: [armh] #1500 gem-github-changelog-generator.git 1.16.4-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:22:36 :: [armh] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:22:41 :: [i586] #4200 gem-rubygems-bundler.git 1.4.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:22:41 :: [i586] #4300 gem-smart-proxy.git 3.5.1-alt3.1: build start
2024-Jan-23 07:23:06 :: [x86_64] #4300 gem-smart-proxy.git 3.5.1-alt3.1: build OK
2024-Jan-23 07:23:06 :: [armh] #1600 gem-tty-spinner.git 0.9.3-alt1: build OK (cached)
2024-Jan-23 07:23:06 :: [armh] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:06 :: [x86_64] #4400 gem-aws-s3.git 0.6.3.79-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:14 :: [i586] #4300 gem-smart-proxy.git 3.5.1-alt3.1: build OK
2024-Jan-23 07:23:14 :: [i586] #4400 gem-aws-s3.git 0.6.3.79-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:33 :: [ppc64le] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:23:33 :: [x86_64] #4400 gem-aws-s3.git 0.6.3.79-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:23:33 :: [ppc64le] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:33 :: [x86_64] #4500 gem-forking-test-runner.git 1.13.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:41 :: [i586] #4400 gem-aws-s3.git 0.6.3.79-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:23:41 :: [i586] #4500 gem-forking-test-runner.git 1.13.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:23:56 :: [x86_64] #4500 gem-forking-test-runner.git 1.13.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:23:57 :: [x86_64] #4600 gem-gettext-setup.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:05 :: [i586] #4500 gem-forking-test-runner.git 1.13.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:05 :: [i586] #4600 gem-gettext-setup.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:12 :: [armh] #1700 gem-rspec-puppet.git 4.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:12 :: [armh] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:17 :: [ppc64le] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:17 :: [ppc64le] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:20 :: [x86_64] #4600 gem-gettext-setup.git 1.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:20 :: [x86_64] #4700 gem-with-env.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:28 :: [i586] #4600 gem-gettext-setup.git 1.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:29 :: [i586] #4700 gem-with-env.git 1.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:35 :: [aarch64] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:35 :: [aarch64] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:43 :: [x86_64] #4700 gem-with-env.git 1.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:43 :: [x86_64] #5000 gem-e2mmap.git 0.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:52 :: [i586] #4700 gem-with-env.git 1.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:52 :: [i586] #5000 gem-e2mmap.git 0.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:24:57 :: [ppc64le] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:24:58 :: [ppc64le] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:05 :: [armh] #2000 gem-rspec-github.git 2.4.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:05 :: [armh] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:06 :: [x86_64] #5000 gem-e2mmap.git 0.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:06 :: [x86_64] #5100 gem-parser.git 3.2.2.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:15 :: [i586] #5000 gem-e2mmap.git 0.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:16 :: [i586] #5100 gem-parser.git 3.2.2.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:17 :: [aarch64] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:17 :: [aarch64] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:41 :: [ppc64le] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:41 :: [ppc64le] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:25:55 :: [aarch64] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:25:55 :: [aarch64] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:07 :: [armh] #2100 gem-cfpropertylist.git 3.0.6-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:07 :: [armh] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:19 :: [x86_64] #5100 gem-parser.git 3.2.2.4-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:19 :: [x86_64] #5200 gem-bundler-unload.git 1.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:27 :: [ppc64le] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:27 :: [ppc64le] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:36 :: [aarch64] #2500 gem-puppetlabs-spec-helper.git 7.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:37 :: [aarch64] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:40 :: [i586] #5100 gem-parser.git 3.2.2.4-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:40 :: [i586] #5200 gem-bundler-unload.git 1.0.2-alt1: build start
2024-Jan-23 07:26:42 :: [x86_64] #5200 gem-bundler-unload.git 1.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:26:42 :: [x86_64] #5300 gem-executable-hooks.git 1.6.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:04 :: [i586] #5200 gem-bundler-unload.git 1.0.2-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:04 :: [i586] #5300 gem-executable-hooks.git 1.6.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:09 :: [x86_64] #5300 gem-executable-hooks.git 1.6.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:09 :: [x86_64] #5400 gem-tf.git 0.4.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:14 :: [ppc64le] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:15 :: [ppc64le] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:18 :: [aarch64] #2600 gem-puppet-resource-api.git 1.9.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:18 :: [aarch64] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:31 :: [i586] #5300 gem-executable-hooks.git 1.6.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:31 :: [i586] #5400 gem-tf.git 0.4.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:35 :: [x86_64] #5400 gem-tf.git 0.4.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:35 :: [x86_64] #5500 gem-gettext.git 3.4.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:57 :: [i586] #5400 gem-tf.git 0.4.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:57 :: [ppc64le] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:27:57 :: [i586] #5500 gem-gettext.git 3.4.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:27:57 :: [ppc64le] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:00 :: [aarch64] #2700 gem-puppet-lint.git 4.2.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:00 :: [aarch64] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:01 :: [x86_64] #5500 gem-gettext.git 3.4.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:02 :: [x86_64] #5600 gem-racc.git 1.7.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:24 :: [i586] #5500 gem-gettext.git 3.4.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:24 :: [i586] #5600 gem-racc.git 1.7.3-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:32 :: [x86_64] #5600 gem-racc.git 1.7.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:32 :: [x86_64] #5700 gem-session.git 3.2.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:43 :: [ppc64le] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:43 :: [ppc64le] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:43 :: [aarch64] #3200 gem-automatiek.git 0.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:44 :: [aarch64] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:54 :: [i586] #5600 gem-racc.git 1.7.3-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:55 :: [i586] #5700 gem-session.git 3.2.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:28:55 :: [x86_64] #5700 gem-session.git 3.2.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:28:56 :: [x86_64] #6000 gem-red-datasets.git 0.1.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:18 :: [i586] #5700 gem-session.git 3.2.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:18 :: [i586] #6000 gem-red-datasets.git 0.1.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:20 :: [x86_64] #6000 gem-red-datasets.git 0.1.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:20 :: [x86_64] #6100 gem-test-unit-ruby-core.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:27 :: [ppc64le] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:28 :: [ppc64le] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:28 :: [aarch64] #3300 gem-oauth-tty.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:29 :: [aarch64] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:34 :: [armh] #2200 gem-puppet.git 8.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:35 :: [armh] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:41 :: [i586] #6000 gem-red-datasets.git 0.1.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:41 :: [i586] #6100 gem-test-unit-ruby-core.git 1.0.5-alt1: build start
2024-Jan-23 07:29:42 :: [x86_64] #6100 gem-test-unit-ruby-core.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:29:42 :: [x86_64] #6200 libbabl.git 0.1.106-alt1: build start
2024-Jan-23 07:30:02 :: [i586] #6100 gem-test-unit-ruby-core.git 1.0.5-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:02 :: [i586] #6200 libbabl.git 0.1.106-alt1: build start
2024-Jan-23 07:30:12 :: [aarch64] #3400 gem-pundit.git 2.3.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:13 :: [aarch64] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build start
2024-Jan-23 07:30:25 :: [ppc64le] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:25 :: [ppc64le] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build start
2024-Jan-23 07:30:30 :: [armh] #2300 gem-puppet-syntax.git 3.3.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:30 :: [armh] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build start
2024-Jan-23 07:30:40 :: [x86_64] #6200 libbabl.git 0.1.106-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:40 :: [x86_64] #6400 xapian-bindings.git 1.4.24-alt3: build start
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libgdbm-1.8.3-alt10 sisyphus+278100.1600.1.1 1626058413 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libexpat-2.5.0-alt1 p10+324220.100.1.1 1688465137 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libp11-kit-0.24.1-alt1 p10+305061.100.3.1 1660573397 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libtasn1-4.19.0-alt1 p10+309071.100.2.1 1668522760 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: rpm-macros-alternatives-0.5.2-alt1 p10+309129.100.2.1 1668066636 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: alternatives-0.5.2-alt1 p10+309129.100.2.1 1668066636 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: ca-certificates-2022.09.15-alt1 p10+308004.100.2.1 1665748370 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: ca-trust-0.1.4-alt1 p10+308691.100.3.1 1667496283 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: p11-kit-trust-0.24.1-alt1 p10+305061.100.3.1 1660573397 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libcrypto1.1-1.1.1w-alt0.p10.1 p10+330586.100.4.1 1697560982 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: libssl1.1-1.1.1w-alt0.p10.1 p10+330586.100.4.1 1697560982 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:50 rpmi: python3-3.9.16-alt1 p10+317117.100.3.1 1679922167 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:51 rpmi: python3-base-3.9.16-alt1 p10+317117.100.3.1 1679922167 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:51 rpmi: tests-for-installed-python3-pkgs-0.1.22-alt1 p10+325520.200.7.1 1691156214 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:51 rpmi: rpm-build-python3-0.1.22-alt1 p10+325520.200.7.1 1691156214 installed
[x86_64] <13>Jan 23 07:30:51 rpmi: rpm-macros-ruby-1:3.1.4-alt1.0.1 p10+338355.160.3.1 1705487556 installed
[x86_64] sh: ruby: command not found
[x86_64] sh: ruby: command not found
[x86_64] Reading Package Lists...
[x86_64] Building Dependency Tree...
[x86_64] MI2a: marked for install (shallow): gcc-c++
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: gcc10-c++ (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a: target SELECTED: gcc10-c++ 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a: requesting to install gcc10-c++ (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): gcc10-c++
[x86_64] MI2a:   satisfying Depends: libstdc++10-devel = 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1
[x86_64] MI2a:   maybe install (a direct target): libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:   target SELECTED: libstdc++10-devel 10.3.1-alt2:sisyphus+277353.100.2.1@1625525890
[x86_64] MI2a:   requesting to install libstdc++10-devel (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:    marked for install (shallow): libstdc++10-devel
[x86_64] MI2a:    satisfying PreDepends: gcc-c++-common >= 1.4.7
[x86_64] MI2a:     maybe install (a direct target): gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[x86_64] MI2a:    target SELECTED: gcc-c++-common 1.4.27-alt1:sisyphus+278099.1300.1.1@1626028636
[x86_64] MI2a:    requesting to install gcc-c++-common (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:     marked for install (shallow): gcc-c++-common
[x86_64] MI2a: marked for install (shallow): libruby-devel
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: doxygen (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629892835
[x86_64] MI2a: target SELECTED: doxygen 1:1.9.1-alt1:p10+283520.500.2.1@1629892835
[x86_64] MI2a: requesting to install doxygen (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): doxygen
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: groff-base (NULL)
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538375
[x86_64] MI2a: target SELECTED: groff-base 1.22.3-alt2:sisyphus+275306.100.2.1@1624538375
[x86_64] MI2a: requesting to install groff-base (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): groff-base
[x86_64] MI2a: satisfying Depends: libruby = 3.1.4-alt1.0.1:p10+338355.160.3.1
[x86_64] MI2a:  maybe install (a direct target): libruby 3.1.4-alt1.0.1:p10+338355.160.3.1@1705487556
[x86_64] MI2a: target SELECTED: libruby 3.1.4-alt1.0.1:p10+338355.160.3.1@1705487556
[x86_64] MI2a: requesting to install libruby (unspec'd ver; inspect with Debug::pkgMark-shallow)
[x86_64] MI2a:  marked for install (shallow): libruby
[x86_64] E: Version ='1.4.24' for 'libxapian-devel' was not found
[x86_64] hsh-install: Failed to calculate package file list.
[x86_64] hsh-install: Failed to generate package file list.
2024-Jan-23 07:30:52 :: [x86_64] xapian-bindings.git 1.4.24-alt3: remote: cannot build src.rpm
2024-Jan-23 07:30:52 :: [x86_64] #6400 xapian-bindings.git 1.4.24-alt3: build FAILED
2024-Jan-23 07:30:52 :: [x86_64] requesting cancellation of task processing
2024-Jan-23 07:30:58 :: [i586] #6200 libbabl.git 0.1.106-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:30:58 :: [i586] task processing CANCELLED
2024-Jan-23 07:31:04 :: [aarch64] #3500 gem-license-finder.git 7.1.0-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:31:04 :: [aarch64] task processing CANCELLED
2024-Jan-23 07:31:19 :: [ppc64le] #3600 gem-reek.git 6.1.4-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:31:19 :: [ppc64le] task processing CANCELLED
2024-Jan-23 07:31:23 :: [armh] #2400 gem-simplecov-console.git 0.9.1-alt1: build OK
2024-Jan-23 07:31:24 :: [armh] task processing CANCELLED
2024-Jan-23 07:30:52 :: [x86_64] build FAILED
2024-Jan-23 07:30:58 :: [i586] build FAILED
2024-Jan-23 07:31:04 :: [aarch64] build FAILED
2024-Jan-23 07:31:19 :: [ppc64le] build FAILED
2024-Jan-23 07:31:24 :: [armh] build FAILED
2024-Jan-23 07:31:24 :: task #338355 for p10 FAILED


 parent reply	other threads:[~2024-01-23 7:31 UTC|newest]

Thread overview: 50+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2024-01-17 8:54 [#338355] p10 FAILED rvm.git=1.29.12-alt2 ruby.git=3.1.4-alt1.1 Girar awaiter (cas)
2024-01-17 9:50 ` [#338355] p10 FAILED (try 2) rvm.git=1.29.12-alt2 ruby.git=3.1.4-alt2 Girar awaiter (cas)
2024-01-17 11:35 ` [#338355] p10 FAILED (try 3) autoconf_2.71.git=2.71-alt3 rvm.git=1.29.12-alt2 Girar awaiter (cas)
2024-01-17 13:07 ` [#338355] p10 FAILED (try 4) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 14:27 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 5) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 15:06 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 6) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 18:28 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 7) " Girar awaiter (cas)
2024-01-17 21:16 ` [#338355] p10 FAILED (try 8) " Girar awaiter (cas)
2024-01-18 12:33 ` [#338355] p10 EPERM (try 9) " Girar awaiter (cas)
2024-01-23 3:56 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 10) " Girar awaiter (cas)
2024-01-23 7:31 ` Girar awaiter (cas) [this message]
2024-01-23 9:42 ` [#338355] p10 TESTED (try 12) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 6:57 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 13) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 9:25 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 14) " Girar awaiter (cas)
2024-01-24 17:12 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 15) " Girar awaiter (cas)
2024-01-25 5:45 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 16) " Girar awaiter (cas)
2024-01-25 15:09 ` [#338355] p10 FAILED (try 17) " Girar awaiter (cas)
2024-01-26 8:13 ` [#338355] p10 FAILED (try 18) " Girar awaiter (cas)
2024-01-27 2:17 ` [#338355] p10 EPERM (try 19) " Girar awaiter (cas)
2024-01-31 10:12 ` [#338355] p10 EPERM (try 20) " Girar awaiter (cas)
2024-02-01 21:02 ` [#338355] p10 EPERM (try 21) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 11:03 ` [#338355] p10 FAILED (try 22) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 19:31 ` [#338355] p10 FAILED (try 23) " Girar awaiter (cas)
2024-02-04 21:43 ` [#338355] p10 EPERM (try 24) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 0:45 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 25) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 14:37 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 26) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 19:59 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 27) " Girar awaiter (cas)
2024-02-10 21:03 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 28) " Girar awaiter (cas)
2024-02-11 17:51 ` [#338355] p10 EPERM (try 29) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 11:24 ` [#338355] p10 FAILED (try 30) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 15:48 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 31) " Girar awaiter (cas)
2024-02-21 18:54 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 32) " Girar awaiter (cas)
2024-03-01 19:41 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 33) " Girar awaiter (cas)
2024-03-02 13:32 ` [#338355] p10 FAILED (try 34) " Girar awaiter (cas)
2024-03-02 18:19 ` [#338355] p10 EPERM (try 35) " Girar awaiter (cas)
2024-03-04 16:27 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 36) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 8:14 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 37) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 10:32 ` [#338355] p10 FAILED (try 38) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 12:00 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 39) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 18:11 ` [#338355] [test-only] p10 FAILED (try 40) " Girar awaiter (cas)
2024-03-05 20:16 ` [#338355] p10 EPERM (try 41) " Girar awaiter (cas)
2024-03-09 7:24 ` [#338355] p10 EPERM (try 42) " Girar awaiter (cas)
2024-03-10 6:03 ` [#338355] p10 EPERM (try 43) " Girar awaiter (cas)
2024-03-14 15:02 ` [#338355] p10 EPERM (try 44) " Girar awaiter (cas)
2024-03-18 12:44 ` [#338355] p10 TESTED (try 45) " Girar awaiter (cas)
2024-03-20 13:50 ` [#338355] p10 SWEPT (try 46) " Girar awaiter (cas)
2024-03-20 17:34 ` [#338355] p10 EPERM (try 47) " Girar awaiter (cas)
2024-03-28 10:13 ` [#338355] p10 FAILED (try 48) " Girar awaiter (cas)
2024-03-28 14:46 ` [#338355] p10 EPERM (try 49) " Girar awaiter (cas)
2024-03-29 16:41 ` [#338355] p10 DONE (try 50) " Girar pender (amakeenk)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.338355.11.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=cas@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=majioa@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git