ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
* [#306497] FAILED del=libopenimageio
@ 2022-09-10 4:35 Girar awaiter (reminder)
 0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Girar awaiter (reminder) @ 2022-09-10 4:35 UTC (permalink / raw)
 To: ALT reminder
 Cc: sisyphus-incominger, Anton Farygin, girar-builder-sisyphus, Egor Ignatov

https://git.altlinux.org/tasks/306497/logs/events.1.1.log

2022-Sep-10 04:30:57 :: task #306497 for sisyphus started by reminder:
2022-Sep-10 04:30:57 :: message: Reminder: 9+ weeks x86_64 ftbfs package
#100 delete libopenimageio
2022-Sep-10 04:30:58 :: build check OK
2022-Sep-10 04:30:58 :: noarch check OK
2022-Sep-10 04:31:00 :: plan: src +0 -1 =17594, aarch64 +0 -9 =30081, armh +0 -7 =28184, i586 +0 -9 =30276, ppc64le +0 -9 =29557, x86_64 +0 -9 =31037
2022-Sep-10 04:33:28 :: patched apt indices
2022-Sep-10 04:33:51 :: created next repo
2022-Sep-10 04:34:11 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659540003                    libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojhUkqCUk6OZiWwvm4CgmherIGGm9AYc4GPptUvu2lB2BLr5xFfsmbJR11
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659540003                    libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:mhKg7drm2GZHvaqq3y8ZCsSSpK43UZqhwi3XYAyPTmpnUnoEIWdkeUlAW1F1FoDLDjD7c3c
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659540003               debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659540003               debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212       libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojNFAI4g6DEmwGjO5xbOD5R6RG0wjXkFAZ2PWezj69Q68xjT6cv7lM6Oc4ZmVLICK8H4rwZc0m5Zsecnpq3yopfPBTp0
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212       libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOSN3UZcUrCh5A1fdHZtLoK28ZCsaTh0Jm96MGIU8gqiBmQUZmN2ToMFIlrQZm0IwSFSrp6c0DD7gSIAOlwphG1rtkAh3SFaIHCFXMZJHndvXPXsUnMxdy3U3agOe6wDnTL18o7lS2CQqI7bSmRRvgWasKGIdXtpeybGn8Zb7ZLyrTVgzI4TOhFx52sWJyDwDBZayP94QdCZxvIz2fYuBTP9YMRguSwHb8sw0oqy4
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212  debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212  debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446570           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:okaC4OMtl6OgNdcB8MH4iQqxfEZwbXIZ3m1
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446570           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nki2UkYQgWpKZruyyM1
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446570      debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446570      debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212 libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oj0izvxbST8BpHHn2SyLMj7xHeAOAtCxgTbdDZo7hRtXjeygS6XyncEZIb8RI8t4tsLzjKHx3Q4DGXMMCGp32YYm0
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212 libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nihwaU81AMR89Wy5O02n798KN52SsFCT0wPBe8apsl64eOkbGk2Z6sHx0
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oi9Pk6DEmwGZwEKJWxrR65YF04df8z4o3AwjTKtjeZxu3kwy1wTby2S8Pg8Y5YLVWHXOIEFsxZ8tni0zwBeYmZvl7CnCSMiHzzZKDVWt60
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOeUU3A0wFwZuncn1AvzjVCLicwIFddFqaMJPVZmLulzpwlaOmJZxzkW60y5qbPw10cM0sz3SAJTZmFZtHJZHYbUM6N1gfAgFl9kOHXT00YuzY9QevlnZxAK2zBpoAIdNO6nQMx6p9aUWQAlY4YIY9ZrkCU9w4qiM75uwzfK0xM3n3Vpzk8UR0270
 openshadinglanguage-devel#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643379212        libopenimageio-devel
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446477      libOpenImageIO.so.2.3 >= set:okaC4OMtl6OgNdcB8MH4iQqxfEZwbXIZ3m1
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446477      libOpenImageIO_Util.so.2.3 >= set:nki2UkYQgWpKZruyyM1
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446477 debug(libOpenImageIO.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643446477 debug(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541066                    libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojhUkqCUk6OZiWwvm4CgmherIGGm9AYc4GPptUvu2lB2BLr5xFfsmbJR11
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541066                    libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:mhKg7drm2GZHvaqq3y8ZCsSSpK43UZqhwi3XYAyPTmpnUnoEIWdkeUlAW1F1FoDLDjD7c3c
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541066               debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541066               debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442       libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojNFAI4g6DEmwGjO5xbOD5R6RG0wjXkFAZ2PWezj69Q68xjT6cv7lM6Oc4ZmVLICK8H4rwZc0m5Zsecnpq3yopfPBTp0
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442       libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOSN3UZcUrCh5A1fdHZtLoK28ZCsaTh0Jm96MGIU8gqiZ3aZ0RsvbmU63eBJqzST0o1JjJTOco0effwIp9BH0PyUz0Ah3SFaIHCFXMZJHndvXPXsUnMxdy3U3agOe6wDnTL18o7lS2CQqI7bSmRRvgWasKGIdXtpeybGn8Zb7ZLyrTVgzI4TOhFx52sWJyDwDBZayP94QdCZxvIz2fYuBTP9YMRguSwHb8sw0oqy4
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442  debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442  debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643450975           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:okaC4OMtl6OgNdcB8MH4iQqxfEZwbXIZ3m1
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643450975           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nki2UkYQgWpKZruyyM1
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643450975      debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643450975      debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442 libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oj0izvxbST8BpHHn2SyLMj7xHeAOAtCxgTbdDZo7hRtXjeygS6XyncEZIb8RI8t4tsLzjKHx3Q4DGXMMCGp32YYm0
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442 libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nihwaU81AMR89Wy5O02n798KN52SsFCT0wPBe8apsl64eOkbGk2Z6sHx0
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oi9Pk6DEmwGZwEKJWxrR65YF04df8z4o3AwjTKtjeZxu3kwy1wTby2S8Pg8Y5YLVWHXOIEFsxZ8tni0zwBeYmZvl7CnCSMiHzzZKDVWt60
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOeUU3A0wFwZuncn1AvzjVCLicwIFddFqaMJPVZmLulzpwlaOmJZxzkW60y5qbPw10cM0sz3SAJTZmFZtHJZHYbUM6N1gfAgFl9kOHXT00YuzY9QevlnZxAK2zBpoAIdNO6nQMx6p9aUWQAlY4YIY9ZrkCU9w4qiM75uwzfK0xM3n3Vpzk8UR0270
 openshadinglanguage-devel#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643391442        libopenimageio-devel
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541186                    libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojhUkqCUk6OZiWwvm4CgmherIGGm9AYc4GPptUvu2lB2BLr5xFfsmbJR11
 blender#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541186                    libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:mhKg7drm2GZHvaqq3y8ZCsSSpK43UZqhwi3XYAyPTmpnUnoEIWdkeUlAW1F1FoDLDjD7c3c
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541186               debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 blender-debuginfo#3.2.2-alt1:sisyphus+304717.100.1.1@1659541186               debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855       libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:ojNFAI4g6DEmwGjO5xbOD5R6RG0wjXkFAZ2PWezj69Q68xjT6cv7lM6Oc4ZmVLICK8H4rwZc0m5Zsecnpq3yopfPBTp0
 libopenshadinglanguage1.11#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855       libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOSN3UZcUrCh5A1fdHZtLoK28ZCsaTh0Jm96MGIU8gqiBmQUZmN2ToMFIlrQZm0IwSFSrp6c0DD7gSIAOlwphYh0OE1Xk5SlPQtUZKRHCLZ9TVMLw3r47M7kwAtc0fLKv3gMeGI5cFRofmIJGHZwinxPlBJpLbPhshZ2AZtzZDNJXsEhmyrVEQM21eZ65fxNbQeHn5Dj8ErcZzZotkUxTHYuex7K6OP6st1x340jjA
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855  debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 libopenshadinglanguage1.11-debuginfo#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855  debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643452167           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:okaC4OMtl6OgNdcB8MH4iQqxfEZwbXIZ3m1
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643452167           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nki2UkYQgWpKZruyyM1
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643452167      debug64(libOpenImageIO.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643452167      debug64(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855 libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oj0izvxbST8BpHHn2SyLMj7xHeAOAtCxgTbdDZo7hRtXjeygS6XyncEZIb8RI8t4tsLzjKHx3Q4DGXMMCGp32YYm0
 openimageio-plugin-openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855 libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:nihwaU81AMR89Wy5O02n798KN52SsFCT0wPBe8apsl64eOkbGk2Z6sHx0
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855           libOpenImageIO.so.2.3()(64bit) >= set:oi9Pk6DEmwGZwEKJWxrR65YF04df8z4o3AwjTKtjeZxu3kwy1wTby2S8Pg8Y5YLVWHXOIEFsxZ8tni0zwBeYmZvl7CnCSMiHzzZKDVWt60
 openshadinglanguage#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855           libOpenImageIO_Util.so.2.3()(64bit) >= set:ngyOeUU3A0wFwZuncn1AvzjVCLicwIFddFqaMJPVZmLulzpwlaOmJZxzkW60y5qbPw10cM0sz3SAJTZmFZtHJZHYbUM6N1gfAgFl9kOHXT00YuzY9QevlnZxAK2zBpoAIdNO6nQMx6p9aUWQAlY4YIY9ZrkCU9w4qiM75uwzfK0xM3n3Vpzk8UR0270
 openshadinglanguage-devel#1.11.17.0-alt1:sisyphus+291245.60420.56.1@1643393855        libopenimageio-devel
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643455579      libOpenImageIO.so.2.3 >= set:okaC4OMtl6OgNdcB8MH4iQqxfEZwbXIZ3m1
 opencolorio2.0-tools#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643455579      libOpenImageIO_Util.so.2.3 >= set:nki2UkYQgWpKZruyyM1
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643455579 debug(libOpenImageIO.so.2.3)
 opencolorio2.0-tools-debuginfo#2.0.3-alt1.1:sisyphus+291245.72440.57.1@1643455579 debug(libOpenImageIO_Util.so.2.3)
	ACLs of affected packages (3):
 blender       rider egori @everybody
 libopencolorio2.0  @nobody
 openshadinglanguage rider @everybody
2022-Sep-10 04:35:59 :: unmets: x86_64 +17 -0 =17, i586 +4 -0 =4, aarch64 +17 -0 =21, ppc64le +17 -0 =21, armh +4 -0 =18
2022-Sep-10 04:35:59 :: dependencies check FAILED
2022-Sep-10 04:35:59 :: task #306497 for sisyphus FAILED


^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2022-09-10 4:35 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2022-09-10 4:35 [#306497] FAILED del=libopenimageio Girar awaiter (reminder)

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git