ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (majioa)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Skrylev <majioa@altlinux.org>
Cc: sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-sisyphus@altlinux.org
Subject: [#296741] [test-only] FAILED (try 11) gem-setup.git=5.999.6-alt3 gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 ...
Date: Wed, 21 Sep 2022 22:18:39 +0000
Message-ID: <girar.task.296741.11.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.296741.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/296741/logs/events.11.1.log

subtask name     aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
 #4640 gem-msgpack   1:03 1:34  38   1:18   37
 #5140 gem-nokogiri   1:22 2:01  49   1:33   47
 #5300 gem-parser    2:27 3:53 1:22   3:48  1:12
 #5400 gem-rubocop   1:19 2:02  48   1:40   42
 #5500 gem-mysql2     56 1:25  35   1:07   34

2022-Sep-21 21:48:15 :: test-only swift task #296741 for sisyphus resumed by majioa:
2022-Sep-21 21:48:15 :: message: req_rebuild
#40 removed
#60 build 5.999.6-alt3 from /people/majioa/packages/gem-setup.git fetched at 2022-Sep-21 00:13:52
#100 removed
#200 removed
#300 removed
#400 removed
#500 removed
#600 build 1.3.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-gettext-i18n-rails-js.git fetched at 2022-Sep-15 12:29:16
#700 build 3.37.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-capybara.git fetched at 2022-Sep-15 18:56:55
#1000 build 6.0.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-show-me-the-cookies.git fetched at 2022-Sep-15 19:07:23
#1100 build 1.5.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-jgrep.git fetched at 2022-Sep-15 22:03:18
#1200 build 1.19.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-facterdb.git fetched at 2022-Sep-15 22:06:17
#1300 build 3.4.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-smart-proxy.git fetched at 2022-Sep-15 23:24:32
#1400 removed
#1500 build 3.5.0-alt0.1 from /people/majioa/packages/foreman.git fetched at 2022-Sep-20 19:16:01
#1600 removed
#1700 removed
#2000 build 1.13.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-bootsnap.git fetched at 2022-Sep-20 22:29:14
#2100 build 0.8.0-alt1 from /gears/g/gem-aliyun-sdk.git fetched at 2022-Sep-20 22:32:43 from sisyphus
#2200 build 3.5.1-alt1.2 from /gears/r/ruby-gnome2.git fetched at 2022-Sep-20 22:34:20 from sisyphus
#2300 build 11.1.3-alt1.1 from /gears/g/gem-byebug.git fetched at 2022-Sep-20 22:36:08 from sisyphus
#2400 build 1.15.1-alt1.1 from /gears/g/gem-capybara-webkit.git fetched at 2022-Sep-20 22:36:35 from sisyphus
#2500 build 0.5.9.6-alt1 from /gears/g/gem-cbor.git fetched at 2022-Sep-20 22:37:33 from sisyphus
#2600 build 6.20.0-alt1 from /people/majioa/packages/puppetserver.git fetched at 2022-Sep-20 22:43:54
#2700 build 1.3.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-escape-utils.git fetched at 2022-Sep-20 22:54:45
#3000 removed
#3100 removed
#3200 build 2.4.0.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-ffi-yajl.git fetched at 2022-Sep-20 23:05:44
#3300 build 1.0.8.1-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-iconv.git fetched at 2022-Sep-20 23:22:07
#3400 build 1.5.4.1-alt1 from /gears/g/gem-jaro-winkler.git fetched at 2022-Sep-20 23:24:11 from sisyphus
#3500 build 2.6.2-alt1 from /gears/g/gem-json.git fetched at 2022-Sep-20 23:25:54 from sisyphus
#3600 build 2.1.0-alt2 from /gears/g/gem-libyajl2.git fetched at 2022-Sep-20 23:26:17 from sisyphus
#3700 build 0.7.0-alt1 from /gears/g/gem-markly.git fetched at 2022-Sep-20 23:27:22 from sisyphus
#4000 build 1.4.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-io-extra.git fetched at 2022-Sep-20 23:30:11
#4100 build 0.6.3.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-hiredis.git fetched at 2022-Sep-20 23:44:33
#4200 removed
#4300 build 2.10.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-benchmark-ips.git fetched at 2022-Sep-20 23:55:30
#4400 build 3.13.21-alt1 from /people/majioa/packages/gem-oj.git fetched at 2022-Sep-21 00:02:09
#4500 build 0.10.0-alt1.4 from /gears/g/gem-opengl.git fetched at 2022-Sep-21 00:02:38 from sisyphus
#4600 removed
#4640 build 1.5.6-alt1 from /people/majioa/packages/gem-msgpack.git fetched at 2022-Sep-21 14:18:53
#4700 removed
#5000 build 0.13.3.1-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-patron.git fetched at 2022-Sep-21 00:21:00
#5100 build 2.10.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-rubocop-shopify.git fetched at 2022-Sep-21 00:30:04
#5140 build 1.13.8-alt1 from /people/majioa/packages/gem-nokogiri.git fetched at 2022-Sep-21 13:57:13
#5200 removed
#5300 build 3.1.2.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-parser.git fetched at 2022-Sep-21 15:13:12
#5400 build 1.36.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-rubocop.git fetched at 2022-Sep-21 16:49:18
#5500 build 0.5.4.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-mysql2.git fetched at 2022-Sep-21 17:10:56
2022-Sep-21 21:48:16 :: created build repo
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [armh] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [armh] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [armh] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [armh] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [armh] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [x86_64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [i586] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:17 :: [ppc64le] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:17 :: [aarch64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [x86_64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [i586] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [aarch64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [ppc64le] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:18 :: [armh] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [x86_64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [i586] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [x86_64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [i586] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [ppc64le] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [ppc64le] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [aarch64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [aarch64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [x86_64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [i586] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:19 :: [x86_64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:19 :: [i586] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [aarch64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [x86_64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [i586] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [ppc64le] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:20 :: [armh] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [aarch64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [aarch64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [ppc64le] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [ppc64le] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:21 :: [armh] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [aarch64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [aarch64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [aarch64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [aarch64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [ppc64le] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:22 :: [x86_64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:22 :: [i586] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [ppc64le] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [x86_64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [i586] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:23 :: [aarch64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [x86_64] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [i586] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [ppc64le] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:24 :: [aarch64] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:24 :: [armh] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:25 :: [armh] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:48:26 :: [armh] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:01 :: [x86_64] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:01 :: [x86_64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:49:02 :: [x86_64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:02 :: [x86_64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:02 :: [x86_64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:02 :: [x86_64] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:02 :: [i586] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:02 :: [i586] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:49:02 :: [i586] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:03 :: [i586] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:03 :: [i586] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:03 :: [i586] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:27 :: [aarch64] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:27 :: [aarch64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:49:28 :: [aarch64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:28 :: [aarch64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:28 :: [aarch64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:28 :: [aarch64] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:42 :: [ppc64le] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:42 :: [ppc64le] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:49:43 :: [ppc64le] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:43 :: [ppc64le] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:43 :: [ppc64le] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:49:43 :: [ppc64le] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:49 :: [x86_64] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:49 :: [x86_64] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:49:52 :: [i586] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:49:52 :: [i586] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #4640 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build swiftly SKIPPED
2022-Sep-21 21:50:00 :: [armh] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 21:50:50 :: [aarch64] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:50:50 :: [aarch64] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:51:01 :: [x86_64] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:51:01 :: [x86_64] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:51:14 :: [i586] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:51:14 :: [i586] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:51:16 :: [ppc64le] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:51:16 :: [ppc64le] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:51:43 :: [x86_64] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:51:43 :: [x86_64] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:52:01 :: [armh] #5140 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:52:01 :: [armh] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build start
2022-Sep-21 21:52:02 :: [i586] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:52:02 :: [i586] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:52:17 :: [x86_64] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 21:52:37 :: [i586] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 21:53:17 :: [aarch64] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:53:17 :: [aarch64] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:54:36 :: [aarch64] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:54:36 :: [aarch64] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:55:04 :: [ppc64le] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:55:04 :: [ppc64le] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:55:32 :: [aarch64] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 21:55:54 :: [armh] #5300 gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:55:54 :: [armh] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build start
2022-Sep-21 21:56:44 :: [ppc64le] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:56:44 :: [ppc64le] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:57:51 :: [ppc64le] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 21:57:56 :: [armh] #5400 gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 21:57:56 :: [armh] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 21:59:21 :: [armh] #5500 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 21:59:46 :: #60: gem-setup.git 5.999.6-alt3: build check OK
2022-Sep-21 22:00:04 :: #600: gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:00:23 :: #700: gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:00:41 :: #1000: gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:00:58 :: #1100: gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:01:21 :: #1200: gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:01:45 :: #1300: gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:02:10 :: #1500: foreman.git 3.5.0-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:02:37 :: #2000: gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:03:00 :: #2100: gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:10:21 :: #2200: ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build check OK
2022-Sep-21 22:10:47 :: #2300: gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build check OK
2022-Sep-21 22:11:04 :: #2400: gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build check OK
2022-Sep-21 22:11:26 :: #2500: gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:11:40 :: #2600: puppetserver.git 6.20.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:12:01 :: #2700: gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:12:27 :: #3200: gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:12:44 :: #3300: gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:13:07 :: #3400: gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:13:42 :: #3500: gem-json.git 2.6.2-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:13:55 :: #3600: gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build check OK
2022-Sep-21 22:14:21 :: #3700: gem-markly.git 0.7.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:14:42 :: #4000: gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:15:04 :: #4100: gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:15:21 :: #4300: gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:15:42 :: #4400: gem-oj.git 3.13.21-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:16:05 :: #4500: gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build check OK
2022-Sep-21 22:16:26 :: #4640: gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:16:48 :: #5000: gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:17:00 :: #5100: gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:17:27 :: #5140: gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:17:49 :: #5300: gem-parser.git 3.1.2.1-alt1: aarch64 package `ruby-parse' version `3.1.2.0-alt1' is less than its version `3.1.2.0-alt1.1' in `sisyphus'
2022-Sep-21 22:18:14 :: #5400: gem-rubocop.git 1.36.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 22:18:35 :: #5500: gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 22:18:38 :: build check FAILED for: #5300 
2022-Sep-21 22:18:38 :: task #296741 for sisyphus FAILED


 parent reply	other threads:[~2022-09-21 22:18 UTC|newest]

Thread overview: 37+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-03-17 6:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 3) gem-setup.git=5.999.5-alt12 gem-chef.git=16.13.16-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-29 22:33  ` [#296741] TESTED (try 4) gem-setup.git=5.999.5-alt13 gem-chef.git=16.13.16-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-29 23:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 5) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-30 8:49  ` [#296741] TESTED (try 6) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-18 3:47  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 7) gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 gem-capybara.git=3.37.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-20 13:22  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 8) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-20 21:37  ` [#296741] SWEPT (try 9) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-21 2:33  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 10) gem-setup.git=5.999.6-alt3 gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-21 22:18  ` Girar awaiter (majioa) [this message]
2022-09-26 15:26  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 15) gem-setup.git=5.999.6-alt3 ruby.git=3.1.2-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 18:56  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 16) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 19:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 17) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 22:13  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 18) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-27 13:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 19) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-27 21:44  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 20) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-28 0:28  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 21) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-28 9:40  ` [#296741] SWEPT (try 22) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-29 9:42  ` [#296741] SWEPT (try 23) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-29 19:09  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 24) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-30 9:42  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 25) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-03 22:23  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 26) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-04 10:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 27) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-04 13:09  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 28) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-10 15:18  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 29) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-15 3:23  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 30) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-17 1:06  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 31) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-18 10:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 32) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-18 16:37  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 33) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-20 17:15  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 35) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 0:53  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 36) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 8:10  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 37) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 11:36  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 38) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 16:10  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 39) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-22 10:07  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 40) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-22 16:49  ` [#296741] SWEPT (try 41) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-26 17:53  ` [#296741] FAILED (try 42) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-29 12:08  ` [#296741] DONE (try 43) " Girar pender (majioa)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.296741.11.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-sisyphus@altlinux.org \
  --cc=majioa@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git