ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (majioa)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Skrylev <majioa@altlinux.org>
Cc: sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-sisyphus@altlinux.org
Subject: [#296741] [test-only] FAILED (try 10) gem-setup.git=5.999.6-alt3 gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 ...
Date: Wed, 21 Sep 2022 02:33:23 +0000
Message-ID: <girar.task.296741.10.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.296741.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/296741/logs/events.10.1.log

subtask name            aarch64  armh  i586 ppc64le x86_64
  #60 gem-setup            55  1:20   33   1:09   37
  #600 gem-gettext-i18n-rails-js    47  1:09   29    55   34
  #700 gem-capybara          55  1:24   34   1:07   36
 #1000 gem-show-me-the-cookies     46  1:06   28    52   30
 #1100 gem-jgrep            42  1:02   26    48   31
 #1200 gem-facterdb          58  1:30   35   1:11   42
 #1300 gem-smart-proxy         58  1:30   37   1:09   46
 #1500 foreman            5:07  8:34  3:17   8:23  3:17
 #2000 gem-bootsnap          49  1:12   33    58   32
 #2100 gem-aliyun-sdk         49  1:14   32    59   35
 #2200 ruby-gnome2          8:23 13:18  6:33  12:28  6:39
 #2300 gem-byebug           55  1:20   35   1:04   34
 #2400 gem-capybara-webkit      1:17  1:50   47   1:25   51
 #2500 gem-cbor            52  1:15   35   1:01   35
 #2600 puppetserver         1:23  2:00   56   1:34  1:03
 #2700 gem-escape-utils        46  1:08   31    54   33
 #3000 protobuf           7:21 12:29 14:47   8:59  12:59
 #3100 grpc             5:48  8:45  4:06   6:29  3:42
 #3200 gem-ffi-yajl          50  1:14   33    59   37
 #3300 gem-iconv            45  1:06   28    52   29
 #3400 gem-jaro-winkler        47  1:09   31    55   32
 #3500 gem-json            57  1:24   39   1:10   44
 #3600 gem-libyajl2          39   58   23    45   50
 #3700 gem-markly          1:02  1:31   38   1:12   47
 #4000 gem-io-extra          48  1:08   31    54   33
 #4100 gem-hiredis           52  1:16   33   1:03   38
 #4200 gem-mysql2           56  1:23   36   1:06   36
 #4300 gem-benchmark-ips        43  1:04   31    52   30
 #4400 gem-oj            1:07  1:40   46   1:18   44
 #4500 gem-opengl          1:51  2:48  1:14   1:55  1:06
 #4700 gem-msgpack           56  1:22   34   1:05   41
 #5000 gem-patron           50  1:15   34   1:01   35
 #5100 gem-rubocop-shopify       38   58   24    44   27
 #5200 gem-nokogiri         1:22  2:00   51   1:37   54

2022-Sep-21 00:40:06 :: test-only task #296741 for sisyphus resumed by majioa:
2022-Sep-21 00:40:06 :: message: req_rebuild
#40 removed
#60 build 5.999.6-alt3 from /people/majioa/packages/gem-setup.git fetched at 2022-Sep-21 00:13:52
#100 removed
#200 removed
#300 removed
#400 removed
#500 removed
#600 build 1.3.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-gettext-i18n-rails-js.git fetched at 2022-Sep-15 12:29:16
#700 build 3.37.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-capybara.git fetched at 2022-Sep-15 18:56:55
#1000 build 6.0.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-show-me-the-cookies.git fetched at 2022-Sep-15 19:07:23
#1100 build 1.5.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-jgrep.git fetched at 2022-Sep-15 22:03:18
#1200 build 1.19.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-facterdb.git fetched at 2022-Sep-15 22:06:17
#1300 build 3.4.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-smart-proxy.git fetched at 2022-Sep-15 23:24:32
#1400 removed
#1500 build 3.5.0-alt0.1 from /people/majioa/packages/foreman.git fetched at 2022-Sep-20 19:16:01
#1600 removed
#1700 removed
#2000 build 1.13.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-bootsnap.git fetched at 2022-Sep-20 22:29:14
#2100 build 0.8.0-alt1 from /gears/g/gem-aliyun-sdk.git fetched at 2022-Sep-20 22:32:43 from sisyphus
#2200 build 3.5.1-alt1.2 from /gears/r/ruby-gnome2.git fetched at 2022-Sep-20 22:34:20 from sisyphus
#2300 build 11.1.3-alt1.1 from /gears/g/gem-byebug.git fetched at 2022-Sep-20 22:36:08 from sisyphus
#2400 build 1.15.1-alt1.1 from /gears/g/gem-capybara-webkit.git fetched at 2022-Sep-20 22:36:35 from sisyphus
#2500 build 0.5.9.6-alt1 from /gears/g/gem-cbor.git fetched at 2022-Sep-20 22:37:33 from sisyphus
#2600 build 6.20.0-alt1 from /people/majioa/packages/puppetserver.git fetched at 2022-Sep-20 22:43:54
#2700 build 1.3.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-escape-utils.git fetched at 2022-Sep-20 22:54:45
#3000 build 3.16.0-alt6.2 from /gears/p/protobuf.git fetched at 2022-Sep-20 22:55:10 from sisyphus
#3100 build 1.38.0-alt1.1 from /gears/g/grpc.git fetched at 2022-Sep-20 22:55:17 from sisyphus
#3200 build 2.4.0.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-ffi-yajl.git fetched at 2022-Sep-20 23:05:44
#3300 build 1.0.8.1-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-iconv.git fetched at 2022-Sep-20 23:22:07
#3400 build 1.5.4.1-alt1 from /gears/g/gem-jaro-winkler.git fetched at 2022-Sep-20 23:24:11 from sisyphus
#3500 build 2.6.2-alt1 from /gears/g/gem-json.git fetched at 2022-Sep-20 23:25:54 from sisyphus
#3600 build 2.1.0-alt2 from /gears/g/gem-libyajl2.git fetched at 2022-Sep-20 23:26:17 from sisyphus
#3700 build 0.7.0-alt1 from /gears/g/gem-markly.git fetched at 2022-Sep-20 23:27:22 from sisyphus
#4000 build 1.4.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-io-extra.git fetched at 2022-Sep-20 23:30:11
#4100 build 0.6.3.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-hiredis.git fetched at 2022-Sep-20 23:44:33
#4200 build 0.5.4.2-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-mysql2.git fetched at 2022-Sep-20 23:45:20
#4300 build 2.10.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-benchmark-ips.git fetched at 2022-Sep-20 23:55:30
#4400 build 3.13.21-alt1 from /people/majioa/packages/gem-oj.git fetched at 2022-Sep-21 00:02:09
#4500 build 0.10.0-alt1.4 from /gears/g/gem-opengl.git fetched at 2022-Sep-21 00:02:38 from sisyphus
#4600 removed
#4700 build 1.5.6-alt1 from /people/majioa/packages/gem-msgpack.git fetched at 2022-Sep-21 00:09:36
#5000 build 0.13.3.1-alt0.1 from /people/majioa/packages/gem-patron.git fetched at 2022-Sep-21 00:21:00
#5100 build 2.10.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-rubocop-shopify.git fetched at 2022-Sep-21 00:30:04
#5200 build 1.13.8-alt1 from /people/majioa/packages/gem-nokogiri.git fetched at 2022-Sep-21 00:39:34
2022-Sep-21 00:40:07 :: created build repo
2022-Sep-21 00:40:07 :: [armh] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 00:40:07 :: [aarch64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 00:40:07 :: [x86_64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 00:40:07 :: [ppc64le] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 00:40:07 :: [i586] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build start
2022-Sep-21 00:40:40 :: [i586] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build OK
2022-Sep-21 00:40:40 :: [i586] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:40:44 :: [x86_64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build OK
2022-Sep-21 00:40:44 :: [x86_64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:02 :: [aarch64] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build OK
2022-Sep-21 00:41:02 :: [aarch64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:09 :: [i586] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:41:09 :: [i586] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:16 :: [ppc64le] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build OK
2022-Sep-21 00:41:16 :: [ppc64le] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:18 :: [x86_64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:41:19 :: [x86_64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:27 :: [armh] #60 gem-setup.git 5.999.6-alt3: build OK
2022-Sep-21 00:41:28 :: [armh] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:43 :: [i586] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:41:43 :: [i586] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:49 :: [aarch64] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:41:49 :: [aarch64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:41:55 :: [x86_64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:41:55 :: [x86_64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:11 :: [ppc64le] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:11 :: [ppc64le] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:11 :: [i586] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:11 :: [i586] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:25 :: [x86_64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:25 :: [x86_64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:37 :: [armh] #600 gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:37 :: [armh] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:37 :: [i586] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:37 :: [i586] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:44 :: [aarch64] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:44 :: [aarch64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:42:56 :: [x86_64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:42:56 :: [x86_64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:43:12 :: [i586] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:43:12 :: [i586] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:43:18 :: [ppc64le] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:43:18 :: [ppc64le] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:43:30 :: [aarch64] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:43:30 :: [aarch64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 00:43:38 :: [x86_64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:43:38 :: [x86_64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:43:49 :: [i586] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:43:49 :: [i586] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 00:44:01 :: [armh] #700 gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:44:01 :: [armh] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:44:10 :: [ppc64le] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:44:10 :: [ppc64le] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 00:44:12 :: [aarch64] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:44:12 :: [aarch64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:44:24 :: [x86_64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:44:24 :: [x86_64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 00:44:58 :: [ppc64le] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:44:58 :: [ppc64le] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:45:07 :: [armh] #1000 gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:45:07 :: [armh] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Sep-21 00:45:10 :: [aarch64] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:45:10 :: [aarch64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:46:08 :: [aarch64] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:46:08 :: [aarch64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 00:46:09 :: [armh] #1100 gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:46:09 :: [armh] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:46:09 :: [ppc64le] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:46:09 :: [ppc64le] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:47:06 :: [i586] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 00:47:06 :: [i586] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:47:18 :: [ppc64le] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:47:18 :: [ppc64le] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 00:47:39 :: [armh] #1200 gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:47:39 :: [armh] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:47:39 :: [i586] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:47:39 :: [i586] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:47:41 :: [x86_64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 00:47:41 :: [x86_64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:48:11 :: [i586] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:48:11 :: [i586] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 00:48:13 :: [x86_64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:48:13 :: [x86_64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:48:48 :: [x86_64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:48:48 :: [x86_64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 00:49:09 :: [armh] #1300 gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:49:09 :: [armh] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build start
2022-Sep-21 00:51:15 :: [aarch64] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 00:51:15 :: [aarch64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:52:04 :: [aarch64] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:52:05 :: [aarch64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:52:54 :: [aarch64] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:52:54 :: [aarch64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 00:54:44 :: [i586] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build OK
2022-Sep-21 00:54:44 :: [i586] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 00:55:19 :: [i586] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 00:55:19 :: [i586] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 00:55:27 :: [x86_64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build OK
2022-Sep-21 00:55:27 :: [x86_64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 00:55:41 :: [ppc64le] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 00:55:41 :: [ppc64le] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:56:01 :: [x86_64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 00:56:01 :: [x86_64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 00:56:06 :: [i586] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 00:56:06 :: [i586] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 00:56:39 :: [ppc64le] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:56:40 :: [ppc64le] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:56:41 :: [i586] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:56:41 :: [i586] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:56:52 :: [x86_64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 00:56:52 :: [x86_64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 00:57:27 :: [x86_64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:57:27 :: [x86_64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:57:37 :: [i586] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:57:37 :: [i586] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:57:39 :: [ppc64le] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:57:39 :: [ppc64le] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 00:57:43 :: [armh] #1500 foreman.git 3.5.0-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 00:57:43 :: [armh] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:58:08 :: [i586] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:58:08 :: [i586] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build start
2022-Sep-21 00:58:30 :: [x86_64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:58:30 :: [x86_64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:58:55 :: [armh] #2000 gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:58:55 :: [armh] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Sep-21 00:59:03 :: [x86_64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 00:59:03 :: [x86_64] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build start
2022-Sep-21 01:00:09 :: [armh] #2100 gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:00:09 :: [armh] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build start
2022-Sep-21 01:01:17 :: [aarch64] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build OK
2022-Sep-21 01:01:17 :: [aarch64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:02:12 :: [aarch64] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:02:12 :: [aarch64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:03:29 :: [aarch64] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:03:29 :: [aarch64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:04:21 :: [aarch64] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:04:21 :: [aarch64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:05:44 :: [aarch64] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:05:45 :: [aarch64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:06:31 :: [aarch64] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:06:31 :: [aarch64] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build start
2022-Sep-21 01:10:07 :: [ppc64le] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build OK
2022-Sep-21 01:10:07 :: [ppc64le] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:11:11 :: [ppc64le] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:11:11 :: [ppc64le] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:12:02 :: [x86_64] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build OK
2022-Sep-21 01:12:02 :: [x86_64] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:12:36 :: [ppc64le] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:12:36 :: [ppc64le] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:12:55 :: [i586] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build OK
2022-Sep-21 01:12:55 :: [i586] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:13:27 :: [armh] #2200 ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build OK
2022-Sep-21 01:13:27 :: [armh] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:13:37 :: [ppc64le] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:13:37 :: [ppc64le] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:13:52 :: [aarch64] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build OK
2022-Sep-21 01:13:52 :: [aarch64] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:14:47 :: [armh] #2300 gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:14:47 :: [armh] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:15:11 :: [ppc64le] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:15:11 :: [ppc64le] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:15:44 :: [x86_64] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:15:44 :: [x86_64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:16:05 :: [ppc64le] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:16:05 :: [ppc64le] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build start
2022-Sep-21 01:16:21 :: [x86_64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:16:21 :: [x86_64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:16:37 :: [armh] #2400 gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:16:37 :: [armh] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:16:50 :: [x86_64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:16:50 :: [x86_64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:17:01 :: [i586] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:17:01 :: [i586] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:17:22 :: [x86_64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:17:22 :: [x86_64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 01:17:34 :: [i586] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:17:34 :: [i586] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:17:52 :: [armh] #2500 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:17:52 :: [armh] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:18:02 :: [i586] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:18:02 :: [i586] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:18:06 :: [x86_64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:18:06 :: [x86_64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 01:18:33 :: [i586] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:18:33 :: [i586] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 01:18:56 :: [x86_64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Sep-21 01:18:56 :: [x86_64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:19:12 :: [i586] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:19:12 :: [i586] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 01:19:35 :: [i586] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Sep-21 01:19:35 :: [i586] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:19:40 :: [aarch64] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:19:40 :: [aarch64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:19:43 :: [x86_64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:19:43 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:19:52 :: [armh] #2600 puppetserver.git 6.20.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:19:52 :: [armh] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:20:13 :: [i586] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:20:13 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:20:16 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:20:16 :: [x86_64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:20:30 :: [aarch64] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:20:30 :: [aarch64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:20:44 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:20:44 :: [i586] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:20:54 :: [x86_64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:20:54 :: [x86_64] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:21:00 :: [armh] #2700 gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:21:00 :: [armh] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build start
2022-Sep-21 01:21:15 :: [aarch64] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:21:15 :: [aarch64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:21:17 :: [i586] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:21:17 :: [i586] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:21:30 :: [x86_64] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:21:30 :: [x86_64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:21:53 :: [i586] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:21:53 :: [i586] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:22:00 :: [x86_64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:22:00 :: [x86_64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 01:22:02 :: [aarch64] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:22:02 :: [aarch64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 01:22:24 :: [i586] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:22:24 :: [i586] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 01:22:44 :: [x86_64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:22:44 :: [x86_64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 01:22:59 :: [aarch64] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:22:59 :: [aarch64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 01:23:10 :: [i586] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:23:10 :: [i586] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 01:23:38 :: [aarch64] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Sep-21 01:23:38 :: [aarch64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:23:50 :: [x86_64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build OK
2022-Sep-21 01:23:50 :: [x86_64] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:24:24 :: [i586] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build OK
2022-Sep-21 01:24:24 :: [i586] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:24:31 :: [x86_64] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:24:31 :: [x86_64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:24:40 :: [aarch64] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:24:40 :: [aarch64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:24:58 :: [i586] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:24:59 :: [i586] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:25:04 :: [ppc64le] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build OK
2022-Sep-21 01:25:04 :: [ppc64le] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:25:06 :: [x86_64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:25:06 :: [x86_64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:25:28 :: [aarch64] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:25:28 :: [aarch64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:25:33 :: [i586] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:25:33 :: [i586] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:25:33 :: [x86_64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:25:33 :: [x86_64] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 01:25:57 :: [i586] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:25:57 :: [i586] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 01:26:20 :: [aarch64] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:26:20 :: [aarch64] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:26:27 :: [x86_64] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:26:48 :: [i586] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:27:16 :: [aarch64] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:27:16 :: [aarch64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:27:59 :: [aarch64] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:27:59 :: [aarch64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 01:29:06 :: [aarch64] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:29:06 :: [aarch64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 01:30:57 :: [aarch64] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build OK
2022-Sep-21 01:30:57 :: [aarch64] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:31:33 :: [ppc64le] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:31:33 :: [ppc64le] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:31:53 :: [aarch64] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:31:53 :: [aarch64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:32:32 :: [ppc64le] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:32:32 :: [ppc64le] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:32:43 :: [aarch64] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:32:43 :: [aarch64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:33:21 :: [aarch64] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:33:21 :: [aarch64] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 01:33:24 :: [ppc64le] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:33:24 :: [ppc64le] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:33:29 :: [armh] #3000 protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build OK
2022-Sep-21 01:33:29 :: [armh] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build start
2022-Sep-21 01:34:19 :: [ppc64le] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:34:19 :: [ppc64le] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 01:34:43 :: [aarch64] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:35:29 :: [ppc64le] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:35:29 :: [ppc64le] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 01:36:14 :: [ppc64le] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Sep-21 01:36:14 :: [ppc64le] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:37:26 :: [ppc64le] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:37:26 :: [ppc64le] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:38:20 :: [ppc64le] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:38:21 :: [ppc64le] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:39:24 :: [ppc64le] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:39:24 :: [ppc64le] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:40:30 :: [ppc64le] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:40:30 :: [ppc64le] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:41:22 :: [ppc64le] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:41:22 :: [ppc64le] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 01:42:14 :: [armh] #3100 grpc.git 1.38.0-alt1.1: build OK
2022-Sep-21 01:42:14 :: [armh] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:42:40 :: [ppc64le] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:42:40 :: [ppc64le] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 01:43:28 :: [armh] #3200 gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:43:28 :: [armh] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:44:34 :: [armh] #3300 gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:44:34 :: [armh] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:44:35 :: [ppc64le] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build OK
2022-Sep-21 01:44:35 :: [ppc64le] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 01:45:40 :: [ppc64le] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:45:40 :: [ppc64le] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:45:43 :: [armh] #3400 gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:45:43 :: [armh] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build start
2022-Sep-21 01:46:41 :: [ppc64le] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:46:41 :: [ppc64le] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 01:47:07 :: [armh] #3500 gem-json.git 2.6.2-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:47:07 :: [armh] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Sep-21 01:47:25 :: [ppc64le] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:47:25 :: [ppc64le] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 01:48:05 :: [armh] #3600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Sep-21 01:48:05 :: [armh] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:49:02 :: [ppc64le] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:49:36 :: [armh] #3700 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:49:36 :: [armh] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:50:44 :: [armh] #4000 gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:50:44 :: [armh] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:52:00 :: [armh] #4100 gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:52:00 :: [armh] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build start
2022-Sep-21 01:53:23 :: [armh] #4200 gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 01:53:23 :: [armh] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build start
2022-Sep-21 01:54:27 :: [armh] #4300 gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:54:27 :: [armh] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build start
2022-Sep-21 01:56:07 :: [armh] #4400 gem-oj.git 3.13.21-alt1: build OK
2022-Sep-21 01:56:07 :: [armh] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build start
2022-Sep-21 01:58:55 :: [armh] #4500 gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build OK
2022-Sep-21 01:58:55 :: [armh] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build start
2022-Sep-21 02:00:17 :: [armh] #4700 gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build OK
2022-Sep-21 02:00:17 :: [armh] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build start
2022-Sep-21 02:01:32 :: [armh] #5000 gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build OK
2022-Sep-21 02:01:32 :: [armh] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build start
2022-Sep-21 02:02:30 :: [armh] #5100 gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build OK
2022-Sep-21 02:02:30 :: [armh] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build start
2022-Sep-21 02:04:30 :: [armh] #5200 gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build OK
2022-Sep-21 02:04:57 :: #60: gem-setup.git 5.999.6-alt3: build check OK
2022-Sep-21 02:05:15 :: #600: gem-gettext-i18n-rails-js.git 1.3.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:05:51 :: #700: gem-capybara.git 3.37.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:06:09 :: #1000: gem-show-me-the-cookies.git 6.0.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:06:27 :: #1100: gem-jgrep.git 1.5.4-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:06:51 :: #1200: gem-facterdb.git 1.19.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:07:14 :: #1300: gem-smart-proxy.git 3.4.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:07:41 :: #1500: foreman.git 3.5.0-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:08:09 :: #2000: gem-bootsnap.git 1.13.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:08:32 :: #2100: gem-aliyun-sdk.git 0.8.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:15:54 :: #2200: ruby-gnome2.git 3.5.1-alt1.2: build check OK
2022-Sep-21 02:16:20 :: #2300: gem-byebug.git 11.1.3-alt1.1: build check OK
2022-Sep-21 02:16:38 :: #2400: gem-capybara-webkit.git 1.15.1-alt1.1: build check OK
2022-Sep-21 02:17:00 :: #2500: gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:17:14 :: #2600: puppetserver.git 6.20.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:17:35 :: #2700: gem-escape-utils.git 1.3.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:19:04 :: #3000: protobuf.git 3.16.0-alt6.2: build check OK
2022-Sep-21 02:20:09 :: #3100: grpc.git 1.38.0-alt1.1: build check OK
2022-Sep-21 02:20:35 :: #3200: gem-ffi-yajl.git 2.4.0.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:20:53 :: #3300: gem-iconv.git 1.0.8.1-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:21:16 :: #3400: gem-jaro-winkler.git 1.5.4.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:21:52 :: #3500: gem-json.git 2.6.2-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:22:06 :: #3600: gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build check OK
2022-Sep-21 02:22:33 :: #3700: gem-markly.git 0.7.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:22:55 :: #4000: gem-io-extra.git 1.4.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:23:17 :: #4100: gem-hiredis.git 0.6.3.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:23:39 :: #4200: gem-mysql2.git 0.5.4.2-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:23:57 :: #4300: gem-benchmark-ips.git 2.10.0-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:24:20 :: #4400: gem-oj.git 3.13.21-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:24:42 :: #4500: gem-opengl.git 0.10.0-alt1.4: build check OK
2022-Sep-21 02:25:05 :: #4700: gem-msgpack.git 1.5.6-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:25:27 :: #5000: gem-patron.git 0.13.3.1-alt0.1: build check OK
2022-Sep-21 02:25:40 :: #5100: gem-rubocop-shopify.git 2.10.1-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:26:07 :: #5200: gem-nokogiri.git 1.13.8-alt1: build check OK
2022-Sep-21 02:26:11 :: build check OK
2022-Sep-21 02:31:42 :: noarch check OK
2022-Sep-21 02:31:45 :: plan: src +34 -32 =17655, aarch64 +75 -75 =30148, armh +75 -75 =28225, i586 +75 -75 =30313, noarch +171 -161 =17770, ppc64le +75 -75 =29620, x86_64 +75 -75 =31099
#1500 foreman 3.0.0-alt1.1 -> 3.5.0-alt0.1
 Thu Sep 15 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 3.5.0-alt0.1
 - ^ 3.0.0 -> 3.5.0pre
#4300 gem-benchmark-ips 2.9.1-alt1 -> 2.10.0-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 2.10.0-alt1
 - ^ 2.9.1 -> 2.10.0
#2000 gem-bootsnap 1.11.1-alt1 -> 1.13.0-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.13.0-alt1
 - ^ 1.11.1 -> 1.13.0
#700 gem-capybara 3.31.0-alt1 -> 3.37.1-alt1
 Thu Sep 15 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 3.37.1-alt1
 - ^ 3.31.0 -> 3.37.1
#2700 gem-escape-utils 1.2.1-alt3 -> 1.3.0-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.3.0-alt1
 - ^ 1.2.1 -> 1.3.0
#3200 gem-ffi-yajl 2.4.0.1-alt1 -> 2.4.0.2-alt0.1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 2.4.0.2-alt0.1
 - ^ 2.4.0[1] -> 2.4.0[2]
#600 gem-gettext-i18n-rails-js 1.3.0.1-alt0.1 -> 1.3.1-alt1
 Thu Sep 15 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.3.1-alt1
 - ^ 1.3.0.1 -> 1.3.1
#4100 gem-hiredis 0.6.3.1-alt0.1 -> 0.6.3.2-alt0.1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 0.6.3.2-alt0.1
 - ^ 0.6.3[1] -> 0.6.3[2]
#3300 gem-iconv 1.0.8-alt2 -> 1.0.8.1-alt0.1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.0.8.1-alt0.1
 - ^ 1.0.8 -> 1.0.8[1]
#4000 gem-io-extra 1.3.0-alt1.1 -> 1.4.0-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.4.0-alt1
 - ^ 1.3.0 -> 1.4.0
#4700 gem-msgpack 1.4.5-alt1 -> 1.5.6-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.5.6-alt1
 - ^ 1.4.5 -> 1.5.6
#4200 gem-mysql2 0.5.4.1-alt1 -> 0.5.4.2-alt0.1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 0.5.4.2-alt0.1
 - ^ 0.5.4[1] -> 0.5.4[2]
#5200 gem-nokogiri 1.13.6-alt1 -> 1.13.8-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 1.13.8-alt1
 - ^ 1.13.6 -> 1.13.8
#4400 gem-oj 3.13.11-alt1 -> 3.13.21-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 3.13.21-alt1
 - ^ 3.13.11 -> 3.13.21
#5000 gem-patron 0.13.3-alt1 -> 0.13.3.1-alt0.1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 0.13.3.1-alt0.1
 - ^ 0.13.3 -> 0.13.3[1]
#5100 gem-rubocop-shopify 2.4.0-alt1 -> 2.10.1-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 2.10.1-alt1
 - ^ 2.4.0 -> 2.10.1
#60 gem-setup 5.999.6-alt2 -> 5.999.6-alt3
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 5.999.6-alt3
 - ! fix to gem build file placement
#1000 gem-show-me-the-cookies 5.0.1-alt1 -> 6.0.0-alt1
 Thu Sep 15 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 6.0.0-alt1
 - ^ 5.0.1 -> 6.0.0
#1300 gem-smart-proxy 3.0.0-alt1 -> 3.4.0-alt1
 Fri Sep 16 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 3.4.0-alt1
 - ^ 3.0.0 -> 3.4.0
#2600 puppetserver 6.13.0-alt3.1 -> 6.20.0-alt1
 Wed Sep 21 2022 Pavel Skrylev <majioa@altlinux> 6.20.0-alt1
 - ^ 6.13.0 -> 6.20.0
 - - remove conflict to gem-oj
 - ! fix alt patch to conform ruby new style
2022-Sep-21 02:32:31 :: patched apt indices
2022-Sep-21 02:32:42 :: created next repo
2022-Sep-21 02:32:50 :: duplicate provides check OK
	x86_64: NEW unmet dependencies detected:
 gem-bootsnap-devel#1.13.0-alt1:sisyphus+296741.2000.10.1@1663721291  gem(rubocop) >= 1.28.2
 gem-msgpack-devel#1.5.6-alt1:sisyphus+296741.4700.10.1@1663723468   gem(rubocop) < 0.83
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler) < 1.2
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler-dock) < 0.8
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rubocop) >= 1.30.1
 gem-nokogiri-devel#1.13.8-alt1:sisyphus+296741.5200.10.1@1663723583  gem(rake-compiler-dock) < 1
	i586: NEW unmet dependencies detected:
 gem-bootsnap-devel#1.13.0-alt1:sisyphus+296741.2000.10.1@1663721291  gem(rubocop) >= 1.28.2
 gem-msgpack-devel#1.5.6-alt1:sisyphus+296741.4700.10.1@1663723468   gem(rubocop) < 0.83
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler) < 1.2
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler-dock) < 0.8
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rubocop) >= 1.30.1
 gem-nokogiri-devel#1.13.8-alt1:sisyphus+296741.5200.10.1@1663723583  gem(rake-compiler-dock) < 1
	aarch64: NEW unmet dependencies detected:
 gem-bootsnap-devel#1.13.0-alt1:sisyphus+296741.2000.10.1@1663721291  gem(rubocop) >= 1.28.2
 gem-msgpack-devel#1.5.6-alt1:sisyphus+296741.4700.10.1@1663723468   gem(rubocop) < 0.83
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler) < 1.2
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler-dock) < 0.8
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rubocop) >= 1.30.1
 gem-nokogiri-devel#1.13.8-alt1:sisyphus+296741.5200.10.1@1663723583  gem(rake-compiler-dock) < 1
	ppc64le: NEW unmet dependencies detected:
 gem-bootsnap-devel#1.13.0-alt1:sisyphus+296741.2000.10.1@1663721291  gem(rubocop) >= 1.28.2
 gem-msgpack-devel#1.5.6-alt1:sisyphus+296741.4700.10.1@1663723468   gem(rubocop) < 0.83
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler) < 1.2
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler-dock) < 0.8
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rubocop) >= 1.30.1
 gem-nokogiri-devel#1.13.8-alt1:sisyphus+296741.5200.10.1@1663723583  gem(rake-compiler-dock) < 1
	armh: NEW unmet dependencies detected:
 gem-bootsnap-devel#1.13.0-alt1:sisyphus+296741.2000.10.1@1663721291  gem(rubocop) >= 1.28.2
 gem-msgpack-devel#1.5.6-alt1:sisyphus+296741.4700.10.1@1663723468   gem(rubocop) < 0.83
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler) < 1.2
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rake-compiler-dock) < 0.8
 gem-mysql2-devel#0.5.4.2-alt0.1:sisyphus+296741.4200.10.1@1663723288 gem(rubocop) >= 1.30.1
 gem-nokogiri-devel#1.13.8-alt1:sisyphus+296741.5200.10.1@1663723583  gem(rake-compiler-dock) < 1
	ACLs of affected packages (4):
 gem-bootsnap majioa @everybody
 gem-msgpack  majioa @ruby @everybody
 gem-mysql2  majioa @ruby @everybody
 gem-nokogiri majioa @ruby @everybody
2022-Sep-21 02:33:22 :: unmets: x86_64 +6 -0 =6, i586 +6 -0 =6, aarch64 +6 -0 =10, ppc64le +6 -0 =10, armh +6 -0 =18
2022-Sep-21 02:33:22 :: dependencies check FAILED
2022-Sep-21 02:33:22 :: task #296741 for sisyphus FAILED


 parent reply	other threads:[~2022-09-21 2:33 UTC|newest]

Thread overview: 37+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-03-17 6:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 3) gem-setup.git=5.999.5-alt12 gem-chef.git=16.13.16-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-29 22:33  ` [#296741] TESTED (try 4) gem-setup.git=5.999.5-alt13 gem-chef.git=16.13.16-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-29 23:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 5) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-30 8:49  ` [#296741] TESTED (try 6) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-18 3:47  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 7) gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 gem-capybara.git=3.37.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-20 13:22  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 8) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-20 21:37  ` [#296741] SWEPT (try 9) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-21 2:33  ` Girar awaiter (majioa) [this message]
2022-09-21 22:18  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 11) gem-setup.git=5.999.6-alt3 gem-gettext-i18n-rails-js.git=1.3.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 15:26  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 15) gem-setup.git=5.999.6-alt3 ruby.git=3.1.2-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 18:56  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 16) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 19:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 17) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-26 22:13  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 18) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-27 13:31  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 19) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-27 21:44  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 20) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-28 0:28  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 21) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-28 9:40  ` [#296741] SWEPT (try 22) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-29 9:42  ` [#296741] SWEPT (try 23) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-29 19:09  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 24) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-30 9:42  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 25) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-03 22:23  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 26) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-04 10:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 27) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-04 13:09  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 28) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-10 15:18  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 29) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-15 3:23  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 30) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-17 1:06  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 31) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-18 10:38  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 32) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-18 16:37  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 33) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-20 17:15  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 35) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 0:53  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 36) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 8:10  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 37) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 11:36  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 38) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-21 16:10  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 39) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-22 10:07  ` [#296741] [test-only] FAILED (try 40) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-22 16:49  ` [#296741] SWEPT (try 41) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-26 17:53  ` [#296741] FAILED (try 42) " Girar awaiter (majioa)
2022-10-29 12:08  ` [#296741] DONE (try 43) " Girar pender (majioa)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.296741.10.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-sisyphus@altlinux.org \
  --cc=majioa@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git