ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
[#306594] TESTED xorg-drv-vmware.git=13.3.0-alt3
 2022-09-12 15:37 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306594] DONE (try 2) xorg-drv-vmware.git=13.3.0-alt3

[girar-acl] sisyphus changes summary: xorg-drv-vmware
 2022-09-12 15:37 UTC - mbox.gz / Atom

[#305622] p10 EPERM (try 2) libusb.git=1.0.26-alt2
 2022-09-12 14:59 UTC (3+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305622] [test-only] p10 FAILED libusb.git=1.0.26-alt2
 ` [#305622] p10 DONE (try 3) libusb.git=1.0.26-alt2

[#306570] [test-only] FAILED boost.git=1.80.0-alt1 vtk.git=9.1.0-alt1 vtkaddon.git=0-alt1.git.402e7c6 
 2022-09-12 14:55 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306570] TESTED (try 2) "

[#306592] [test-only] FAILED extra-cmake-modules.git=5.98.0-alt1 
 2022-09-12 14:51 UTC - mbox.gz / Atom

[#306032] p10 EPERM kde5-khelpcenter.git=22.04.3-alt2
 2022-09-12 14:20 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306032] p10 DONE (try 2) kde5-khelpcenter.git=22.04.3-alt2

[#306583] TESTED python3-module-jaraco.classes.git=3.2.2-alt1
 2022-09-12 14:14 UTC (4+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306583] [test-only] FAILED (try 2) python3-module-jaraco.classes.git=3.2.2-alt1
` [#306583] TESTED (try 3) python3-module-jaraco.classes.git=3.2.2-alt1
` [#306583] DONE (try 4) python3-module-jaraco.classes.git=3.2.2-alt1

[#306589] DONE srpm=kernel-image-mp-5.19.8-alt1.src.rpm
 2022-09-12 13:34 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: kde5-colord
 2022-09-12 13:33 UTC - mbox.gz / Atom

[#300085] [test-only] p10 FAILED (try 10) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt18 gem-setup.git=5.999.5-alt12 
 2022-09-12 13:28 UTC (11+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 9) "
 ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 8) "
  ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 7) "
   ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 6) "
    ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 5) "
     ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 4) "
      ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 3) "
       ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 2) "
        ` [#300085] [test-only] p10 FAILED "
         ` [#300085] [test-only] p10 FAILED (try 47) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-setup.git=5.999.6-alt0.1

[#306591] FAILED python3-module-pint.git=0.19.1-alt1
 2022-09-12 13:26 UTC - mbox.gz / Atom

[#306590] DONE python3-module-glymur.git=0.11.5-alt1
 2022-09-12 13:25 UTC - mbox.gz / Atom

[#306587] p10 EPERM kde5-colord.git=0.5.0-alt1
 2022-09-12 13:19 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: kde5-colord
 2022-09-12 13:11 UTC - mbox.gz / Atom

[#306586] DONE kde5-colord.git=0.5.0-alt1
 2022-09-12 13:11 UTC - mbox.gz / Atom

[#306588] DONE python3-module-resampy.git=0.4.1-alt1
 2022-09-12 13:06 UTC - mbox.gz / Atom

[#304468] p10 TESTED (try 10) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1 
 2022-09-12 13:05 UTC (13+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#304468] p10 TESTED (try 9) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
 ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 8) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
  ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 7) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
   ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 6) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
    ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 5) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
     ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 4) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
      ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 3) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
       ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 2) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1
        ` [#304468] [test-only] p10 FAILED branding.git=branding-myoffice-plus/1.0-alt1
         ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 12) rpm-macros-branding.git=1.0.7-alt1 theme-mate-windows.git=2.1-alt1
         ` [#304468] [test-only] p10 FAILED (try 13) "
         ` [#304468] p10 TESTED (try 14) "

[#306585] DONE python3-module-websocket-client.git=1.4.1-alt1
 2022-09-12 12:56 UTC - mbox.gz / Atom

[#305972] p10 EPERM kde5-liquidshell.git=1.8.1-alt1
 2022-09-12 12:48 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305972] p10 DONE (try 2) kde5-liquidshell.git=1.8.1-alt1

[#306273] EPERM (try 2) libguestfs.git=1.48.4-alt1 guestfs-tools.git=1.48.2-alt1
 2022-09-12 12:45 UTC (3+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306273] TESTED "
 ` [#306273] EPERM (try 3) guestfs-data.git=0.6-alt1 libguestfs.git=1.48.4-alt1

[#306584] DONE admc.git=0.10.0-alt3
 2022-09-12 12:31 UTC - mbox.gz / Atom

[#306582] DONE srpm=libgtkmm3-3.24.7-alt1.src.rpm
 2022-09-12 11:55 UTC - mbox.gz / Atom

[#306580] DONE python3-module-numba.git=0.56.2-alt1
 2022-09-12 11:44 UTC - mbox.gz / Atom

[#306581] p10 EPERM nvidia_glx_common.git=515.65-alt256
 2022-09-12 11:42 UTC - mbox.gz / Atom

[#306579] DONE nvidia_glx_common.git=515.65-alt256
 2022-09-12 11:37 UTC - mbox.gz / Atom

[#306575] DONE runc.git=1.1.4-alt1 containerd.git=1.6.8-alt1 
 2022-09-12 11:33 UTC - mbox.gz / Atom

[#306389] p10 EPERM (try 4) prosody.git=0.12.1-alt1.p10
 2022-09-12 11:25 UTC (8+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306389] p10 TESTED (try 3) prosody.git=0.12.1-alt1.p10
 ` [#306389] p10 TESTED (try 2) prosody.git=0.12.1-alt1.p10
  ` [#306389] p10 TESTED prosody.git=0.12.1-alt0.p10
   ` [#306389] [test-only] p10 FAILED (try 5) rpm-macros-lua.git=1.5-alt1 rpm-build-lua.git=0.1-alt1
   ` [#306389] p10 TESTED (try 6) "
   ` [#306389] p10 TESTED (try 7) "
   ` [#306389] p10 EPERM (try 8) "

[#306578] DONE python3-module-jupyter_kernel_test.git=0.4.5-alt1
 2022-09-12 11:23 UTC - mbox.gz / Atom

[#306577] DONE python3-module-mako.git=1.2.2-alt1
 2022-09-12 11:18 UTC - mbox.gz / Atom

[#306576] p10 EPERM repocop.git=0.852-alt1
 2022-09-12 11:11 UTC - mbox.gz / Atom

[#306573] DONE python3-module-fastavro.git=1.6.1-alt1
 2022-09-12 10:57 UTC - mbox.gz / Atom

[#306574] DONE python3-module-phonenumbers.git=8.12.55-alt1
 2022-09-12 10:52 UTC - mbox.gz / Atom

[#306572] DONE python3-module-faker.git=14.2.0-alt1
 2022-09-12 10:47 UTC - mbox.gz / Atom

[#306571] TESTED rpm-macros-lua.git=1.5.1-alt1
 2022-09-12 10:36 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306571] DONE (try 2) rpm-macros-lua.git=1.5.1-alt1

[#306569] DONE repocop.git=0.852-alt1
 2022-09-12 10:02 UTC - mbox.gz / Atom

[#306568] TESTED deepin-clipboard.git=5.4.20-alt1
 2022-09-12 9:53 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306568] DONE (try 2) deepin-clipboard.git=5.4.20-alt1

[#306567] TESTED make-initrd-netboot.git=0.4.4-alt1
 2022-09-12 9:39 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306567] DONE (try 2) make-initrd-netboot.git=0.4.4-alt1

[#302527] p10 TESTED (try 10) altrepodb.git=2.3.12-alt1
 2022-09-12 9:24 UTC (11+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#302527] p10 TESTED (try 9) altrepodb.git=2.3.11-alt1
 ` [#302527] p10 TESTED (try 8) altrepodb.git=2.3.10-alt1
  ` [#302527] p10 TESTED (try 7) altrepodb.git=2.3.9-alt1
   ` [#302527] p10 TESTED (try 6) altrepodb.git=2.3.8-alt1
    ` [#302527] p10 TESTED (try 5) altrepodb.git=2.3.7-alt1
     ` [#302527] p10 TESTED (try 4) altrepodb.git=2.3.6-alt1
      ` [#302527] p10 TESTED (try 3) altrepodb.git=2.3.5-alt1
       ` [#302527] p10 TESTED (try 2) altrepodb.git=2.3.4-alt1
        ` [#302527] p10 TESTED altrepodb.git=2.3.3-alt1
         ` [#302527] p10 TESTED (try 29) altrepodb.git=2.4.8-alt1

[#306566] DONE srpm=python3-module-apsw-3.39.3.0-alt1.src.rpm
 2022-09-12 8:40 UTC - mbox.gz / Atom

[#306565] DONE ModemManager.git=1.18.12-alt1
 2022-09-12 7:53 UTC - mbox.gz / Atom

[#306404] p10 TESTED dnsmasq.git=2.86-alt2
 2022-09-12 7:23 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306404] p10 EPERM (try 2) dnsmasq.git=2.86-alt2

[#306564] [test-only] FAILED kernel-image.git=5.19.8-alt2
 2022-09-12 6:23 UTC - mbox.gz / Atom

[#305271] p10 EPERM (try 2) palemoon.git=31.2.0.1-alt1 palemoon-locale_switcher.git=3.1.0-alt1 
 2022-09-12 1:29 UTC (4+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305271] p10 TESTED palemoon.git=31.2.0.1-alt1 palemoon-ru.git=31.2.0-alt1
 ` [#305271] p10 EPERM (try 3) palemoon-locale_switcher.git=3.1.0-alt1 palemoon-ru.git=31.2.0-alt2
 ` [#305271] p10 EPERM (try 4) "

[#306371] TESTED (try 2) srpm=libsndfile-1.1.0-alt1.src.rpm srpm=fluidsynth-2.2.9-alt1.src.rpm
 2022-09-12 0:41 UTC (3+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306371] FAILED "
 ` [#306371] DONE (try 3) "

[#306563] DONE sqlite3.git=3.39.3-alt1
 2022-09-11 22:46 UTC - mbox.gz / Atom

[#305603] FAILED (try 2) uim.git=1.8.9-alt1
 2022-09-11 22:40 UTC (3+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305603] FAILED uim.git=1.8.9-alt1
 ` [#305603] FAILED (try 3) uim.git=1.8.9-alt1

[#306562] TESTED rednotebook.git=2.25-alt1
 2022-09-11 21:16 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: gnome-browser-connector
 2022-09-11 19:43 UTC - mbox.gz / Atom

[#306561] FAILED srpm=gnome-browser-connector-42.1-alt1.src.rpm
 2022-09-11 19:33 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306561] DONE (try 2) srpm=gnome-browser-connector-42.1-alt1.src.rpm

[girar-acl] sisyphus changes summary: gnome-browser-connector
 2022-09-11 19:33 UTC - mbox.gz / Atom

[#306558] TESTED python3-module-regex.git=2022.8.17-alt1
 2022-09-11 16:27 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306558] DONE (try 2) python3-module-regex.git=2022.8.17-alt1

[#306542] TESTED libuserspace-rcu.git=0.13.2-alt1
 2022-09-11 16:22 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306542] DONE (try 2) libuserspace-rcu.git=0.13.2-alt1

[#306549] TESTED python3-module-eventlet.git=0.33.1-alt1
 2022-09-11 16:17 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306549] DONE (try 2) python3-module-eventlet.git=0.33.1-alt1

[#306556] p10 TESTED wine.git=7.17.1-alt1 wine-vanilla.git=7.17-alt1
 2022-09-11 16:15 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306556] p10 EPERM (try 2) "

[#306555] TESTED python3-module-rdflib.git=6.2.0-alt1
 2022-09-11 16:13 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306555] DONE (try 2) python3-module-rdflib.git=6.2.0-alt1

[#306560] TESTED python3-module-spyder-kernels.git=2.3.3-alt1
 2022-09-11 16:11 UTC - mbox.gz / Atom

[#306559] DONE fheroes2.git=0.9.19-alt1
 2022-09-11 15:51 UTC - mbox.gz / Atom

[#306557] DONE libdeflate.git=1.14-alt1
 2022-09-11 14:14 UTC - mbox.gz / Atom

[#306554] DONE srpm=perl-Date-ICal-2.679-alt1.src.rpm
 2022-09-11 12:49 UTC - mbox.gz / Atom

[#306553] DONE srpm=perl-HTML-Tiny-1.08-alt1.src.rpm
 2022-09-11 12:45 UTC - mbox.gz / Atom

[#306552] DONE srpm=perl-FFI-CheckLib-0.29-alt1.src.rpm
 2022-09-11 12:41 UTC - mbox.gz / Atom

[#306551] DONE srpm=perl-Exporter-Tiny-1.004001-alt1.src.rpm
 2022-09-11 12:38 UTC - mbox.gz / Atom

[#306550] DONE srpm=perl-DBIx-DBSchema-0.47-alt1.src.rpm
 2022-09-11 12:34 UTC - mbox.gz / Atom

[#306547] TESTED python3-module-cwcwidth.git=0.1.7-alt1
 2022-09-11 12:29 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306547] DONE (try 2) python3-module-cwcwidth.git=0.1.7-alt1

[#306545] TESTED wine.git=7.17.1-alt1
 2022-09-11 12:24 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306545] DONE (try 2) wine.git=7.17.1-alt1

[#306544] TESTED wine-vanilla.git=7.17-alt1
 2022-09-11 12:18 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306544] DONE (try 2) wine-vanilla.git=7.17-alt1

[#306540] TESTED jdupes.git=1.21.0-alt1
 2022-09-11 12:13 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306540] DONE (try 2) jdupes.git=1.21.0-alt1

[#306537] TESTED go-ipfs.git=0.15.0-alt1
 2022-09-11 12:09 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306537] DONE (try 2) go-ipfs.git=0.15.0-alt1

[#306543] TESTED python3-module-Telethon.git=1.25.0-alt1
 2022-09-11 12:04 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306543] DONE (try 2) python3-module-Telethon.git=1.25.0-alt1

[#306538] TESTED nginx-etersoft.git=0.2.27-alt1
 2022-09-11 12:00 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306538] DONE (try 2) nginx-etersoft.git=0.2.27-alt1

[#306548] TESTED python3-module-ecdsa.git=0.18.0-alt1
 2022-09-11 11:55 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306548] DONE (try 2) python3-module-ecdsa.git=0.18.0-alt1

[#306442] TESTED libzim.git=8.0.1-alt1 kiwix-desktop.git=2.3.0-alt1
 2022-09-11 10:56 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306442] DONE (try 2) "

[#299841] p9 FAILED simplescreenrecorder.git=0.4.4-alt1
 2022-09-11 8:26 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#299841] p9 FAILED (try 2) simplescreenrecorder.git=0.4.4-alt1

[#306546] TESTED palemoon.git=31.2.0.1-alt2
 2022-09-11 7:56 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306546] DONE (try 2) palemoon.git=31.2.0.1-alt2

[#306207] TESTED (try 2) pascalabcnet.git=3.8.3.3168-alt1.gite9a3c5d9
 2022-09-11 7:11 UTC (3+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306207] TESTED pascalabcnet.git=3.8.3.3168-alt1.gite9a3c5d9
 ` [#306207] TESTED (try 3) pascalabcnet.git=3.8.3.3169-alt1.git2f145883

[#306464] TESTED kicad.git=6.0.7-alt1
 2022-09-10 18:10 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306464] DONE (try 2) kicad.git=6.0.7-alt1 kicad-doc.git=6.0.7-alt1

[#306541] DONE gnu-config.git=2022.08.01-alt1
 2022-09-10 14:49 UTC - mbox.gz / Atom

[#305275] TESTED srpm=lv2-1.18.8-alt1.src.rpm
 2022-09-10 14:39 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305275] TESTED (try 2) srpm=lv2-1.18.10-alt1.src.rpm

[#306539] p10 TESTED anilibria-winmaclinux.git=1.1.12-alt1
 2022-09-10 13:26 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306539] p10 EPERM (try 2) anilibria-winmaclinux.git=1.1.12-alt1

[#306467] TESTED ghostwriter.git=2.1.4-alt1
 2022-09-10 12:33 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306467] DONE (try 2) ghostwriter.git=2.1.4-alt1

[#306536] TESTED anilibria-winmaclinux.git=1.1.12-alt1
 2022-09-10 12:09 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306536] DONE (try 2) anilibria-winmaclinux.git=1.1.12-alt1

[#306535] DONE oxce.git=7.7.2-alt1
 2022-09-10 11:04 UTC - mbox.gz / Atom

[#306534] DONE srpm=libphonenumber-8.12.55-alt1.src.rpm
 2022-09-10 10:34 UTC - mbox.gz / Atom

[#305879] p10 EPERM python3-module-poetry-core.git=1.0.7-alt1 
 2022-09-10 9:36 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#305879] p10 EPERM (try 2) python3-module-poetry-core.git=1.0.7-alt1

[#306533] DONE googletest.git=1.12.1-alt1.1
 2022-09-10 8:21 UTC - mbox.gz / Atom

[#306532] DONE yubioath-desktop.git=5.1.0-alt2 ykman-gui.git=1.2.4-alt2
 2022-09-10 8:02 UTC - mbox.gz / Atom

[#306531] TESTED rsync.git=3.2.6-alt1
 2022-09-10 7:46 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306531] DONE (try 2) rsync.git=3.2.6-alt1

[#306530] DONE python3-module-yubikey-manager.git=4.0.9-alt3
 2022-09-10 6:05 UTC - mbox.gz / Atom

[#306521] EPERM del=qosmic
 2022-09-10 4:42 UTC - mbox.gz / Atom

[#306528] FAILED del=xmoto
 2022-09-10 4:41 UTC - mbox.gz / Atom

[#306520] FAILED del=python3-module-traits
 2022-09-10 4:41 UTC - mbox.gz / Atom

[#306527] FAILED del=vim-plugin-coc-sh
 2022-09-10 4:40 UTC - mbox.gz / Atom

[#306523] FAILED del=ruby-aws-sdk
 2022-09-10 4:40 UTC - mbox.gz / Atom

[#306516] EPERM del=python3-module-m2r
 2022-09-10 4:40 UTC - mbox.gz / Atom

[#306513] EPERM del=perl-Test-PerlTidy
 2022-09-10 4:39 UTC - mbox.gz / Atom

[#306509] FAILED del=mkvtoolnix
 2022-09-10 4:39 UTC - mbox.gz / Atom

[#306514] FAILED del=python3-module-blinker
 2022-09-10 4:38 UTC - mbox.gz / Atom

[#306508] EPERM del=mk-configure
 2022-09-10 4:38 UTC - mbox.gz / Atom

[#306501] EPERM del=litmus
 2022-09-10 4:38 UTC - mbox.gz / Atom

[#306503] EPERM del=lsyncd
 2022-09-10 4:37 UTC - mbox.gz / Atom

[#306505] EPERM del=lua-mpack
 2022-09-10 4:37 UTC - mbox.gz / Atom

[#306506] FAILED del=lua5.3-luarocks
 2022-09-10 4:36 UTC - mbox.gz / Atom

[#306497] FAILED del=libopenimageio
 2022-09-10 4:35 UTC - mbox.gz / Atom

[#306499] FAILED del=libotr5
 2022-09-10 4:35 UTC - mbox.gz / Atom

[#306492] EPERM del=kernel-source-hifc
 2022-09-10 4:34 UTC - mbox.gz / Atom

[#306504] FAILED del=lua-module-luajson
 2022-09-10 4:34 UTC - mbox.gz / Atom

[#306489] EPERM del=freedink
 2022-09-10 4:32 UTC - mbox.gz / Atom

[#306485] EPERM del=fonts-ttf-nafees-pakistani-web-naskh
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306490] EPERM del=gem-simple-oauth
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306486] EPERM del=fonts-ttf-nafees-riqa
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306488] EPERM del=fonts-ttf-serafettin-cartoon
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306487] EPERM del=fonts-ttf-nafees-tehreer-naskh
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306484] EPERM del=fonts-ttf-nafees-pakistani-naskh
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[#306483] EPERM del=fonts-ttf-nafees-nastaleeq
 2022-09-10 4:30 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: xorg-drv-vmware
 2022-09-10 4:26 UTC - mbox.gz / Atom

[#306529] DONE del=xorg-drv-vmware
 2022-09-10 4:26 UTC - mbox.gz / Atom

[#306481] FAILED del=fcitx
 2022-09-10 4:25 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: owncloud-client
 2022-09-10 4:23 UTC - mbox.gz / Atom

[#306512] DONE del=owncloud-client
 2022-09-10 4:23 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: openjfx
 2022-09-10 4:20 UTC - mbox.gz / Atom

[#306511] DONE del=openjfx
 2022-09-10 4:20 UTC - mbox.gz / Atom

[#306477] EPERM del=crates
 2022-09-10 4:20 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: libopenr2.3
 2022-09-10 4:16 UTC - mbox.gz / Atom

[#306498] DONE del=libopenr2.3
 2022-09-10 4:16 UTC - mbox.gz / Atom

[#306475] EPERM del=celestia
 2022-09-10 4:15 UTC - mbox.gz / Atom

[#306474] EPERM del=cegui
 2022-09-10 4:13 UTC - mbox.gz / Atom

[#306495] DONE del=libgoogle-sparsehash
 2022-09-10 4:12 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: libgoogle-sparsehash
 2022-09-10 4:12 UTC - mbox.gz / Atom

[#306493] DONE del=libcglm
 2022-09-10 4:10 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: libcglm
 2022-09-10 4:10 UTC - mbox.gz / Atom

[#306473] FAILED del=cadaver
 2022-09-10 4:08 UTC - mbox.gz / Atom

[#306491] DONE del=intercal
 2022-09-10 4:06 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: intercal
 2022-09-10 4:06 UTC - mbox.gz / Atom

[#306472] FAILED del=awesome
 2022-09-10 4:04 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: easystroke
 2022-09-10 4:02 UTC - mbox.gz / Atom

[#306479] DONE del=easystroke
 2022-09-10 4:02 UTC - mbox.gz / Atom

[#306526] FAILED del=swi-prolog
 2022-09-10 4:00 UTC - mbox.gz / Atom

[#306525] FAILED del=squid
 2022-09-10 4:00 UTC - mbox.gz / Atom

[#306524] FAILED del=springrts
 2022-09-10 3:59 UTC - mbox.gz / Atom

[#306522] FAILED del=rocksdb
 2022-09-10 3:58 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: dxx-rebirth
 2022-09-10 3:58 UTC - mbox.gz / Atom

[#306478] DONE del=dxx-rebirth
 2022-09-10 3:58 UTC - mbox.gz / Atom

[#306519] FAILED del=python3-module-sphinxcontrib-spelling
 2022-09-10 3:57 UTC - mbox.gz / Atom

[#306518] FAILED del=python3-module-nbconvert
 2022-09-10 3:57 UTC - mbox.gz / Atom

[#306517] FAILED del=python3-module-nbclient
 2022-09-10 3:55 UTC - mbox.gz / Atom

[#306510] FAILED del=ocaml-ppxlib
 2022-09-10 3:55 UTC - mbox.gz / Atom

[#306515] FAILED del=python3-module-ipykernel
 2022-09-10 3:55 UTC - mbox.gz / Atom

[#306507] FAILED del=lyx
 2022-09-10 3:52 UTC - mbox.gz / Atom

[#306502] FAILED del=llvm11.0
 2022-09-10 3:50 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: cgmadness
 2022-09-10 3:50 UTC - mbox.gz / Atom

[#306476] DONE del=cgmadness
 2022-09-10 3:50 UTC - mbox.gz / Atom

[#306500] FAILED del=librados2-perl
 2022-09-10 3:49 UTC - mbox.gz / Atom

[#306496] FAILED del=libopencolorio2.0
 2022-09-10 3:46 UTC - mbox.gz / Atom

[#306494] FAILED del=libclc
 2022-09-10 3:44 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: PrusaSlicer
 2022-09-10 3:42 UTC - mbox.gz / Atom

[#306471] DONE del=PrusaSlicer
 2022-09-10 3:42 UTC - mbox.gz / Atom

[#306482] FAILED del=flam3
 2022-09-10 3:42 UTC - mbox.gz / Atom

[#306480] FAILED del=electron4
 2022-09-10 3:40 UTC - mbox.gz / Atom

[girar-acl] sisyphus changes summary: ruby-aws-sdk
 2022-09-10 3:36 UTC - mbox.gz / Atom

[#306470] DONE srpm=mednafen-1.31.0-alt2.src.rpm
 2022-09-09 23:58 UTC - mbox.gz / Atom

[#306468] DONE srpm=siril-1.0.5-alt1.src.rpm
 2022-09-09 23:24 UTC - mbox.gz / Atom

[#306469] DONE srpm=python3-module-nbxmpp-3.2.1-alt1.src.rpm
 2022-09-09 23:18 UTC - mbox.gz / Atom

[#306466] TESTED github-cli.git=2.15.0-alt1
 2022-09-09 19:25 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306466] DONE (try 2) github-cli.git=2.15.0-alt1

[#306455] TESTED nerdctl.git=0.22.2-alt1
 2022-09-09 19:04 UTC (2+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306455] DONE (try 2) nerdctl.git=0.22.2-alt1

[#306439] [test-only] p10 FAILED (try 3) proxmox-widget-toolkit.git=3.5.1-alt1
 2022-09-09 17:54 UTC (5+ messages) - mbox.gz / Atom
` [#306439] [test-only] p10 FAILED (try 2) proxmox-widget-toolkit.git=3.5.1-alt1
 ` [#306439] [test-only] p10 FAILED proxmox-widget-toolkit.git=3.5.1-alt1
  ` [#306439] p10 TESTED (try 4) proxmox-widget-toolkit.git=3.5.1-alt1
  ` [#306439] p10 EPERM (try 5) proxmox-widget-toolkit.git=3.5.1-alt1

page: | | latest

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git