ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (shaba)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Alexey Shabalin <shaba@altlinux.org>
Cc: girar-builder-p10@altlinux.org,
	sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-p10@lists.altlinux.org
Subject: [#339651] p10 EPERM (try 6) golang.git=1.21.6-alt1 traefik.git=2.10.7-alt1 kubo.git=0.26.0-alt1
Date: Wed, 7 Feb 2024 15:53:51 +0000
Message-ID: <girar.task.339651.6.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.339651.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/339651/logs/events.6.1.log

2024-Feb-07 15:43:20 :: task #339651 for p10 resumed by shaba:
2024-Feb-07 15:43:20 :: message: update
#100 build 1.21.6-alt1 from /gears/g/golang.git fetched at 2024-Feb-02 14:41:05 from sisyphus
#200 build 2.10.7-alt1 from /gears/t/traefik.git fetched at 2024-Feb-06 13:45:31 from sisyphus
#300 build 0.26.0-alt1 from /gears/k/kubo.git fetched at 2024-Feb-06 13:47:53 from sisyphus
#400 removed
2024-Feb-07 15:43:21 :: created build repo
2024-Feb-07 15:43:22 :: [i586] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:22 :: [ppc64le] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:22 :: [armh] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:22 :: [x86_64] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:22 :: [aarch64] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:36 :: [i586] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:36 :: [i586] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:37 :: [x86_64] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:37 :: [x86_64] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:46 :: [i586] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:46 :: [i586] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:47 :: [x86_64] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:47 :: [x86_64] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:52 :: [aarch64] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:52 :: [aarch64] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build start
2024-Feb-07 15:43:55 :: [i586] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:57 :: [x86_64] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:58 :: [ppc64le] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:43:58 :: [ppc64le] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build start
2024-Feb-07 15:44:12 :: [aarch64] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:12 :: [aarch64] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build start
2024-Feb-07 15:44:14 :: [armh] #100 golang.git 1.21.6-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:14 :: [armh] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build start
2024-Feb-07 15:44:21 :: [ppc64le] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:21 :: [ppc64le] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build start
2024-Feb-07 15:44:33 :: [aarch64] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:43 :: [ppc64le] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:46 :: [armh] #200 traefik.git 2.10.7-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:44:46 :: [armh] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build start
2024-Feb-07 15:45:17 :: [armh] #300 kubo.git 0.26.0-alt1: build OK (cached)
2024-Feb-07 15:45:54 :: #100: golang.git 1.21.6-alt1: build check OK
2024-Feb-07 15:46:08 :: #200: traefik.git 2.10.7-alt1: build check OK
2024-Feb-07 15:46:24 :: #300: kubo.git 0.26.0-alt1: build check OK
2024-Feb-07 15:46:26 :: build check OK
2024-Feb-07 15:47:45 :: noarch check OK
2024-Feb-07 15:47:47 :: plan: src +3 -3 =18728, aarch64 +7 -7 =31099, armh +6 -6 =29016, i586 +6 -6 =31504, noarch +5 -5 =20095, ppc64le +7 -7 =30539, x86_64 +7 -7 =32397
#100 golang 1.20.13-alt1 -> 1.21.6-alt1
 Tue Jan 09 2024 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 1.21.6-alt1
 - New version (1.21.6).
 Tue Dec 05 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 1.21.5-alt1
 - New version (1.21.5) (Fixes: CVE-2023-39326, CVE-2023-45285, CVE-2023-45283).
 Wed Nov 08 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 1.21.4-alt1
 - New version (1.21.4) (Fixes: CVE-2023-45283, CVE-2023-45284).
 Wed Oct 11 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 1.21.3-alt1
 - New version (1.21.3) (Fixes: CVE-2023-39325).
 Fri Oct 06 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 1.21.2-alt1
 - New version (1.21.2) (Fixes: CVE-2023-39323).
 [...]
#300 kubo 0.21.0-alt1 -> 0.26.0-alt1
 Mon Jan 22 2024 Vitaly Lipatov <lav@altlinux.ru> 0.26.0-alt1
 - new version 0.26.0 (with rpmrb script)
 Mon Dec 25 2023 Vitaly Lipatov <lav@altlinux.ru> 0.25.0-alt1
 - new version 0.25.0 (with rpmrb script)
 Wed Nov 08 2023 Vitaly Lipatov <lav@altlinux.ru> 0.24.0-alt1
 - new version 0.24.0 (with rpmrb script)
 Sun Nov 05 2023 Vitaly Lipatov <lav@altlinux.ru> 0.23.0-alt1
 - new version 0.23.0 (with rpmrb script)
 Sat Aug 12 2023 Vitaly Lipatov <lav@altlinux.ru> 0.22.0-alt1
 - new version 0.22.0 (with rpmrb script)
#200 traefik 2.10.3-alt1 -> 2.10.7-alt1
 Mon Jan 15 2024 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 2.10.7-alt1
 - 2.10.7
 Thu Nov 09 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 2.10.5-alt1
 - 2.10.5
 Fri Sep 01 2023 Alexey Shabalin <shaba@altlinux> 2.10.4-alt1
 - 2.10 branch stapshot
2024-Feb-07 15:47:47 :: golang: closes bugs: 47559
2024-Feb-07 15:47:47 :: golang: fixes vulnerabilities: CVE-2023-39326 CVE-2023-45285 CVE-2023-45283 CVE-2023-45283 CVE-2023-45284 CVE-2023-39325 CVE-2023-39323 CVE-2023-39318 CVE-2023-39319 CVE-2023-39320 CVE-2023-39321 CVE-2023-39322
2024-Feb-07 15:48:30 :: patched apt indices
2024-Feb-07 15:48:42 :: created next repo
2024-Feb-07 15:48:49 :: duplicate provides check OK
2024-Feb-07 15:49:25 :: dependencies check OK
2024-Feb-07 15:49:50 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
2024-Feb-07 15:50:01 :: [i586] #100 golang: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:01 :: [x86_64] #100 golang: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:04 :: [i586] #100 golang-docs: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:04 :: [x86_64] #100 golang-docs: install check OK (cached)
	i586: golang-gdb=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/golang
2024-Feb-07 15:50:07 :: [i586] #100 golang-gdb: install check OK (cached)
	x86_64: golang-gdb=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/golang
2024-Feb-07 15:50:08 :: [x86_64] #100 golang-gdb: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:08 :: [aarch64] #100 golang: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:10 :: [ppc64le] #100 golang: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:11 :: [i586] #100 golang-misc: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:11 :: [x86_64] #100 golang-misc: install check OK (cached)
	i586: golang-shared=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
 /usr/lib/golang/pkg
2024-Feb-07 15:50:14 :: [i586] #100 golang-shared: install check OK (cached)
	x86_64: golang-shared=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
 /usr/lib/golang/pkg
 /usr/lib64/golang
2024-Feb-07 15:50:15 :: [x86_64] #100 golang-shared: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:15 :: [aarch64] #100 golang-docs: install check OK (cached)
	i586: golang-src=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
2024-Feb-07 15:50:17 :: [i586] #100 golang-src: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:17 :: [armh] #100 golang: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:18 :: [x86_64] #100 golang-shared-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:19 :: [ppc64le] #100 golang-docs: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:21 :: [i586] #100 golang-tests: install check OK (cached)
	x86_64: golang-src=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
2024-Feb-07 15:50:21 :: [x86_64] #100 golang-src: install check OK (cached)
	aarch64: golang-gdb=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/golang
2024-Feb-07 15:50:23 :: [aarch64] #100 golang-gdb: install check OK (cached)
	i586: kubo=0.26.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2024-Feb-07 15:50:24 :: [i586] #300 kubo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:25 :: [x86_64] #100 golang-tests: install check OK (cached)
	ppc64le: golang-gdb=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/golang
2024-Feb-07 15:50:28 :: [ppc64le] #100 golang-gdb: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:28 :: [i586] #300 kubo-debuginfo: install check OK (cached)
	x86_64: kubo=0.26.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2024-Feb-07 15:50:29 :: [x86_64] #300 kubo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:29 :: [armh] #100 golang-docs: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:30 :: [aarch64] #100 golang-misc: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:31 :: [i586] #200 traefik: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:32 :: [x86_64] #300 kubo-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:34 :: [i586] #200 traefik-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:36 :: [x86_64] #200 traefik: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:36 :: [ppc64le] #100 golang-misc: install check OK (cached)
	aarch64: golang-shared=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
 /usr/lib/golang/pkg
 /usr/lib64/golang
2024-Feb-07 15:50:37 :: [aarch64] #100 golang-shared: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:39 :: [x86_64] #200 traefik-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: golang-gdb=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/golang
2024-Feb-07 15:50:41 :: [armh] #100 golang-gdb: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:44 :: [aarch64] #100 golang-shared-debuginfo: install check OK (cached)
	ppc64le: golang-shared=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
 /usr/lib/golang/pkg
 /usr/lib64/golang
2024-Feb-07 15:50:45 :: [ppc64le] #100 golang-shared: install check OK (cached)
	aarch64: golang-src=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
2024-Feb-07 15:50:51 :: [aarch64] #100 golang-src: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:53 :: [armh] #100 golang-misc: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:53 :: [ppc64le] #100 golang-shared-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:50:58 :: [aarch64] #100 golang-tests: install check OK (cached)
	ppc64le: golang-src=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
2024-Feb-07 15:51:01 :: [ppc64le] #100 golang-src: install check OK (cached)
	armh: golang-shared=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
 /usr/lib/golang/pkg
2024-Feb-07 15:51:05 :: [armh] #100 golang-shared: install check OK (cached)
	aarch64: kubo=0.26.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2024-Feb-07 15:51:05 :: [aarch64] #300 kubo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:10 :: [ppc64le] #100 golang-tests: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:12 :: [aarch64] #300 kubo-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: golang-src=1.21.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/golang
2024-Feb-07 15:51:17 :: [armh] #100 golang-src: install check OK (cached)
	ppc64le: kubo=0.26.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2024-Feb-07 15:51:18 :: [ppc64le] #300 kubo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:19 :: [aarch64] #200 traefik: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:26 :: [aarch64] #200 traefik-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:27 :: [ppc64le] #300 kubo-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:31 :: [armh] #100 golang-tests: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:35 :: [ppc64le] #200 traefik: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:43 :: [ppc64le] #200 traefik-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: kubo=0.26.0-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2024-Feb-07 15:51:43 :: [armh] #300 kubo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:51:55 :: [armh] #300 kubo-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:52:07 :: [armh] #200 traefik: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:52:19 :: [armh] #200 traefik-debuginfo: install check OK (cached)
2024-Feb-07 15:52:21 :: [x86_64-i586] plan: #1 +1 -2 =10915
2024-Feb-07 15:52:48 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2024-Feb-07 15:53:02 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2024-Feb-07 15:53:03 :: [x86_64-i586] created next repo
2024-Feb-07 15:53:13 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
warning: #100: golang.git tag `1.21.6-alt1' is not inherited from /gears/g/golang.git branch `p10' (relaxed by shaba)
2024-Feb-07 15:53:15 :: gears inheritance check COND-OK for: #100 
warning: #100: golang-1.21.6-alt1.src.rpm: missing last changelog entry from golang-1.20.13-alt1.src.rpm (relaxed by shaba):
* Tue Jan 09 2024	shaba@altlinux	1.20.13-alt1
2024-Feb-07 15:53:16 :: srpm inheritance check COND-OK for: #100 
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #100: golang: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #200: traefik: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
girar-check-perms: access to @maint ALLOWED for shaba: member of approved group
check-subtask-perms: #300: kubo: allowed for shaba, needs an approval from a member of @tester group
2024-Feb-07 15:53:20 :: acl check FAILED
2024-Feb-07 15:53:38 :: created contents_index files
2024-Feb-07 15:53:48 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64-i586 x86_64
2024-Feb-07 15:53:51 :: task #339651 for p10 EPERM


 parent reply	other threads:[~2024-02-07 15:53 UTC|newest]

Thread overview: 7+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2024-02-02 16:18 [#339651] p10 FAILED golang.git=1.21.6-alt1 Girar awaiter (shaba)
2024-02-05 14:23 ` [#339651] p10 FAILED (try 2) golang.git=1.21.6-alt1 Girar awaiter (shaba)
2024-02-05 14:39 ` [#339651] p10 FAILED (try 3) golang.git=1.21.6-alt1 Girar awaiter (shaba)
2024-02-05 15:16 ` [#339651] p10 EPERM (try 4) golang.git=1.21.6-alt1 Girar awaiter (shaba)
2024-02-06 14:14 ` [#339651] p10 EPERM (try 5) golang.git=1.21.6-alt1 traefik.git=2.10.7-alt1 kubo.git=0.26.0-alt1 Girar awaiter (shaba)
2024-02-07 15:53 ` Girar awaiter (shaba) [this message]
2024-02-12 14:18 ` [#339651] p10 DONE (try 7) " Girar pender (amakeenk)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.339651.6.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@altlinux.org \
  --cc=girar-builder-p10@lists.altlinux.org \
  --cc=shaba@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git