ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (lakostis)" <girar-builder@altlinux.org>
To: "Konstantin A. Lepikhov" <lakostis@altlinux.org>
Cc: sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	Sergey Bolshakov <sbolshakov@altlinux.org>,
	girar-builder-sisyphus@altlinux.org,
	Anton Farygin <rider@altlinux.org>,
	Yuri Sedunov <aris@altlinux.org>,
	Valery Inozemtsev <shrek@altlinux.org>,
	Andrey Cherepanov <cas@altlinux.org>
Subject: [#321919] POSTPONED (try 6) libsbc.git=2.0-alt1 bluez-alsa.git=4.1.0-alt1 ...
Date: Mon, 5 Jun 2023 07:45:13 +0000
Message-ID: <girar.task.321919.6.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.321919.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/321919/logs/events.6.1.log

subtask name    aarch64  armh i586 ppc64le x86_64
 #1500 wireshark   8:24 12:48 5:19   8:47  4:36

2023-Jun-05 07:05:54 :: task #321919 for sisyphus resumed by lakostis:
2023-Jun-05 07:05:54 :: message: RRebuild w/ new libsbc
#100 removed
#200 removed
#300 removed
#400 removed
#500 removed
#600 removed
#700 build 2.0-alt1 from /people/lakostis/packages/libsbc.git fetched at 2023-May-26 13:06:48
#1000 build 4.1.0-alt1 from /people/lakostis/packages/bluez-alsa.git fetched at 2023-May-26 13:06:57
#1100 build pulseaudio-16.1-alt1 from /gears/p/pulseaudio.git fetched at 2023-May-26 13:07:24 from sisyphus
#1200 build pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm from sisyphus
#1300 removed
#1400 build 0.7-alt1 from /gears/p/pulseaudio-module-xrdp.git fetched at 2023-May-26 13:08:14 from sisyphus
#1500 build 4.0.6-alt1 from /gears/w/wireshark.git fetched at 2023-Jun-05 07:05:18 from sisyphus
2023-Jun-05 07:05:55 :: created build repo
2023-Jun-05 07:05:56 :: [armh] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:05:56 :: [aarch64] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:05:56 :: [i586] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:05:56 :: [x86_64] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:05:56 :: [ppc64le] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:08 :: [i586] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:08 :: [i586] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:09 :: [x86_64] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:09 :: [x86_64] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:18 :: [i586] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:18 :: [i586] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:19 :: [x86_64] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:19 :: [x86_64] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:21 :: [aarch64] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:21 :: [aarch64] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:24 :: [ppc64le] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:25 :: [ppc64le] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:29 :: [i586] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:29 :: [i586] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build start
2023-Jun-05 07:06:32 :: [x86_64] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:32 :: [x86_64] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build start
2023-Jun-05 07:06:33 :: [armh] #700 libsbc.git 2.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:33 :: [armh] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:42 :: [i586] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:42 :: [i586] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:43 :: [aarch64] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:43 :: [aarch64] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:43 :: [x86_64] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:44 :: [x86_64] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:48 :: [ppc64le] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:48 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:52 :: [i586] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:53 :: [i586] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build start
2023-Jun-05 07:06:55 :: [x86_64] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:06:55 :: [x86_64] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build start
2023-Jun-05 07:07:05 :: [armh] #1000 bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:05 :: [armh] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build start
2023-Jun-05 07:07:05 :: [aarch64] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:05 :: [aarch64] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build start
2023-Jun-05 07:07:11 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:12 :: [ppc64le] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build start
2023-Jun-05 07:07:29 :: [aarch64] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:29 :: [aarch64] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build start
2023-Jun-05 07:07:37 :: [ppc64le] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:37 :: [ppc64le] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build start
2023-Jun-05 07:07:38 :: [armh] #1100 pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:38 :: [armh] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build start
2023-Jun-05 07:07:51 :: [aarch64] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:07:51 :: [aarch64] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build start
2023-Jun-05 07:08:00 :: [ppc64le] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:08:00 :: [ppc64le] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build start
2023-Jun-05 07:08:13 :: [armh] #1200 pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:08:13 :: [armh] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build start
2023-Jun-05 07:08:46 :: [armh] #1400 pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build OK (cached)
2023-Jun-05 07:08:46 :: [armh] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build start
2023-Jun-05 07:11:31 :: [x86_64] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build OK
2023-Jun-05 07:12:12 :: [i586] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build OK
2023-Jun-05 07:16:15 :: [aarch64] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build OK
2023-Jun-05 07:16:47 :: [ppc64le] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build OK
2023-Jun-05 07:21:34 :: [armh] #1500 wireshark.git 4.0.6-alt1: build OK
2023-Jun-05 07:22:00 :: #700: libsbc.git 2.0-alt1: build check OK
2023-Jun-05 07:22:24 :: #1000: bluez-alsa.git 4.1.0-alt1: build check OK
2023-Jun-05 07:23:26 :: #1100: pulseaudio.git pulseaudio-16.1-alt1: build check OK
2023-Jun-05 07:23:58 :: #1200: pipewire-0.3.71-alt1.src.rpm: build check OK
2023-Jun-05 07:24:11 :: #1400: pulseaudio-module-xrdp.git 0.7-alt1: build check OK
2023-Jun-05 07:24:53 :: #1500: wireshark.git 4.0.6-alt1: build check OK
2023-Jun-05 07:24:56 :: build check OK
warning (#1100): pulseaudio-qpaeq-16.1-alt1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
warning (#1100): pulseaudio-system-16.1-alt1.x86_64.rpm should be .noarch.rpm
2023-Jun-05 07:26:35 :: noarch check OK
2023-Jun-05 07:26:37 :: plan: src +6 -6 =18457, aarch64 +40 -40 =31598, armh +40 -40 =29500, i586 +40 -40 =31539, noarch +1 -1 =19169, ppc64le +40 -40 =30980, x86_64 +40 -40 =32486
#1000 bluez-alsa 4.0.0-alt0.2 -> 5:4.1.0-alt1
 Fri May 26 2023 L.A. Kostis <lakostis@altlinux.ru> 5:4.1.0-alt1
 - 4.1.0.
 Sat Jan 07 2023 L.A. Kostis <lakostis@altlinux.ru> 5:4.0.0-alt0.3.g871a208
 - GIT 871a208.
 Wed Dec 14 2022 L.A. Kostis <lakostis@altlinux.ru> 5:4.0.0-alt0.3.g204c224
 - GIT 204c224.
#700 libsbc 1.2-alt1.1 -> 2.0-alt1
 Fri May 26 2023 L.A. Kostis <lakostis@altlinux.ru> 2.0-alt1
 - 2.0.
2023-Jun-05 07:27:25 :: patched apt indices
2023-Jun-05 07:27:37 :: created next repo
2023-Jun-05 07:27:46 :: duplicate provides check OK
2023-Jun-05 07:28:22 :: dependencies check OK
2023-Jun-05 07:28:49 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
2023-Jun-05 07:29:04 :: [x86_64] #1000 bash-completion-bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:04 :: [i586] #1000 bash-completion-bluez-alsa: install check OK
	x86_64: bluez-alsa=5:4.1.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
 /usr/lib64/alsa-lib
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:08 :: [x86_64] #1000 bluez-alsa: install check OK
	i586: bluez-alsa=5:4.1.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
 /usr/lib/alsa-lib
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:09 :: [i586] #1000 bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:15 :: [aarch64] #1000 bash-completion-bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:15 :: [x86_64] #1000 bluez-alsa-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:16 :: [i586] #1000 bluez-alsa-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:19 :: [x86_64] #1000 hcitop: install check OK
2023-Jun-05 07:29:19 :: [ppc64le] #1000 bash-completion-bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:19 :: [i586] #1000 hcitop: install check OK
	aarch64: bluez-alsa=5:4.1.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
 /usr/lib64/alsa-lib
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:22 :: [aarch64] #1000 bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:23 :: [x86_64] #1000 hcitop-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:23 :: [i586] #1000 hcitop-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:26 :: [x86_64] #1100 libpulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:29:27 :: [i586] #1100 libpulseaudio: install check OK
	ppc64le: bluez-alsa=5:4.1.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
 /usr/lib64/alsa-lib
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:28 :: [ppc64le] #1000 bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:28 :: [armh] #1000 bash-completion-bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:32 :: [x86_64] #1100 libpulseaudio-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:33 :: [i586] #1100 libpulseaudio-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:34 :: [aarch64] #1000 bluez-alsa-debuginfo: install check OK
	x86_64: libpulseaudio-devel=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
 /usr/share/vala
 /usr/share/vala/vapi
2023-Jun-05 07:29:37 :: [x86_64] #1100 libpulseaudio-devel: install check OK
	i586: libpulseaudio-devel=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
 /usr/share/vala
 /usr/share/vala/vapi
2023-Jun-05 07:29:38 :: [i586] #1100 libpulseaudio-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:29:38 :: [x86_64] #700 libsbc-devel: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:29:39 :: [i586] #700 libsbc-devel: install check OK (cached)
	armh: bluez-alsa=5:4.1.0-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
 /usr/lib/alsa-lib
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:40 :: [x86_64] #700 libsbc1: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:29:40 :: [armh] #1000 bluez-alsa: install check OK
2023-Jun-05 07:29:40 :: [aarch64] #1000 hcitop: install check OK
2023-Jun-05 07:29:41 :: [i586] #700 libsbc1: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:29:41 :: [ppc64le] #1000 bluez-alsa-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:42 :: [x86_64] #700 libsbc1-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:29:43 :: [i586] #700 libsbc1-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:29:48 :: [aarch64] #1000 hcitop-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:48 :: [ppc64le] #1000 hcitop: install check OK
	x86_64: pipewire=0.3.71-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:49 :: [x86_64] #1200 pipewire: install check OK
	i586: pipewire=0.3.71-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:29:50 :: [i586] #1200 pipewire: install check OK
2023-Jun-05 07:29:54 :: [aarch64] #1100 libpulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:29:56 :: [ppc64le] #1000 hcitop-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:29:58 :: [armh] #1000 bluez-alsa-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:03 :: [x86_64] #1200 pipewire-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:04 :: [ppc64le] #1100 libpulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:30:04 :: [aarch64] #1100 libpulseaudio-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:06 :: [i586] #1200 pipewire-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:08 :: [x86_64] #1200 pipewire-libs: install check OK
2023-Jun-05 07:30:08 :: [armh] #1000 hcitop: install check OK
2023-Jun-05 07:30:11 :: [i586] #1200 pipewire-libs: install check OK
	aarch64: libpulseaudio-devel=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
 /usr/share/vala
 /usr/share/vala/vapi
2023-Jun-05 07:30:12 :: [aarch64] #1100 libpulseaudio-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:30:14 :: [ppc64le] #1100 libpulseaudio-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:16 :: [aarch64] #700 libsbc-devel: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:30:19 :: [aarch64] #700 libsbc1: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:30:19 :: [x86_64] #1200 pipewire-libs-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:20 :: [armh] #1000 hcitop-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:22 :: [aarch64] #700 libsbc1-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:30:24 :: [i586] #1200 pipewire-libs-debuginfo: install check OK
	ppc64le: libpulseaudio-devel=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib64/cmake
 /usr/share/vala
 /usr/share/vala/vapi
2023-Jun-05 07:30:24 :: [ppc64le] #1100 libpulseaudio-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:30:25 :: [x86_64] #1200 pipewire-libs-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:30:28 :: [ppc64le] #700 libsbc-devel: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:30:30 :: [i586] #1200 pipewire-libs-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:30:30 :: [armh] #1100 libpulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:30:31 :: [x86_64] #1200 pipewire-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:30:31 :: [ppc64le] #700 libsbc1: install check OK (cached)
	aarch64: pipewire=0.3.71-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:30:34 :: [ppc64le] #700 libsbc1-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:30:35 :: [aarch64] #1200 pipewire: install check OK
2023-Jun-05 07:30:35 :: [i586] #1200 pipewire-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:30:42 :: [x86_64] #1200 pipewire-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:44 :: [armh] #1100 libpulseaudio-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:30:48 :: [x86_64] #1100 pulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:30:48 :: [i586] #1200 pipewire-utils-debuginfo: install check OK
	ppc64le: pipewire=0.3.71-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:30:49 :: [ppc64le] #1200 pipewire: install check OK
	x86_64: pulseaudio-daemon=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/xdg/Xwayland-session.d
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2023-Jun-05 07:30:54 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-daemon: install check OK
2023-Jun-05 07:30:54 :: [i586] #1100 pulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:30:57 :: [aarch64] #1200 pipewire-debuginfo: install check OK
	armh: libpulseaudio-devel=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/cmake
 /usr/share/vala
 /usr/share/vala/vapi
2023-Jun-05 07:30:58 :: [armh] #1100 libpulseaudio-devel: install check OK
	i586: pulseaudio-daemon=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/xdg/Xwayland-session.d
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2023-Jun-05 07:31:01 :: [i586] #1100 pulseaudio-daemon: install check OK
2023-Jun-05 07:31:03 :: [armh] #700 libsbc-devel: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:31:04 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-daemon-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:07 :: [aarch64] #1200 pipewire-libs: install check OK
2023-Jun-05 07:31:08 :: [armh] #700 libsbc1: install check OK (cached)
	x86_64: pulseaudio-gsettings=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulse
2023-Jun-05 07:31:10 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-gsettings: install check OK
2023-Jun-05 07:31:12 :: [i586] #1100 pulseaudio-daemon-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:13 :: [armh] #700 libsbc1-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:31:17 :: [ppc64le] #1200 pipewire-debuginfo: install check OK
	i586: pulseaudio-gsettings=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulse
2023-Jun-05 07:31:19 :: [i586] #1100 pulseaudio-gsettings: install check OK
2023-Jun-05 07:31:21 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-gsettings-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:26 :: [aarch64] #1200 pipewire-libs-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:27 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-jack: install check OK
2023-Jun-05 07:31:29 :: [ppc64le] #1200 pipewire-libs: install check OK
2023-Jun-05 07:31:30 :: [i586] #1100 pulseaudio-gsettings-debuginfo: install check OK
	armh: pipewire=0.3.71-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/alsa/alsa.conf.d
2023-Jun-05 07:31:32 :: [armh] #1200 pipewire: install check OK
2023-Jun-05 07:31:36 :: [aarch64] #1200 pipewire-libs-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:31:36 :: [i586] #1100 pulseaudio-jack: install check OK
2023-Jun-05 07:31:37 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-jack-debuginfo: install check OK
	x86_64: pulseaudio-module-xrdp=0.7-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulseaudio-module-xrdp
2023-Jun-05 07:31:44 :: [x86_64] #1400 pulseaudio-module-xrdp: install check OK
2023-Jun-05 07:31:45 :: [aarch64] #1200 pipewire-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:31:48 :: [i586] #1100 pulseaudio-jack-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:50 :: [x86_64] #1400 pulseaudio-module-xrdp-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:31:51 :: [ppc64le] #1200 pipewire-libs-debuginfo: install check OK
	i586: pulseaudio-module-xrdp=0.7-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulseaudio-module-xrdp
2023-Jun-05 07:31:54 :: [i586] #1400 pulseaudio-module-xrdp: install check OK
2023-Jun-05 07:32:01 :: [i586] #1400 pulseaudio-module-xrdp-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:03 :: [ppc64le] #1200 pipewire-libs-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:32:04 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-qpaeq: install check OK
2023-Jun-05 07:32:04 :: [aarch64] #1200 pipewire-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:07 :: [armh] #1200 pipewire-debuginfo: install check OK
	x86_64: pulseaudio-system=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
2023-Jun-05 07:32:10 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-system: install check OK
2023-Jun-05 07:32:14 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:32:14 :: [ppc64le] #1200 pipewire-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:32:15 :: [aarch64] #1100 pulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:32:17 :: [i586] #1100 pulseaudio-qpaeq: install check OK
2023-Jun-05 07:32:19 :: [x86_64] #1100 pulseaudio-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:21 :: [x86_64] #700 sbcinfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:32:22 :: [armh] #1200 pipewire-libs: install check OK
	i586: pulseaudio-system=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
2023-Jun-05 07:32:23 :: [x86_64] #700 sbcinfo-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:32:23 :: [i586] #1100 pulseaudio-system: install check OK
	aarch64: pulseaudio-daemon=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/xdg/Xwayland-session.d
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2023-Jun-05 07:32:25 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-daemon: install check OK
2023-Jun-05 07:32:27 :: [i586] #1100 pulseaudio-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:32:29 :: [x86_64] #1500 tshark: install check OK
2023-Jun-05 07:32:32 :: [i586] #1100 pulseaudio-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:34 :: [i586] #700 sbcinfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:32:36 :: [i586] #700 sbcinfo-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:32:37 :: [ppc64le] #1200 pipewire-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:42 :: [x86_64] #1500 tshark-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:32:42 :: [i586] #1500 tshark: install check OK
2023-Jun-05 07:32:42 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-daemon-debuginfo: install check OK
	x86_64: wireshark-base=4.0.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
 /usr/share/metainfo
2023-Jun-05 07:32:48 :: [x86_64] #1500 wireshark-base: install check OK
2023-Jun-05 07:32:50 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:32:52 :: [armh] #1200 pipewire-libs-debuginfo: install check OK
	aarch64: pulseaudio-gsettings=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulse
2023-Jun-05 07:32:53 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-gsettings: install check OK
2023-Jun-05 07:32:56 :: [i586] #1500 tshark-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:01 :: [x86_64] #1500 wireshark-base-debuginfo: install check OK
	i586: wireshark-base=4.0.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
 /usr/share/metainfo
	ppc64le: pulseaudio-daemon=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/xdg/Xwayland-session.d
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2023-Jun-05 07:33:02 :: [i586] #1500 wireshark-base: install check OK
2023-Jun-05 07:33:03 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-daemon: install check OK
2023-Jun-05 07:33:08 :: [armh] #1200 pipewire-libs-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:33:08 :: [x86_64] #1500 wireshark-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:33:09 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-gsettings-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:17 :: [i586] #1500 wireshark-base-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:20 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-jack: install check OK
2023-Jun-05 07:33:22 :: [x86_64] #1500 wireshark-devel-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:23 :: [armh] #1200 pipewire-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:33:24 :: [i586] #1500 wireshark-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:33:24 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-daemon-debuginfo: install check OK
	ppc64le: pulseaudio-gsettings=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulse
2023-Jun-05 07:33:37 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-jack-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:37 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-gsettings: install check OK
2023-Jun-05 07:33:37 :: [x86_64] #1500 wireshark-qt5: install check OK
2023-Jun-05 07:33:39 :: [i586] #1500 wireshark-devel-debuginfo: install check OK
	aarch64: pulseaudio-module-xrdp=0.7-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulseaudio-module-xrdp
2023-Jun-05 07:33:48 :: [aarch64] #1400 pulseaudio-module-xrdp: install check OK
2023-Jun-05 07:33:52 :: [armh] #1200 pipewire-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:55 :: [i586] #1500 wireshark-qt5: install check OK
2023-Jun-05 07:33:58 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-gsettings-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:33:59 :: [aarch64] #1400 pulseaudio-module-xrdp-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:34:09 :: [armh] #1100 pulseaudio: install check OK
2023-Jun-05 07:34:11 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-jack: install check OK
2023-Jun-05 07:34:21 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-qpaeq: install check OK
	armh: pulseaudio-daemon=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/xdg/Xwayland-session.d
 /usr/lib/systemd
 /usr/lib/systemd/user
2023-Jun-05 07:34:26 :: [armh] #1100 pulseaudio-daemon: install check OK
	aarch64: pulseaudio-system=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
2023-Jun-05 07:34:32 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-system: install check OK
2023-Jun-05 07:34:32 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-jack-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:34:39 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:34:40 :: [x86_64] #1500 wireshark-qt5-debuginfo: install check OK
	ppc64le: pulseaudio-module-xrdp=0.7-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulseaudio-module-xrdp
2023-Jun-05 07:34:45 :: [ppc64le] #1400 pulseaudio-module-xrdp: install check OK
2023-Jun-05 07:34:48 :: [aarch64] #1100 pulseaudio-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:34:51 :: [aarch64] #700 sbcinfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:34:53 :: [armh] #1100 pulseaudio-daemon-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:34:54 :: [aarch64] #700 sbcinfo-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:34:59 :: [ppc64le] #1400 pulseaudio-module-xrdp-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:35:05 :: [aarch64] #1500 tshark: install check OK
2023-Jun-05 07:35:06 :: [i586] #1500 wireshark-qt5-debuginfo: install check OK
	armh: pulseaudio-gsettings=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulse
2023-Jun-05 07:35:10 :: [armh] #1100 pulseaudio-gsettings: install check OK
2023-Jun-05 07:35:26 :: [aarch64] #1500 tshark-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:35:27 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-qpaeq: install check OK
2023-Jun-05 07:35:36 :: [armh] #1100 pulseaudio-gsettings-debuginfo: install check OK
	aarch64: wireshark-base=4.0.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
 /usr/share/metainfo
2023-Jun-05 07:35:37 :: [aarch64] #1500 wireshark-base: install check OK
	ppc64le: pulseaudio-system=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
2023-Jun-05 07:35:40 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-system: install check OK
2023-Jun-05 07:35:47 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:35:53 :: [armh] #1100 pulseaudio-jack: install check OK
2023-Jun-05 07:35:58 :: [ppc64le] #1100 pulseaudio-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:35:58 :: [aarch64] #1500 wireshark-base-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:36:02 :: [ppc64le] #700 sbcinfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:36:05 :: [ppc64le] #700 sbcinfo-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:36:10 :: [aarch64] #1500 wireshark-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:36:17 :: [ppc64le] #1500 tshark: install check OK
2023-Jun-05 07:36:20 :: [armh] #1100 pulseaudio-jack-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:36:33 :: [aarch64] #1500 wireshark-devel-debuginfo: install check OK
	armh: pulseaudio-module-xrdp=0.7-alt1 post-install unowned files:
 /usr/lib/pulseaudio-module-xrdp
2023-Jun-05 07:36:37 :: [armh] #1400 pulseaudio-module-xrdp: install check OK
2023-Jun-05 07:36:43 :: [ppc64le] #1500 tshark-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:36:54 :: [armh] #1400 pulseaudio-module-xrdp-debuginfo: install check OK
	ppc64le: wireshark-base=4.0.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
 /usr/share/metainfo
2023-Jun-05 07:36:56 :: [ppc64le] #1500 wireshark-base: install check OK
2023-Jun-05 07:36:57 :: [aarch64] #1500 wireshark-qt5: install check OK
2023-Jun-05 07:37:23 :: [ppc64le] #1500 wireshark-base-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:37:28 :: [armh] #1100 pulseaudio-qpaeq: install check OK
2023-Jun-05 07:37:37 :: [ppc64le] #1500 wireshark-devel: install check OK
	armh: pulseaudio-system=16.1-alt1 post-install unowned files:
 /etc/dbus-1
 /etc/dbus-1/system.d
2023-Jun-05 07:37:45 :: [armh] #1100 pulseaudio-system: install check OK
2023-Jun-05 07:37:55 :: [armh] #1100 pulseaudio-utils: install check OK
2023-Jun-05 07:38:05 :: [ppc64le] #1500 wireshark-devel-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:38:10 :: [armh] #1100 pulseaudio-utils-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:38:15 :: [armh] #700 sbcinfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:38:20 :: [armh] #700 sbcinfo-debuginfo: install check OK (cached)
2023-Jun-05 07:38:30 :: [aarch64] #1500 wireshark-qt5-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:38:35 :: [ppc64le] #1500 wireshark-qt5: install check OK
2023-Jun-05 07:38:35 :: [armh] #1500 tshark: install check OK
2023-Jun-05 07:39:08 :: [armh] #1500 tshark-debuginfo: install check OK
	armh: wireshark-base=4.0.6-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/icons/hicolor/128x128
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/apps
 /usr/share/icons/hicolor/128x128/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/16x16/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/24x24
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/apps
 /usr/share/icons/hicolor/24x24/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/256x256
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps
 /usr/share/icons/hicolor/256x256/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/32x32/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/48x48/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/64x64
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/apps
 /usr/share/icons/hicolor/64x64/mimetypes
 /usr/share/icons/hicolor/scalable
 /usr/share/icons/hicolor/scalable/apps
 /usr/share/metainfo
2023-Jun-05 07:39:24 :: [armh] #1500 wireshark-base: install check OK
2023-Jun-05 07:39:56 :: [armh] #1500 wireshark-base-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:40:14 :: [armh] #1500 wireshark-devel: install check OK
2023-Jun-05 07:40:32 :: [ppc64le] #1500 wireshark-qt5-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:40:48 :: [armh] #1500 wireshark-devel-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:41:25 :: [armh] #1500 wireshark-qt5: install check OK
2023-Jun-05 07:43:45 :: [armh] #1500 wireshark-qt5-debuginfo: install check OK
2023-Jun-05 07:43:49 :: [x86_64-i586] plan: #15 +15 -15 =10810
2023-Jun-05 07:44:41 :: [x86_64-i586] arepo build OK
2023-Jun-05 07:44:56 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2023-Jun-05 07:44:58 :: [x86_64-i586] created next repo
2023-Jun-05 07:45:07 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2023-Jun-05 07:45:09 :: gears inheritance check OK
2023-Jun-05 07:45:10 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to libsbc ALLOWED for shrek: project leader
check-subtask-perms: #700: libsbc: approved by shrek
girar-check-perms: access to bluez-alsa ALLOWED for lakostis: project leader
check-subtask-perms: #1000: bluez-alsa: allowed for lakostis
girar-check-perms: access to pulseaudio ALLOWED for lakostis: rebuild is allowed by default
check-subtask-perms: #1100: pulseaudio: allowed for lakostis
girar-check-perms: access to pipewire ALLOWED for lakostis: rebuild is allowed by default
check-subtask-perms: #1200: pipewire: allowed for lakostis
girar-check-perms: access to pulseaudio-module-xrdp ALLOWED for lakostis: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #1400: pulseaudio-module-xrdp: allowed for lakostis
girar-check-perms: access to wireshark ALLOWED for lakostis: project leader welcomes random builders
check-subtask-perms: #1500: wireshark: allowed for lakostis
2023-Jun-05 07:45:11 :: acl check OK
2023-Jun-05 07:45:13 :: following just built binary packages affect protected task #311250:
 libpulseaudio libpulseaudio-devel libsbc pipewire-libs pipewire-libs-devel
2023-Jun-05 07:45:13 :: sorry for the inconvenience, another build iteration will be made later
2023-Jun-05 07:45:13 :: task #321919 for sisyphus POSTPONED


 parent reply	other threads:[~2023-06-05 7:45 UTC|newest]

Thread overview: 7+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2023-05-26 11:39 [#321919] TESTED libsbc.git=2.0-alt1 Girar awaiter (lakostis)
2023-05-26 11:51 ` [#321919] [test-only] FAILED (try 2) libsbc.git=2.0-alt1 bluez-alsa.git=4.1.0-alt1 Girar awaiter (lakostis)
2023-05-26 14:06 ` [#321919] TESTED (try 3) " Girar awaiter (lakostis)
2023-05-26 14:59 ` [#321919] EPERM (try 4) " Girar awaiter (lakostis)
2023-06-04 18:27 ` [#321919] FAILED (try 5) " Girar awaiter (lakostis)
2023-06-05 7:45 ` Girar awaiter (lakostis) [this message]
2023-06-07 23:13 ` [#321919] DONE (try 6) " Girar pender (lakostis)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.321919.6.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=aris@altlinux.org \
  --cc=cas@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-sisyphus@altlinux.org \
  --cc=lakostis@altlinux.org \
  --cc=rider@altlinux.org \
  --cc=sbolshakov@altlinux.org \
  --cc=shrek@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git