ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
From: "Girar awaiter (majioa)" <girar-builder@altlinux.org>
To: Pavel Skrylev <majioa@altlinux.org>
Cc: sisyphus-incominger@lists.altlinux.org,
	girar-builder-sisyphus@altlinux.org
Subject: [#296703] [test-only] FAILED (try 13) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 ...
Date: Wed, 23 Mar 2022 16:04:24 +0000
Message-ID: <girar.task.296703.13.1@gyle.mskdc.altlinux.org> (raw)
In-Reply-To: <girar.task.296703.1.1@gyle.mskdc.altlinux.org>

https://git.altlinux.org/tasks/296703/logs/events.13.1.log

subtask name         aarch64 armh  i586 ppc64le x86_64
 #1000 gem-bootsnap       59 1:29   36   1:08   34
 #1100 gem-bson         56 1:27   34   1:07   32
 #1200 gem-byebug       1:05 1:34   35   1:12   36
 #1300 gem-cairo        1:18 1:56   44   1:33   41
 #1500 gem-cap2         54 1:17   31   1:01   31
 #1600 gem-cbor         59 1:27   35   1:11   33
 #1640 gem-concurrent-ruby   1:47 2:40  1:04   2:10   59
 #2000 gem-cool-io       1:04 1:36   36   1:14   35
 #2100 gem-curb        1:54 2:54   59   2:13   56
 #2200 gem-curses       1:16   ?   42   1:29   40
 #2400 gem-debug-inspector    50   ?   29    59   28
 #2500 gem-ed25519       1:01   ?   35   1:07   32
 #2600 gem-escape-utils     52   ?   31   1:03   31
 #2700 gem-sus          48   ?   27    ?   26
 #3000 gem-eventmachine    1:24   ?   45    ?   44
 #3100 gem-fcgi          ?   ?   29    ?   29
 #3140 gem-nio4r         ?   ?   34    ?   32
 #3200 gem-io-event        ?   ?   32    ?   33
 #3400 gem-gpgme         ?   ?   37    ?   34
 #3500 gem-hiredis        ?   ?   36    ?   35
 #3600 gem-hpricot        ?   ?   40    ?   39
 #3700 gem-idn-ruby        ?   ?   29    ?   29
 #4000 gem-io-extra        ?   ?   30    ?   29
 #4100 gem-jaro-winkler      ?   ?   32    ?   31
 #4200 gem-journald-native    ?   ?   31    ?   32
 #4300 gem-jsminc         ?   ?   28    ?   28
 #4400 gem-kgio          ?   ?   36    ?   34
 #4440 gem-ruby-libvirt      ?   ?  1:16    ?  1:11
 #4600 gem-libyajl2        ?   ?   24    ?   24
 #4700 gem-memcached       ?   ?   37    ?   36
 #5000 gem-markly         ?   ?   40    ?   38
 #5200 gem-mongrel        ?   ? failed    ?   36
 #5400 gem-mysql2         ?   ?    ?    ?   35

2022-Mar-23 15:41:33 :: test-only task #296703 for sisyphus resumed by majioa:
2022-Mar-23 15:41:33 :: message: update
#40 removed
#60 removed
#70 build 5.999.5-alt13 from /people/majioa/packages/gem-setup.git fetched at 2022-Mar-23 07:46:06
#100 build 3.1.1-alt1 from /people/majioa/packages/ruby.git fetched at 2022-Mar-15 21:20:01
#110 removed
#120 build 3.23.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-hoe.git fetched at 2022-Mar-16 15:30:38
#130 build 2.6.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-json.git fetched at 2022-Mar-16 20:57:38
#134 build 1.1.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-librarianp.git fetched at 2022-Mar-16 21:36:33
#140 build 1.15.5-alt1 from /people/majioa/packages/gem-ffi.git fetched at 2022-Mar-16 14:29:09
#200 build 1.26.1-alt3 from /gears/u/unit.git fetched at 2022-Mar-16 08:47:26 from sisyphus
#300 build 0.7.2-alt1 from /gears/g/gem-aliyun-sdk.git fetched at 2022-Mar-16 08:48:32 from sisyphus
#400 build 1.1.101-alt1 from /gears/g/gem-atomic.git fetched at 2022-Mar-16 08:51:57 from sisyphus
#500 build 0.6.4-alt1 from /gears/g/gem-augeas.git fetched at 2022-Mar-16 08:53:39 from sisyphus
#600 build 3.1.17-alt1 from /people/majioa/packages/gem-bcrypt.git fetched at 2022-Mar-16 09:23:39
#700 build 1.1.0-alt1 from /gears/g/gem-bcrypt-pbkdf.git fetched at 2022-Mar-16 10:12:30 from sisyphus
#740 build 1.4.5-alt1 from /people/majioa/packages/gem-msgpack.git fetched at 2022-Mar-18 18:32:42
#1000 build 1.11.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-bootsnap.git fetched at 2022-Mar-16 10:30:18
#1100 build 4.14.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-bson.git fetched at 2022-Mar-16 10:34:31
#1200 build 11.1.3-alt1 from /gears/g/gem-byebug.git fetched at 2022-Mar-16 10:35:13 from sisyphus
#1300 build 1.17.5-alt1 from /gears/g/gem-cairo.git fetched at 2022-Mar-16 10:35:43 from sisyphus
#1400 removed
#1500 build 0.2.2.1-alt0.1 from /gears/g/gem-cap2.git fetched at 2022-Mar-16 11:40:07 from sisyphus
#1600 build 0.5.9.6-alt1 from /gears/g/gem-cbor.git fetched at 2022-Mar-16 11:40:42 from sisyphus
#1640 build 1.1.9-alt1 from /people/majioa/packages/gem-concurrent-ruby.git fetched at 2022-Mar-21 07:18:03
#1700 removed
#2000 build 1.7.1-alt1 from /gears/g/gem-cool-io.git fetched at 2022-Mar-16 11:55:30 from sisyphus
#2100 build 1.0.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-curb.git fetched at 2022-Mar-16 12:17:25
#2200 build 1.4.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-curses.git fetched at 2022-Mar-16 12:40:29
#2300 removed
#2400 build 1.1.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-debug-inspector.git fetched at 2022-Mar-16 12:50:05
#2500 build 1.3.0-alt1 from /gears/g/gem-ed25519.git fetched at 2022-Mar-16 12:54:02 from sisyphus
#2600 build 1.2.1-alt3 from /gears/g/gem-escape-utils.git fetched at 2022-Mar-16 12:54:47 from sisyphus
#2700 build 0.6.2-alt1 from /people/majioa/packages/gem-sus.git fetched at 2022-Mar-16 13:30:12
#3000 build 1.3.0.dev.1-alt1 from /gears/g/gem-eventmachine.git fetched at 2022-Mar-16 13:34:39 from sisyphus
#3100 build 0.9.2.1-alt3.1 from /gears/g/gem-fcgi.git fetched at 2022-Mar-16 13:39:55 from sisyphus
#3140 build 2.5.8-alt1 from /people/majioa/packages/gem-nio4r.git fetched at 2022-Mar-22 07:12:34
#3200 build 1.0.5-alt1 from /people/majioa/packages/gem-io-event.git fetched at 2022-Mar-16 13:41:26
#3240 removed
#3300 delete gem-event
#3400 build 2.0.20-alt1 from /gears/g/gem-gpgme.git fetched at 2022-Mar-16 13:45:28 from sisyphus
#3500 build 0.6.3-alt2 from /gears/g/gem-hiredis.git fetched at 2022-Mar-16 14:31:51 from sisyphus
#3600 build 0.8.6-alt4.3 from /gears/g/gem-hpricot.git fetched at 2022-Mar-16 15:48:12 from sisyphus
#3700 build 0.1.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-idn-ruby.git fetched at 2022-Mar-16 18:28:30
#4000 build 1.3.0-alt1.1 from /gears/g/gem-io-extra.git fetched at 2022-Mar-16 18:46:23 from sisyphus
#4100 build 1.5.4-alt1 from /gears/g/gem-jaro-winkler.git fetched at 2022-Mar-16 18:48:59 from sisyphus
#4200 build 1.0.11-alt1.3 from /gears/g/gem-journald-native.git fetched at 2022-Mar-16 19:06:34 from sisyphus
#4300 build 2.0.0-alt3 from /gears/g/gem-jsminc.git fetched at 2022-Mar-16 19:07:06 from sisyphus
#4400 build 2.11.4-alt1 from /gears/g/gem-kgio.git fetched at 2022-Mar-16 21:26:18 from sisyphus
#4440 build 0.8.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-ruby-libvirt.git fetched at 2022-Mar-22 20:29:19
#4500 removed
#4600 build 2.1.0-alt2 from /gears/g/gem-libyajl2.git fetched at 2022-Mar-16 21:40:49 from sisyphus
#4700 build 2.0.0-alt1.1 from /gears/g/gem-memcached.git fetched at 2022-Mar-16 22:06:55 from sisyphus
#5000 build 0.7.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-markly.git fetched at 2022-Mar-16 22:07:33
#5100 removed
#5200 build 1.2.0-alt1.1 from /people/majioa/packages/gem-mongrel.git fetched at 2022-Mar-17 06:58:40
#5300 removed
#5400 build 0.5.3-alt1 from /gears/g/gem-mysql2.git fetched at 2022-Mar-17 07:26:32 from sisyphus
#5500 removed
#5600 build 1.13.3-alt1 from /people/majioa/packages/gem-nokogiri.git fetched at 2022-Mar-17 09:37:10
#5640 build 2.1.2-alt1.2 from /gears/g/gem-ruby-ll.git fetched at 2022-Mar-23 09:48:30 from sisyphus
#5660 build 2.14.10-alt1 from /people/majioa/packages/gem-ox.git fetched at 2022-Mar-23 09:51:17
#5700 build 3.3-alt1 from /gears/g/gem-oga.git fetched at 2022-Mar-17 09:41:35 from sisyphus
#6000 removed
#6100 build 3.13.11-alt1 from /people/majioa/packages/gem-oj.git fetched at 2022-Mar-17 12:28:44
#6200 build 1.5.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-hoe-bundler.git fetched at 2022-Mar-17 12:29:11
#6300 build 0.10.0-alt1.3 from /gears/g/gem-opengl.git fetched at 2022-Mar-17 12:34:39 from sisyphus
#6400 build 3.0.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-openssl.git fetched at 2022-Mar-17 12:58:51
#6500 build 4.4.1-alt1 from /gears/g/gem-ovirt-engine-sdk.git fetched at 2022-Mar-17 13:05:44 from sisyphus
#6600 removed
#6700 build 0.13.3-alt1 from /gears/g/gem-patron.git fetched at 2022-Mar-17 13:29:14 from sisyphus
#7000 build 2.4.1-alt3 from /gears/g/gem-posix-mq.git fetched at 2022-Mar-17 13:32:41 from sisyphus
#7100 build 0.3.15-alt1 from /gears/g/gem-posix-spawn.git fetched at 2022-Mar-17 13:32:59 from sisyphus
#7200 build 1.3.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-pg.git fetched at 2022-Mar-17 13:41:57
#7300 build 1.6.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-racc.git fetched at 2022-Mar-17 15:01:46
#7400 build 0.4.4-alt1 from /gears/g/gem-rbtree.git fetched at 2022-Mar-17 15:08:29 from sisyphus
#7500 build 2.2.0.2-alt1 from /gears/g/gem-rdiscount.git fetched at 2022-Mar-17 15:08:48 from sisyphus
#7600 build 3.5.0-alt1 from /gears/g/gem-redcarpet.git fetched at 2022-Mar-17 15:09:43 from sisyphus
#7700 build 1.8.2-alt1 from /people/majioa/packages/gem-redis-namespace.git fetched at 2022-Mar-17 15:31:25
#10000 build 0.1.5-alt1 from /gears/g/gem-rkerberos.git fetched at 2022-Mar-17 15:31:55 from sisyphus
#10100 build 0.2.3-alt1 from /people/majioa/packages/gem-aggregate.git fetched at 2022-Mar-17 16:14:53
#10200 build 0.20.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-raindrops.git fetched at 2022-Mar-17 16:29:47
#10300 build 0.5.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-rspec-junit-formatter.git fetched at 2022-Mar-17 16:30:21
#10400 build 5.6.2-alt1 from /people/majioa/packages/gem-puma.git fetched at 2022-Mar-17 16:53:30
#10500 build 4.2.4-alt1 from /people/majioa/packages/gem-rmagick.git fetched at 2022-Mar-17 17:01:00
#10600 build 1.0.0-alt1 from /gears/g/gem-rmem.git fetched at 2022-Mar-17 17:08:09 from sisyphus
#10700 build 0.5.0-alt4 from /gears/g/gem-ruby-augeas.git fetched at 2022-Mar-17 17:09:46 from sisyphus
#11000 build 0.9.20-alt4.2 from /gears/g/gem-ruby-ldap.git fetched at 2022-Mar-17 17:15:08 from sisyphus
#11100 removed
#11200 build 0.99999-alt2 from /gears/g/gem-ruby-odbc.git fetched at 2022-Mar-17 17:15:57 from sisyphus
#11300 build 4.0.3-alt1 from /people/majioa/packages/gem-psych.git fetched at 2022-Mar-17 17:24:39
#11400 build 0.18.0-alt1 from /gears/g/gem-ruby-prof.git fetched at 2022-Mar-17 17:40:48 from sisyphus
#11500 build 2.4.0-alt3 from /gears/g/gem-sassc.git fetched at 2022-Mar-17 17:53:08 from sisyphus
#11600 build 1.4.2-alt2 from /gears/g/gem-sqlite3.git fetched at 2022-Mar-17 18:04:18 from sisyphus
#11700 build 2.5.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-ruby-shadow.git fetched at 2022-Mar-17 18:06:29
#12000 build 0.2.3-alt4 from /gears/g/gem-strptime.git fetched at 2022-Mar-17 18:06:46 from sisyphus
#12100 build 1.8.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-thin.git fetched at 2022-Mar-17 18:17:43
#12200 build 0.4.4.4-alt1 from /gears/g/gem-unicode.git fetched at 2022-Mar-17 18:20:33 from sisyphus
#12300 build 0.0.8.1-alt1 from /people/majioa/packages/gem-unf-ext.git fetched at 2022-Mar-17 18:36:16
#12400 build 1.2.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-unicode-version.git fetched at 2022-Mar-17 18:43:10
#12500 build 6.1.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-unicorn.git fetched at 2022-Mar-17 18:47:45
#12600 build 0.7.5-alt1 from /gears/g/gem-websocket-driver.git fetched at 2022-Mar-17 18:48:38 from sisyphus
#12700 build 1.4.1-alt3 from /gears/g/gem-yajl-ruby.git fetched at 2022-Mar-17 18:49:19 from sisyphus
#13000 build 0.5.0-alt3.2 from /gears/g/gem-zoom.git fetched at 2022-Mar-17 18:49:51 from sisyphus
#13100 build libprelude-5.2.0-alt1_11.src.rpm from sisyphus
#13200 removed
#13300 build 3.1.0-alt1 from /people/majioa/packages/gem-unicode-emoji.git fetched at 2022-Mar-17 18:52:49
#13400 delete gem-libvirt
2022-Mar-23 15:41:35 :: created build repo
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1000: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1100: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1200: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1300: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1500: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1600: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #1640: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2000: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2100: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2200: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2400: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2500: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2600: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:35 :: #2700: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3000: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3100: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3140: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3200: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3400: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3500: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3600: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #3700: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4000: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4100: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4200: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4300: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4400: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4440: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4600: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #4700: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #5000: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #5200: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #5400: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: #5600: force rebuild
2022-Mar-23 15:41:36 :: [x86_64] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build start
2022-Mar-23 15:41:36 :: [aarch64] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build start
2022-Mar-23 15:41:36 :: [ppc64le] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build start
2022-Mar-23 15:41:36 :: [armh] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build start
2022-Mar-23 15:41:36 :: [i586] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build start
2022-Mar-23 15:41:48 :: [i586] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:41:48 :: [i586] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:41:49 :: [x86_64] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:41:49 :: [x86_64] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:41:57 :: [i586] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:41:57 :: [i586] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:41:58 :: [x86_64] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:41:58 :: [x86_64] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:04 :: [aarch64] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:05 :: [aarch64] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:06 :: [i586] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:06 :: [i586] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:06 :: [x86_64] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:07 :: [x86_64] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:09 :: [ppc64le] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:09 :: [ppc64le] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:15 :: [i586] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:15 :: [i586] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:15 :: [x86_64] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:15 :: [x86_64] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:17 :: [armh] #70 gem-setup.git 5.999.5-alt13: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:17 :: [armh] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:23 :: [i586] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:23 :: [i586] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:24 :: [x86_64] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:24 :: [x86_64] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:26 :: [aarch64] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:26 :: [aarch64] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:30 :: [ppc64le] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:30 :: [ppc64le] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:32 :: [i586] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:32 :: [i586] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:42:32 :: [x86_64] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:32 :: [x86_64] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:42:41 :: [i586] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:41 :: [i586] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:41 :: [x86_64] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:41 :: [x86_64] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:46 :: [aarch64] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:46 :: [aarch64] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:46 :: [armh] #100 ruby.git 3.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:46 :: [armh] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:49 :: [i586] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:50 :: [i586] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:50 :: [x86_64] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:50 :: [x86_64] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:50 :: [ppc64le] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:50 :: [ppc64le] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:58 :: [x86_64] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:58 :: [i586] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:42:58 :: [x86_64] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:42:58 :: [i586] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:07 :: [i586] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:07 :: [x86_64] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:07 :: [i586] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:07 :: [x86_64] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:10 :: [ppc64le] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:10 :: [ppc64le] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:11 :: [aarch64] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:11 :: [aarch64] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:15 :: [armh] #120 gem-hoe.git 3.23.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:15 :: [armh] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:15 :: [i586] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:15 :: [i586] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:15 :: [x86_64] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:15 :: [x86_64] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:24 :: [i586] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:24 :: [i586] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:24 :: [x86_64] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:24 :: [x86_64] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:30 :: [ppc64le] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:30 :: [ppc64le] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:32 :: [i586] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:32 :: [i586] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:32 :: [x86_64] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:32 :: [x86_64] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:35 :: [aarch64] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:35 :: [aarch64] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:44 :: [armh] #130 gem-json.git 2.6.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:44 :: [armh] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:43:51 :: [ppc64le] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:51 :: [ppc64le] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:43:55 :: [aarch64] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:43:55 :: [aarch64] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:44:06 :: [x86_64] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:44:06 :: [x86_64] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:08 :: [i586] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:44:08 :: [i586] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:11 :: [ppc64le] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:11 :: [ppc64le] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:12 :: [armh] #134 gem-librarianp.git 1.1.1-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:12 :: [armh] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:15 :: [aarch64] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:15 :: [aarch64] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:32 :: [ppc64le] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:32 :: [ppc64le] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:34 :: [aarch64] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:34 :: [aarch64] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:38 :: [x86_64] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:44:38 :: [x86_64] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:42 :: [armh] #140 gem-ffi.git 1.15.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:42 :: [armh] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:44:42 :: [i586] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:44:42 :: [i586] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:52 :: [ppc64le] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:52 :: [ppc64le] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:44:54 :: [aarch64] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:44:54 :: [aarch64] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:11 :: [armh] #200 unit.git 1.26.1-alt3: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:11 :: [armh] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:12 :: [ppc64le] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:12 :: [ppc64le] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:14 :: [x86_64] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:45:14 :: [x86_64] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:14 :: [aarch64] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:14 :: [aarch64] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:17 :: [i586] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:45:17 :: [i586] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:32 :: [ppc64le] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:32 :: [ppc64le] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:33 :: [aarch64] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:33 :: [aarch64] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:40 :: [armh] #300 gem-aliyun-sdk.git 0.7.2-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:40 :: [armh] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:51 :: [ppc64le] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:51 :: [ppc64le] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:52 :: [aarch64] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:45:52 :: [aarch64] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:45:55 :: [x86_64] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:45:55 :: [x86_64] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build start
2022-Mar-23 15:46:01 :: [i586] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:46:01 :: [i586] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build start
2022-Mar-23 15:46:08 :: [armh] #400 gem-atomic.git 1.1.101-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:46:08 :: [armh] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:11 :: [aarch64] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:46:11 :: [aarch64] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:12 :: [ppc64le] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:46:12 :: [ppc64le] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:26 :: [x86_64] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build OK
2022-Mar-23 15:46:26 :: [x86_64] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:32 :: [i586] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build OK
2022-Mar-23 15:46:32 :: [i586] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:37 :: [armh] #500 gem-augeas.git 0.6.4-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:46:37 :: [armh] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build start
2022-Mar-23 15:46:59 :: [x86_64] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:46:59 :: [x86_64] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:05 :: [armh] #600 gem-bcrypt.git 3.1.17-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:47:05 :: [armh] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:07 :: [i586] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:47:07 :: [i586] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:10 :: [aarch64] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:47:10 :: [aarch64] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:20 :: [ppc64le] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:47:20 :: [ppc64le] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:34 :: [armh] #700 gem-bcrypt-pbkdf.git 1.1.0-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:47:34 :: [armh] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:47:58 :: [x86_64] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:47:58 :: [x86_64] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:04 :: [armh] #740 gem-msgpack.git 1.4.5-alt1: build OK (cached)
2022-Mar-23 15:48:04 :: [armh] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:06 :: [aarch64] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:48:06 :: [aarch64] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:11 :: [i586] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:48:11 :: [i586] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:27 :: [ppc64le] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:48:27 :: [ppc64le] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:33 :: [x86_64] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:48:33 :: [x86_64] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:48:47 :: [i586] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:48:47 :: [i586] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:49:11 :: [aarch64] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:49:11 :: [aarch64] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:49:29 :: [x86_64] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:49:29 :: [x86_64] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:49:33 :: [armh] #1000 gem-bootsnap.git 1.11.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:49:33 :: [armh] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:49:39 :: [ppc64le] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:49:39 :: [ppc64le] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:49:46 :: [i586] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:49:46 :: [i586] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:50:09 :: [x86_64] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:50:09 :: [x86_64] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:50:28 :: [i586] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:50:28 :: [i586] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:50:29 :: [aarch64] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:50:29 :: [aarch64] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build start
2022-Mar-23 15:50:37 :: [x86_64] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:50:37 :: [x86_64] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:50:57 :: [i586] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:50:57 :: [i586] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:51:00 :: [armh] #1100 gem-bson.git 4.14.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:51:00 :: [armh] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build start
2022-Mar-23 15:51:09 :: [x86_64] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:51:09 :: [x86_64] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:51:12 :: [ppc64le] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:51:12 :: [ppc64le] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build start
2022-Mar-23 15:51:23 :: [aarch64] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build OK
2022-Mar-23 15:51:23 :: [aarch64] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Mar-23 15:51:32 :: [i586] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:51:32 :: [i586] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build start
2022-Mar-23 15:51:40 :: [x86_64] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build OK
2022-Mar-23 15:51:40 :: [x86_64] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:03 :: [i586] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build OK
2022-Mar-23 15:52:03 :: [i586] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:06 :: [x86_64] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:52:06 :: [x86_64] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:13 :: [ppc64le] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build OK
2022-Mar-23 15:52:13 :: [ppc64le] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:22 :: [aarch64] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:52:22 :: [aarch64] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:30 :: [i586] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:52:30 :: [i586] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:34 :: [armh] #1200 gem-byebug.git 11.1.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:52:34 :: [armh] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:52:50 :: [x86_64] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:52:50 :: [x86_64] #3100 gem-fcgi.git 0.9.2.1-alt3.1: build start
2022-Mar-23 15:53:15 :: [i586] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:53:15 :: [i586] #3100 gem-fcgi.git 0.9.2.1-alt3.1: build start
2022-Mar-23 15:53:19 :: [x86_64] #3100 gem-fcgi.git 0.9.2.1-alt3.1: build OK
2022-Mar-23 15:53:19 :: [x86_64] #3140 gem-nio4r.git 2.5.8-alt1: build start
2022-Mar-23 15:53:24 :: [ppc64le] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:53:24 :: [ppc64le] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build start
2022-Mar-23 15:53:44 :: [i586] #3100 gem-fcgi.git 0.9.2.1-alt3.1: build OK
2022-Mar-23 15:53:44 :: [i586] #3140 gem-nio4r.git 2.5.8-alt1: build start
2022-Mar-23 15:53:51 :: [x86_64] #3140 gem-nio4r.git 2.5.8-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:53:51 :: [x86_64] #3200 gem-io-event.git 1.0.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:54:09 :: [aarch64] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:09 :: [aarch64] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:54:18 :: [i586] #3140 gem-nio4r.git 2.5.8-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:18 :: [i586] #3200 gem-io-event.git 1.0.5-alt1: build start
2022-Mar-23 15:54:24 :: [x86_64] #3200 gem-io-event.git 1.0.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:24 :: [x86_64] #3400 gem-gpgme.git 2.0.20-alt1: build start
2022-Mar-23 15:54:30 :: [armh] #1300 gem-cairo.git 1.17.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:30 :: [armh] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build start
2022-Mar-23 15:54:50 :: [i586] #3200 gem-io-event.git 1.0.5-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:50 :: [i586] #3400 gem-gpgme.git 2.0.20-alt1: build start
2022-Mar-23 15:54:58 :: [x86_64] #3400 gem-gpgme.git 2.0.20-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:54:58 :: [x86_64] #3500 gem-hiredis.git 0.6.3-alt2: build start
2022-Mar-23 15:55:13 :: [aarch64] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:55:13 :: [aarch64] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:55:27 :: [i586] #3400 gem-gpgme.git 2.0.20-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:55:27 :: [i586] #3500 gem-hiredis.git 0.6.3-alt2: build start
2022-Mar-23 15:55:33 :: [x86_64] #3500 gem-hiredis.git 0.6.3-alt2: build OK
2022-Mar-23 15:55:33 :: [x86_64] #3600 gem-hpricot.git 0.8.6-alt4.3: build start
2022-Mar-23 15:55:34 :: [ppc64le] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:55:34 :: [ppc64le] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build start
2022-Mar-23 15:55:47 :: [armh] #1500 gem-cap2.git 0.2.2.1-alt0.1: build OK
2022-Mar-23 15:55:47 :: [armh] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build start
2022-Mar-23 15:56:03 :: [i586] #3500 gem-hiredis.git 0.6.3-alt2: build OK
2022-Mar-23 15:56:03 :: [i586] #3600 gem-hpricot.git 0.8.6-alt4.3: build start
2022-Mar-23 15:56:12 :: [x86_64] #3600 gem-hpricot.git 0.8.6-alt4.3: build OK
2022-Mar-23 15:56:12 :: [x86_64] #3700 gem-idn-ruby.git 0.1.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:56:41 :: [x86_64] #3700 gem-idn-ruby.git 0.1.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:56:41 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.3.0-alt1.1: build start
2022-Mar-23 15:56:43 :: [i586] #3600 gem-hpricot.git 0.8.6-alt4.3: build OK
2022-Mar-23 15:56:43 :: [i586] #3700 gem-idn-ruby.git 0.1.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:56:48 :: [ppc64le] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:56:48 :: [ppc64le] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:57:07 :: [aarch64] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:57:08 :: [aarch64] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:57:10 :: [x86_64] #4000 gem-io-extra.git 1.3.0-alt1.1: build OK
2022-Mar-23 15:57:10 :: [x86_64] #4100 gem-jaro-winkler.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:57:12 :: [i586] #3700 gem-idn-ruby.git 0.1.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:57:12 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.3.0-alt1.1: build start
2022-Mar-23 15:57:14 :: [armh] #1600 gem-cbor.git 0.5.9.6-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:57:14 :: [armh] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build start
2022-Mar-23 15:57:41 :: [x86_64] #4100 gem-jaro-winkler.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:57:41 :: [x86_64] #4200 gem-journald-native.git 1.0.11-alt1.3: build start
2022-Mar-23 15:57:42 :: [i586] #4000 gem-io-extra.git 1.3.0-alt1.1: build OK
2022-Mar-23 15:57:42 :: [i586] #4100 gem-jaro-winkler.git 1.5.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:58:13 :: [x86_64] #4200 gem-journald-native.git 1.0.11-alt1.3: build OK
2022-Mar-23 15:58:13 :: [x86_64] #4300 gem-jsminc.git 2.0.0-alt3: build start
2022-Mar-23 15:58:14 :: [i586] #4100 gem-jaro-winkler.git 1.5.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:58:14 :: [i586] #4200 gem-journald-native.git 1.0.11-alt1.3: build start
2022-Mar-23 15:58:24 :: [aarch64] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:58:24 :: [aarch64] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:58:41 :: [x86_64] #4300 gem-jsminc.git 2.0.0-alt3: build OK
2022-Mar-23 15:58:41 :: [x86_64] #4400 gem-kgio.git 2.11.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:58:45 :: [i586] #4200 gem-journald-native.git 1.0.11-alt1.3: build OK
2022-Mar-23 15:58:45 :: [i586] #4300 gem-jsminc.git 2.0.0-alt3: build start
2022-Mar-23 15:59:01 :: [ppc64le] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:59:01 :: [ppc64le] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:59:13 :: [i586] #4300 gem-jsminc.git 2.0.0-alt3: build OK
2022-Mar-23 15:59:13 :: [i586] #4400 gem-kgio.git 2.11.4-alt1: build start
2022-Mar-23 15:59:14 :: [aarch64] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:59:14 :: [aarch64] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:59:15 :: [x86_64] #4400 gem-kgio.git 2.11.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:59:15 :: [x86_64] #4440 gem-ruby-libvirt.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:59:49 :: [i586] #4400 gem-kgio.git 2.11.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:59:49 :: [i586] #4440 gem-ruby-libvirt.git 0.8.0-alt1: build start
2022-Mar-23 15:59:54 :: [armh] #1640 gem-concurrent-ruby.git 1.1.9-alt1: build OK
2022-Mar-23 15:59:54 :: [armh] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build start
2022-Mar-23 16:00:15 :: [aarch64] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:00:15 :: [aarch64] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build start
2022-Mar-23 16:00:26 :: [x86_64] #4440 gem-ruby-libvirt.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:00:26 :: [x86_64] #4600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Mar-23 16:00:30 :: [ppc64le] #2200 gem-curses.git 1.4.4-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:00:30 :: [ppc64le] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build start
2022-Mar-23 16:00:50 :: [x86_64] #4600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Mar-23 16:00:50 :: [x86_64] #4700 gem-memcached.git 2.0.0-alt1.1: build start
2022-Mar-23 16:01:05 :: [i586] #4440 gem-ruby-libvirt.git 0.8.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:01:05 :: [i586] #4600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build start
2022-Mar-23 16:01:07 :: [aarch64] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build OK
2022-Mar-23 16:01:07 :: [aarch64] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build start
2022-Mar-23 16:01:26 :: [x86_64] #4700 gem-memcached.git 2.0.0-alt1.1: build OK
2022-Mar-23 16:01:26 :: [x86_64] #5000 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Mar-23 16:01:29 :: [ppc64le] #2400 gem-debug-inspector.git 1.1.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:01:29 :: [ppc64le] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build start
2022-Mar-23 16:01:29 :: [i586] #4600 gem-libyajl2.git 2.1.0-alt2: build OK
2022-Mar-23 16:01:29 :: [i586] #4700 gem-memcached.git 2.0.0-alt1.1: build start
2022-Mar-23 16:01:30 :: [armh] #2000 gem-cool-io.git 1.7.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:01:30 :: [armh] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build start
2022-Mar-23 16:01:55 :: [aarch64] #2700 gem-sus.git 0.6.2-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:01:55 :: [aarch64] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build start
2022-Mar-23 16:02:04 :: [x86_64] #5000 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:02:04 :: [x86_64] #5200 gem-mongrel.git 1.2.0-alt1.1: build start
2022-Mar-23 16:02:06 :: [i586] #4700 gem-memcached.git 2.0.0-alt1.1: build OK
2022-Mar-23 16:02:06 :: [i586] #5000 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build start
2022-Mar-23 16:02:36 :: [ppc64le] #2500 gem-ed25519.git 1.3.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:02:36 :: [ppc64le] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build start
2022-Mar-23 16:02:40 :: [x86_64] #5200 gem-mongrel.git 1.2.0-alt1.1: build OK
2022-Mar-23 16:02:40 :: [x86_64] #5400 gem-mysql2.git 0.5.3-alt1: build start
2022-Mar-23 16:02:46 :: [i586] #5000 gem-markly.git 0.7.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:02:46 :: [i586] #5200 gem-mongrel.git 1.2.0-alt1.1: build start
[i586] + /usr/lib/rpm/brp-alt
[i586] /usr/lib/rpm/brp-alt: line 26: cd: /usr/src/tmp/gem-mongrel-buildroot: No such file or directory
[i586] error: Bad exit status from /usr/src/tmp/rpm-tmp.94021 (%install)
2022-Mar-23 16:03:07 :: [i586] gem-mongrel.git 1.2.0-alt1.1: remote: build failed
2022-Mar-23 16:03:07 :: [i586] #5200 gem-mongrel.git 1.2.0-alt1.1: build FAILED
2022-Mar-23 16:03:07 :: [i586] requesting cancellation of task processing
2022-Mar-23 16:03:15 :: [x86_64] #5400 gem-mysql2.git 0.5.3-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:03:15 :: [x86_64] task processing CANCELLED
2022-Mar-23 16:03:19 :: [aarch64] #3000 gem-eventmachine.git 1.3.0.dev.1-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:03:19 :: [aarch64] task processing CANCELLED
2022-Mar-23 16:03:39 :: [ppc64le] #2600 gem-escape-utils.git 1.2.1-alt3: build OK
2022-Mar-23 16:03:39 :: [ppc64le] task processing CANCELLED
2022-Mar-23 16:04:24 :: [armh] #2100 gem-curb.git 1.0.0-alt1: build OK
2022-Mar-23 16:04:24 :: [armh] task processing CANCELLED
2022-Mar-23 16:03:07 :: [i586] build FAILED
2022-Mar-23 16:03:15 :: [x86_64] build FAILED
2022-Mar-23 16:03:19 :: [aarch64] build FAILED
2022-Mar-23 16:03:39 :: [ppc64le] build FAILED
2022-Mar-23 16:04:24 :: [armh] build FAILED
2022-Mar-23 16:04:24 :: task #296703 for sisyphus FAILED


 parent reply	other threads:[~2022-03-23 16:04 UTC|newest]

Thread overview: 101+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2022-03-15 21:54 [#296703] [test-only] FAILED ruby.git=3.1.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-17 19:24 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 2) ruby.git=3.1.1-alt1 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 gem-json.git=2.6.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-17 20:34 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 3) ruby.git=3.1.1-alt1 gem-setup.git=5.999.5-alt13 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-18 18:04 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 4) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-18 18:45 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 5) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-18 20:49 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 6) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-21 8:36 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 7) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-21 14:46 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 8) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-21 16:50 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 9) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-22 15:46 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 10) gem-setup.git=5.999.5-alt13 ruby.git=3.1.1-alt1 gem-hoe.git=3.23.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-03-23 4:16 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 11) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-23 8:19 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 12) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-23 16:04 ` Girar awaiter (majioa) [this message]
2022-03-24 21:32 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 14) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-30 21:03 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 15) " Girar awaiter (majioa)
2022-03-31 12:03 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 16) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-01 21:20 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 17) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-01 22:42 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 18) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-02 15:42 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 19) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 0:23 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 20) gem-rake.git=13.0.6-alt1 gem-power-assert.git=2.0.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 9:43 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 21) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 10:55 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 22) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 13:19 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 23) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 19:22 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 24) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-04 21:46 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 25) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-05 0:32 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 26) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-05 9:03 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 27) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-05 13:12 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 28) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-05 23:14 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 29) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-06 9:14 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 30) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-07 0:02 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 31) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-15 19:06 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 32) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-15 22:45 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 33) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-16 11:03 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 34) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-17 20:27 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 35) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-19 7:04 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 38) " Girar awaiter (majioa)
2022-04-19 23:22 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 39) rpm-build-ruby.git=1.0.0-alt19 gem-rake.git=13.0.6-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-05-30 20:56 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 41) gem-rake.git=13.0.6-alt1 gem-power-assert.git=2.0.1-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 8:19 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 42) gem-test-unit.git=3.5.3-alt1 gem-prime.git=0.1.2-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 9:22 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 43) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 12:14 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 44) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 13:04 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 45) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 14:39 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 46) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 18:08 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 47) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-10 21:30 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 48) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-11 10:24 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 49) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-11 12:12 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 50) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-18 13:45 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 51) gem-setup.git=5.999.6-alt2 gem-test-unit.git=3.5.3-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-06-21 3:43 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 52) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-23 17:51 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 53) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-23 21:20 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 54) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-27 15:29 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 55) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-28 9:21 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 56) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-28 23:09 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 57) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-29 8:52 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 58) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-29 15:48 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 59) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-30 8:33 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 60) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-30 11:08 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 61) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-30 13:18 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 62) " Girar awaiter (majioa)
2022-06-30 17:07 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 63) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-01 14:09 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 64) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-01 21:22 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 65) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-02 10:02 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 66) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-05 2:12 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 67) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-05 12:10 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 68) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-05 17:16 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 69) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-05 23:42 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 70) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-06 14:06 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 71) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-06 19:31 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 72) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-07 17:56 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 73) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-08 0:05 ` [#296703] SWEPT (try 74) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-08 18:23 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 76) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-13 16:36 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 77) gem-test-unit.git=3.5.3-alt1 gem-setup.git=5.999.6-alt2 Girar awaiter (majioa)
2022-07-14 8:56 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 78) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-15 3:46 ` [#296703] SWEPT (try 79) " Girar awaiter (majioa)
2022-07-16 7:37 ` [#296703] TESTED (try 80) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-23 3:08 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 81) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-23 17:07 ` [#296703] SWEPT (try 82) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-24 0:10 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 83) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-24 18:35 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 84) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-25 13:49 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 85) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-25 19:53 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 86) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-25 23:45 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 87) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-26 19:40 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 88) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-26 22:36 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 89) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-27 19:58 ` [#296703] SWEPT (try 90) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-29 18:11 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 91) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-29 18:29 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 92) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-29 22:55 ` [#296703] SWEPT (try 93) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-30 2:31 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 94) " Girar awaiter (majioa)
2022-08-30 19:08 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 95) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-01 7:02 ` [#296703] TESTED (try 96) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-08 20:09 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 97) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-08 21:24 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 98) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-08 22:16 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 99) gem-test-unit.git=3.5.3-alt1 gem-prime.git=0.1.2-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-09 2:14 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 100) gem-test-unit.git=3.5.3-alt1 gem-rss.git=0.2.9-alt1 Girar awaiter (majioa)
2022-09-09 8:13 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 101) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-12 22:21 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 102) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-13 12:50 ` [#296703] [test-only] FAILED (try 103) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-14 13:57 ` [#296703] TESTED (try 104) " Girar awaiter (majioa)
2022-09-18 2:21 ` [#296703] DONE (try 105) " Girar pender (majioa)

Reply instructions:

You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:

* Save the following mbox file, import it into your mail client,
 and reply-to-all from there: mbox

 Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style

* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
 switches of git-send-email(1):

 git send-email \
  --in-reply-to=girar.task.296703.13.1@gyle.mskdc.altlinux.org \
  --to=girar-builder@altlinux.org \
  --cc=devel@lists.altlinux.org \
  --cc=girar-builder-sisyphus@altlinux.org \
  --cc=majioa@altlinux.org \
  --cc=sisyphus-incominger@lists.altlinux.org \
  /path/to/YOUR_REPLY

 https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html

* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
 via mailto: links, try the mailto: link

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git