ALT Linux Girar Builder robot reports
 help / color / mirror / Atom feed
* [#274309] DONE erlang-p1_utils.git=1.0.22-alt1 erlang-cache_tab.git=1.0.28-alt1 ...
@ 2021-06-11 13:30 Girar pender (darktemplar)
 0 siblings, 0 replies; only message in thread
From: Girar pender (darktemplar) @ 2021-06-11 13:30 UTC (permalink / raw)
 To: Aleksei Nikiforov; +Cc: sisyphus-incominger, girar-builder-sisyphus

http://git.altlinux.org/tasks/archive/done/_267/274309/logs/events.1.3.log

subtask name        aarch64 armh i586 ppc64le x86_64
  #100 erlang-p1_utils     57 1:20 1:20   1:08   52
  #200 erlang-cache_tab    45 1:03  42    50   44
  #300 erlang-eimp       46 1:10  48    53   42
  #400 erlang-fast_tls     44 1:05  43    49   38
  #500 erlang-stun       38 1:06  37    46   39
  #600 erlang-esip       49 1:09  44    58   41
  #700 erlang-fast_xml     45 1:16  45    51   39
 #1000 erlang-fast_yaml    41 1:03  38    46   36
 #1100 erlang-mqtree      43 1:10  41    51   42
 #1200 erlang-yconf      41  58  41    44   34
 #1300 erlang-p1_acme     40  58  46    43   34
 #1400 erlang-p1_mysql     42  56  39    45   34
 #1500 erlang-p1_oauth2    46 1:06  43    58   43
 #1600 erlang-p1_pgsql     37  55  35    43   39
 #1700 erlang-sqlite3     44 1:06  43    54   41
 #2000 erlang-stringprep    42  59  44    48   41
 #2100 erlang-xmpp      1:04 1:33 1:00   1:27   59
 #2200 ejabberd       1:25 2:12 1:22   2:00  1:42

2021-Jun-11 13:13:30 :: task #274309 for sisyphus started by darktemplar:
2021-Jun-11 13:13:30 :: message: ejabberd_update
#100 build 1.0.22-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-p1_utils.git fetched at 2021-Jun-11 11:56:45
#200 build 1.0.28-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-cache_tab.git fetched at 2021-Jun-11 11:57:17
#300 build 1.0.20-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-eimp.git fetched at 2021-Jun-11 11:57:35
#400 build 1.1.12-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-fast_tls.git fetched at 2021-Jun-11 11:57:47
#500 build 1.0.43-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-stun.git fetched at 2021-Jun-11 11:58:13
#600 build 1.0.42-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-esip.git fetched at 2021-Jun-11 11:58:27
#700 build 1.1.46-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-fast_xml.git fetched at 2021-Jun-11 11:58:36
#1000 build 1.0.31-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-fast_yaml.git fetched at 2021-Jun-11 11:58:43
#1100 build 1.0.13-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-mqtree.git fetched at 2021-Jun-11 11:58:55
#1200 build 1.0.11-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-yconf.git fetched at 2021-Jun-11 11:59:03
#1300 build 1.0.12-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-p1_acme.git fetched at 2021-Jun-11 11:59:09
#1400 build 1.0.18-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-p1_mysql.git fetched at 2021-Jun-11 11:59:16
#1500 build 0.6.9-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-p1_oauth2.git fetched at 2021-Jun-11 11:59:25
#1600 build 1.1.11-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-p1_pgsql.git fetched at 2021-Jun-11 12:00:55
#1700 build 1.1.12-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-sqlite3.git fetched at 2021-Jun-11 12:01:10
#2000 build 1.0.25-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-stringprep.git fetched at 2021-Jun-11 12:01:22
#2100 build 1.5.3-alt1 from /people/darktemplar/packages/erlang-xmpp.git fetched at 2021-Jun-11 12:01:32
#2200 build 21.04-alt1 from /people/darktemplar/packages/ejabberd.git fetched at 2021-Jun-11 12:01:49
2021-Jun-11 13:13:31 :: created build repo
2021-Jun-11 13:13:32 :: [armh] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:32 :: [ppc64le] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:32 :: [aarch64] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:32 :: [x86_64] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:32 :: [i586] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:51 :: [i586] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:13:51 :: [i586] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:56 :: [aarch64] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:13:56 :: [aarch64] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build start
2021-Jun-11 13:13:58 :: [x86_64] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:13:58 :: [x86_64] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:00 :: [ppc64le] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:00 :: [ppc64le] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:02 :: [armh] #100 erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:02 :: [armh] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:03 :: [i586] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:03 :: [i586] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:11 :: [aarch64] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:11 :: [aarch64] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:15 :: [i586] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:15 :: [i586] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:17 :: [ppc64le] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:17 :: [x86_64] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:17 :: [ppc64le] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:17 :: [x86_64] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:27 :: [aarch64] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:27 :: [aarch64] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:28 :: [armh] #200 erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:28 :: [armh] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:28 :: [i586] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:28 :: [i586] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:33 :: [ppc64le] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:33 :: [ppc64le] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:34 :: [x86_64] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:34 :: [x86_64] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:42 :: [i586] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:42 :: [i586] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:44 :: [aarch64] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:44 :: [aarch64] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:50 :: [ppc64le] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:50 :: [ppc64le] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:53 :: [armh] #300 erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:53 :: [armh] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:54 :: [i586] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:54 :: [i586] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build start
2021-Jun-11 13:14:55 :: [x86_64] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:14:55 :: [x86_64] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:01 :: [aarch64] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:01 :: [aarch64] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:07 :: [ppc64le] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:07 :: [ppc64le] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:07 :: [i586] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:07 :: [i586] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:16 :: [aarch64] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:16 :: [aarch64] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:19 :: [i586] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:19 :: [i586] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:20 :: [armh] #400 erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:20 :: [armh] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:20 :: [x86_64] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:20 :: [x86_64] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:23 :: [ppc64le] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:23 :: [ppc64le] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:31 :: [aarch64] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:31 :: [aarch64] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:32 :: [i586] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:32 :: [i586] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:38 :: [x86_64] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:38 :: [x86_64] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:39 :: [ppc64le] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:39 :: [ppc64le] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:43 :: [armh] #500 erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:43 :: [armh] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:45 :: [i586] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:45 :: [i586] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:48 :: [aarch64] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:48 :: [aarch64] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:54 :: [x86_64] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:54 :: [x86_64] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:54 :: [ppc64le] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:54 :: [ppc64le] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build start
2021-Jun-11 13:15:59 :: [i586] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:15:59 :: [i586] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:04 :: [aarch64] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:04 :: [aarch64] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:10 :: [ppc64le] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:10 :: [ppc64le] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:11 :: [armh] #600 erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:11 :: [armh] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:13 :: [x86_64] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:13 :: [x86_64] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:15 :: [i586] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:15 :: [i586] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:21 :: [aarch64] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:21 :: [aarch64] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:26 :: [ppc64le] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:26 :: [ppc64le] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:28 :: [i586] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:28 :: [i586] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:33 :: [armh] #700 erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:33 :: [armh] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:34 :: [x86_64] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:34 :: [x86_64] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:37 :: [aarch64] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:37 :: [aarch64] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:41 :: [i586] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:41 :: [i586] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:43 :: [ppc64le] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:43 :: [ppc64le] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:53 :: [aarch64] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:53 :: [aarch64] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:55 :: [armh] #1000 erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:55 :: [armh] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:56 :: [x86_64] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:56 :: [x86_64] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:16:56 :: [i586] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:16:56 :: [i586] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:01 :: [ppc64le] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:01 :: [ppc64le] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:10 :: [aarch64] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:10 :: [aarch64] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:12 :: [i586] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:12 :: [i586] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:15 :: [x86_64] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:15 :: [x86_64] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:17 :: [armh] #1100 erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:17 :: [armh] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:17 :: [ppc64le] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:17 :: [ppc64le] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:25 :: [i586] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:25 :: [i586] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:27 :: [aarch64] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:27 :: [aarch64] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:35 :: [x86_64] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:35 :: [x86_64] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:35 :: [ppc64le] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:35 :: [ppc64le] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:38 :: [i586] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:42 :: [aarch64] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:42 :: [aarch64] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:43 :: [armh] #1200 erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:43 :: [armh] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:52 :: [ppc64le] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:52 :: [ppc64le] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:57 :: [x86_64] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:57 :: [x86_64] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:17:58 :: [aarch64] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:17:58 :: [aarch64] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:07 :: [armh] #1300 erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:07 :: [armh] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:09 :: [ppc64le] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:09 :: [ppc64le] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:13 :: [aarch64] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:13 :: [aarch64] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:23 :: [x86_64] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:23 :: [x86_64] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:28 :: [ppc64le] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:28 :: [ppc64le] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:28 :: [aarch64] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:32 :: [armh] #1400 erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:32 :: [armh] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:38 :: [x86_64] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:38 :: [x86_64] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:44 :: [ppc64le] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:52 :: [x86_64] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:52 :: [x86_64] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build start
2021-Jun-11 13:18:54 :: [armh] #1500 erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:18:54 :: [armh] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build start
2021-Jun-11 13:19:04 :: [x86_64] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:19:04 :: [x86_64] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build start
2021-Jun-11 13:19:16 :: [armh] #1600 erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:19:16 :: [armh] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build start
2021-Jun-11 13:19:24 :: [x86_64] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:19:39 :: [armh] #1700 erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:19:39 :: [armh] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build start
2021-Jun-11 13:20:02 :: [armh] #2000 erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:20:02 :: [armh] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build start
2021-Jun-11 13:20:24 :: [armh] #2100 erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:20:24 :: [armh] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build start
2021-Jun-11 13:20:47 :: [armh] #2200 ejabberd.git 21.04-alt1: build OK (cached)
2021-Jun-11 13:20:59 :: #100: erlang-p1_utils.git 1.0.22-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:21:11 :: #200: erlang-cache_tab.git 1.0.28-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:21:24 :: #300: erlang-eimp.git 1.0.20-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:21:37 :: #400: erlang-fast_tls.git 1.1.12-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:21:46 :: #500: erlang-stun.git 1.0.43-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:21:59 :: #600: erlang-esip.git 1.0.42-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:22:12 :: #700: erlang-fast_xml.git 1.1.46-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:22:25 :: #1000: erlang-fast_yaml.git 1.0.31-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:22:38 :: #1100: erlang-mqtree.git 1.0.13-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:22:47 :: #1200: erlang-yconf.git 1.0.11-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:22:55 :: #1300: erlang-p1_acme.git 1.0.12-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:23:05 :: #1400: erlang-p1_mysql.git 1.0.18-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:23:13 :: #1500: erlang-p1_oauth2.git 0.6.9-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:23:21 :: #1600: erlang-p1_pgsql.git 1.1.11-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:23:34 :: #1700: erlang-sqlite3.git 1.1.12-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:23:47 :: #2000: erlang-stringprep.git 1.0.25-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:24:00 :: #2100: erlang-xmpp.git 1.5.3-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:24:10 :: #2200: ejabberd.git 21.04-alt1: build check OK
2021-Jun-11 13:24:11 :: build check OK
2021-Jun-11 13:24:38 :: noarch check OK
2021-Jun-11 13:24:40 :: plan: src +18 -18 =17524, aarch64 +20 -20 =29242, armh +20 -20 =27506, i586 +20 -20 =30058, noarch +8 -8 =16350, ppc64le +20 -20 =29088, x86_64 +20 -20 =30560
#2200 ejabberd 21.01-alt1 -> 21.04-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 21.04-alt1
 - Updated to upstream version 21.04.
#200 erlang-cache_tab 1.0.27-alt1 -> 1.0.28-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.28-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.28.
#300 erlang-eimp 1.0.19-alt1 -> 1.0.20-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.20-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.20.
#600 erlang-esip 1.0.41-alt1 -> 1.0.42-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.42-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.42.
#400 erlang-fast_tls 1.1.11-alt1 -> 1.1.12-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.1.12-alt1
 - Updated to upstream version 1.1.12.
#700 erlang-fast_xml 1.1.45-alt1 -> 1.1.46-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.1.46-alt1
 - Updated to upstream version 1.1.46.
#1000 erlang-fast_yaml 1.0.30-alt1 -> 1.0.31-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.31-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.31.
#1100 erlang-mqtree 1.0.12-alt1 -> 1.0.13-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.13-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.13.
#1300 erlang-p1_acme 1.0.11-alt1 -> 1.0.12-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.12-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.12.
#1400 erlang-p1_mysql 1.0.17-alt1 -> 1.0.18-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.18-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.18.
#1500 erlang-p1_oauth2 0.6.8-alt1 -> 0.6.9-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 0.6.9-alt1
 - Updated to upstream version 0.6.9.
#1600 erlang-p1_pgsql 1.1.10-alt1 -> 1.1.11-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.1.11-alt1
 - Updated to upstream version 1.1.11.
#100 erlang-p1_utils 1.0.21-alt1 -> 1.0.22-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.22-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.22.
#1700 erlang-sqlite3 1.1.11-alt1 -> 1.1.12-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.1.12-alt1
 - Updated to upstream version 1.1.12.
#2000 erlang-stringprep 1.0.24-alt1 -> 1.0.25-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.25-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.25.
#500 erlang-stun 1.0.42-alt1 -> 1.0.43-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.43-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.43.
#2100 erlang-xmpp 1.5.2-alt1 -> 1.5.3-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.5.3-alt1
 - Updated to upstream version 1.5.3.
#1200 erlang-yconf 1.0.10-alt1 -> 1.0.11-alt1
 Fri Jun 11 2021 Aleksei Nikiforov <darktemplar@altlinux> 1.0.11-alt1
 - Updated to upstream version 1.0.11.
2021-Jun-11 13:25:18 :: patched apt indices
2021-Jun-11 13:25:29 :: created next repo
2021-Jun-11 13:25:38 :: duplicate provides check OK
2021-Jun-11 13:26:04 :: dependencies check OK
2021-Jun-11 13:26:28 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh] ELF symbols check OK
	i586: ejabberd=21.04-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2021-Jun-11 13:26:41 :: [i586] #2200 ejabberd: install check OK (cached)
	aarch64: ejabberd=21.04-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2021-Jun-11 13:26:42 :: [aarch64] #2200 ejabberd: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:43 :: [i586] #200 erlang-cache_tab: install check OK (cached)
	ppc64le: ejabberd=21.04-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2021-Jun-11 13:26:43 :: [ppc64le] #2200 ejabberd: install check OK (cached)
	x86_64: ejabberd=21.04-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2021-Jun-11 13:26:44 :: [x86_64] #2200 ejabberd: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:45 :: [aarch64] #200 erlang-cache_tab: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:45 :: [i586] #200 erlang-cache_tab-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:46 :: [ppc64le] #200 erlang-cache_tab: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:47 :: [i586] #300 erlang-eimp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:48 :: [x86_64] #200 erlang-cache_tab: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:48 :: [aarch64] #200 erlang-cache_tab-debuginfo: install check OK (cached)
	armh: ejabberd=21.04-alt1 post-install unowned files:
 /usr/share/polkit-1/rules.d
2021-Jun-11 13:26:48 :: [armh] #2200 ejabberd: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:49 :: [ppc64le] #200 erlang-cache_tab-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:50 :: [i586] #300 erlang-eimp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:50 :: [x86_64] #200 erlang-cache_tab-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:50 :: [aarch64] #300 erlang-eimp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:52 :: [ppc64le] #300 erlang-eimp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:52 :: [i586] #600 erlang-esip: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:52 :: [armh] #200 erlang-cache_tab: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:53 :: [x86_64] #300 erlang-eimp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:53 :: [aarch64] #300 erlang-eimp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:54 :: [i586] #600 erlang-esip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:55 :: [ppc64le] #300 erlang-eimp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:55 :: [x86_64] #300 erlang-eimp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:56 :: [armh] #200 erlang-cache_tab-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:56 :: [aarch64] #600 erlang-esip: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:57 :: [i586] #400 erlang-fast_tls: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:57 :: [ppc64le] #600 erlang-esip: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:58 :: [x86_64] #600 erlang-esip: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:59 :: [aarch64] #600 erlang-esip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:26:59 :: [i586] #400 erlang-fast_tls-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:00 :: [armh] #300 erlang-eimp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:00 :: [x86_64] #600 erlang-esip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:00 :: [ppc64le] #600 erlang-esip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:01 :: [i586] #700 erlang-fast_xml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:02 :: [aarch64] #400 erlang-fast_tls: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:02 :: [x86_64] #400 erlang-fast_tls: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:03 :: [ppc64le] #400 erlang-fast_tls: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:03 :: [i586] #700 erlang-fast_xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:04 :: [armh] #300 erlang-eimp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:04 :: [aarch64] #400 erlang-fast_tls-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:05 :: [x86_64] #400 erlang-fast_tls-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:06 :: [i586] #1000 erlang-fast_yaml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:06 :: [ppc64le] #400 erlang-fast_tls-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:07 :: [aarch64] #700 erlang-fast_xml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:08 :: [x86_64] #700 erlang-fast_xml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:08 :: [armh] #600 erlang-esip: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:08 :: [i586] #1000 erlang-fast_yaml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:09 :: [ppc64le] #700 erlang-fast_xml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:10 :: [aarch64] #700 erlang-fast_xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:10 :: [i586] #1100 erlang-mqtree: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:10 :: [x86_64] #700 erlang-fast_xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:12 :: [ppc64le] #700 erlang-fast_xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:12 :: [armh] #600 erlang-esip-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:12 :: [i586] #1100 erlang-mqtree-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:13 :: [aarch64] #1000 erlang-fast_yaml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:14 :: [x86_64] #1000 erlang-fast_yaml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:14 :: [ppc64le] #1000 erlang-fast_yaml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:15 :: [i586] #1300 erlang-p1_acme: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:15 :: [aarch64] #1000 erlang-fast_yaml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:16 :: [armh] #400 erlang-fast_tls: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:16 :: [x86_64] #1000 erlang-fast_yaml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:17 :: [i586] #1400 erlang-p1_mysql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:17 :: [ppc64le] #1000 erlang-fast_yaml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:18 :: [aarch64] #1100 erlang-mqtree: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:19 :: [x86_64] #1100 erlang-mqtree: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:19 :: [i586] #1500 erlang-p1_oauth2: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:20 :: [armh] #400 erlang-fast_tls-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:21 :: [ppc64le] #1100 erlang-mqtree: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:21 :: [aarch64] #1100 erlang-mqtree-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:21 :: [i586] #1600 erlang-p1_pgsql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:22 :: [x86_64] #1100 erlang-mqtree-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:23 :: [i586] #100 erlang-p1_utils: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:24 :: [aarch64] #1300 erlang-p1_acme: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:24 :: [ppc64le] #1100 erlang-mqtree-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:24 :: [armh] #700 erlang-fast_xml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:25 :: [x86_64] #1300 erlang-p1_acme: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:26 :: [i586] #1700 erlang-sqlite3: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:27 :: [aarch64] #1400 erlang-p1_mysql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:27 :: [ppc64le] #1300 erlang-p1_acme: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:28 :: [x86_64] #1400 erlang-p1_mysql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:28 :: [armh] #700 erlang-fast_xml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:28 :: [i586] #1700 erlang-sqlite3-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:29 :: [aarch64] #1500 erlang-p1_oauth2: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:29 :: [ppc64le] #1400 erlang-p1_mysql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:30 :: [i586] #2000 erlang-stringprep: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:31 :: [x86_64] #1500 erlang-p1_oauth2: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:32 :: [armh] #1000 erlang-fast_yaml: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:32 :: [aarch64] #1600 erlang-p1_pgsql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:32 :: [ppc64le] #1500 erlang-p1_oauth2: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:33 :: [i586] #2000 erlang-stringprep-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:34 :: [x86_64] #1600 erlang-p1_pgsql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:35 :: [aarch64] #100 erlang-p1_utils: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:35 :: [i586] #500 erlang-stun: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:35 :: [ppc64le] #1600 erlang-p1_pgsql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:36 :: [armh] #1000 erlang-fast_yaml-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:37 :: [i586] #2100 erlang-xmpp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:37 :: [x86_64] #100 erlang-p1_utils: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:38 :: [aarch64] #1700 erlang-sqlite3: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:38 :: [ppc64le] #100 erlang-p1_utils: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:39 :: [i586] #2100 erlang-xmpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:40 :: [x86_64] #1700 erlang-sqlite3: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:40 :: [armh] #1100 erlang-mqtree: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:41 :: [aarch64] #1700 erlang-sqlite3-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:41 :: [ppc64le] #1700 erlang-sqlite3: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:41 :: [i586] #1200 erlang-yconf: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:43 :: [x86_64] #1700 erlang-sqlite3-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:43 :: [aarch64] #2000 erlang-stringprep: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:44 :: [ppc64le] #1700 erlang-sqlite3-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:44 :: [armh] #1100 erlang-mqtree-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:45 :: [x86_64] #2000 erlang-stringprep: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:46 :: [aarch64] #2000 erlang-stringprep-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:47 :: [ppc64le] #2000 erlang-stringprep: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:47 :: [x86_64] #2000 erlang-stringprep-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:49 :: [armh] #1300 erlang-p1_acme: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:49 :: [aarch64] #500 erlang-stun: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:50 :: [x86_64] #500 erlang-stun: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:50 :: [ppc64le] #2000 erlang-stringprep-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:51 :: [aarch64] #2100 erlang-xmpp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:53 :: [armh] #1400 erlang-p1_mysql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:53 :: [ppc64le] #500 erlang-stun: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:53 :: [x86_64] #2100 erlang-xmpp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:54 :: [aarch64] #2100 erlang-xmpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:55 :: [x86_64] #2100 erlang-xmpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:56 :: [ppc64le] #2100 erlang-xmpp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:57 :: [aarch64] #1200 erlang-yconf: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:57 :: [armh] #1500 erlang-p1_oauth2: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:58 :: [x86_64] #1200 erlang-yconf: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:27:59 :: [ppc64le] #2100 erlang-xmpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:01 :: [armh] #1600 erlang-p1_pgsql: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:01 :: [ppc64le] #1200 erlang-yconf: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:05 :: [armh] #100 erlang-p1_utils: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:09 :: [armh] #1700 erlang-sqlite3: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:13 :: [armh] #1700 erlang-sqlite3-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:17 :: [armh] #2000 erlang-stringprep: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:21 :: [armh] #2000 erlang-stringprep-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:25 :: [armh] #500 erlang-stun: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:30 :: [armh] #2100 erlang-xmpp: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:34 :: [armh] #2100 erlang-xmpp-debuginfo: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:38 :: [armh] #1200 erlang-yconf: install check OK (cached)
2021-Jun-11 13:28:55 :: [x86_64-i586] generated apt indices
2021-Jun-11 13:28:55 :: [x86_64-i586] created next repo
2021-Jun-11 13:29:05 :: [x86_64-i586] dependencies check OK
2021-Jun-11 13:29:11 :: gears inheritance check OK
2021-Jun-11 13:29:11 :: srpm inheritance check OK
girar-check-perms: access to erlang-p1_utils ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #100: erlang-p1_utils: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-cache_tab ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #200: erlang-cache_tab: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-eimp ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #300: erlang-eimp: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-fast_tls ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #400: erlang-fast_tls: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-stun ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #500: erlang-stun: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-esip ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #600: erlang-esip: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-fast_xml ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #700: erlang-fast_xml: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-fast_yaml ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1000: erlang-fast_yaml: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-mqtree ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1100: erlang-mqtree: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-yconf ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1200: erlang-yconf: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-p1_acme ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1300: erlang-p1_acme: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-p1_mysql ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1400: erlang-p1_mysql: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-p1_oauth2 ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1500: erlang-p1_oauth2: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-p1_pgsql ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1600: erlang-p1_pgsql: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-sqlite3 ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #1700: erlang-sqlite3: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-stringprep ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #2000: erlang-stringprep: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to erlang-xmpp ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #2100: erlang-xmpp: allowed for darktemplar
girar-check-perms: access to ejabberd ALLOWED for darktemplar: project leader
check-subtask-perms: #2200: ejabberd: allowed for darktemplar
2021-Jun-11 13:29:12 :: acl check OK
2021-Jun-11 13:29:35 :: created contents_index files
2021-Jun-11 13:29:45 :: created hash files: aarch64 armh i586 noarch ppc64le src x86_64
2021-Jun-11 13:29:47 :: task #274309 for sisyphus TESTED
2021-Jun-11 13:29:49 :: task is ready for commit
2021-Jun-11 13:29:55 :: repo clone OK
2021-Jun-11 13:29:56 :: packages update OK
2021-Jun-11 13:30:07 :: [x86_64 i586 aarch64 ppc64le armh noarch] update OK
2021-Jun-11 13:30:07 :: repo update OK
2021-Jun-11 13:30:22 :: repo save OK
2021-Jun-11 13:30:23 :: src index update OK
2021-Jun-11 13:30:23 :: updated /gears/e/ejabberd.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-cache_tab.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-eimp.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-esip.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-fast_tls.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-fast_xml.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-fast_yaml.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-mqtree.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-p1_acme.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-p1_mysql.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-p1_oauth2.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-p1_pgsql.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-p1_utils.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-sqlite3.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:24 :: updated /gears/e/erlang-stringprep.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:25 :: updated /gears/e/erlang-stun.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:25 :: updated /gears/e/erlang-xmpp.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:25 :: updated /gears/e/erlang-yconf.git branch `sisyphus'
2021-Jun-11 13:30:27 :: gears update OK
2021-Jun-11 13:30:27 :: task #274309 for sisyphus DONE


^ permalink raw reply	[flat|nested] only message in thread

only message in thread, other threads:[~2021-06-11 13:30 UTC | newest]

Thread overview: (only message) (download: mbox.gz / follow: Atom feed)
-- links below jump to the message on this page --
2021-06-11 13:30 [#274309] DONE erlang-p1_utils.git=1.0.22-alt1 erlang-cache_tab.git=1.0.28-alt1 Girar pender (darktemplar)

ALT Linux Girar Builder robot reports

This inbox may be cloned and mirrored by anyone:

	git clone --mirror http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger/0 sisyphus-incominger/git/0.git

	# If you have public-inbox 1.1+ installed, you may
	# initialize and index your mirror using the following commands:
	public-inbox-init -V2 sisyphus-incominger sisyphus-incominger/ http://lore.altlinux.org/sisyphus-incominger \
		sisyphus-incominger@lists.altlinux.org sisyphus-incominger@lists.altlinux.ru sisyphus-incominger@lists.altlinux.com
	public-inbox-index sisyphus-incominger

Example config snippet for mirrors.
Newsgroup available over NNTP:
	nntp://lore.altlinux.org/org.altlinux.lists.sisyphus-incominger


AGPL code for this site: git clone https://public-inbox.org/public-inbox.git